Ga naar Content

In kleine Texelse vakantiehuisjes mag je straks ook voor vijf jaar wonen

Texelaars die een klein vakantiehuisje (recreatief opstal) hebben, mogen deze in de toekomst maximaal vijf jaar permanent verhuren of zelf in wonen. Het wonen in een recreatief opstal (ro) is nu niet toegestaan. Deze mogen alleen toeristisch worden verhuurd. Alleen in urgente gevallen en noodsituaties kan momenteel tijdelijk worden afgeweken van het bestemmingsplan voor een periode van maximaal twee jaar.

In verschillende dorpen staan recreatieve opstallen die straks voor maximaal vijf jaar permanent kan worden verhuurd. - Foto: NH Nieuws/Edo Kooiman

Er zijn op het eiland ruim 400 recreatieve opstallen, dat zijn kleine vakantiehuisjes van maximaal 70 vierkante meter met vijf toeristische bedden. Deze staan niet op de grote vakantieparken, maar meestal in de tuin bij een woning in een dorp of in het buitengebied.

Bij de gemeente Texel kwam onlangs een verzoek binnen voor het omzetten van het gebruik van een recreatief opstal (ro) voor permanente bewoning aan de Rozendijk tussen Den Burg en De Koog. De eigenaresse van het ro woont nu in een woning op hetzelfde erf. Deze woning wil zij beschikbaar stellen voor een dochter met haar gezin. Zij wil zelf permanent met een andere dochter in het ro gaan wonen.

Onbepaalde tijd

Het college heeft het verzoek voor permanente bewoning afgewezen. Want er kan alleen worden afgeweken van de regels als er sprake is van een noodsituatie. De vrouw wil daar voor onbepaalde tijd wonen. Maar in dit geval is er geen sprake van een noodsituatie of een urgent woonprobleem. Daarom is het verzoek voor permanente bewoning niet positief beoordeeld. Bovendien kan dit leiden tot ongewenste precedentwerking, aldus het college.

Er zijn meerdere (vrijstaande) ro's die dan voor permanente bewoning gebruikt kunnen gaan worden. En die ontwikkeling past volgens de gemeente niet in het huidige beleid met betrekking tot wonen in het buitengebied. Bovendien leidt dit ook tot een verdere verstening van het landschap. Bij een permanente woning binnen een woonbestemming zijn namelijk veel grotere bouwmogelijkheden toegestaan.

"Je moet wel wat doen op Texel. Je kunt het altijd wel tegenhouden, maar beleidsmatig is dit goed te verdedigen"

Wethouder Remko van de Belt

Het college onderkent ook de woningnood op het eiland. "De druk op de woningmarkt wordt steeds groter", zegt wethouder Remko van de Belt. "Je moet wel wat doen op Texel. Je kunt het altijd wel tegenhouden, maar beleidsmatig is dit goed te verdedigen."

Vanwege deze situatie wil het college kijken om het tijdelijk bewonen van een ro in het algemeen toe te staan. Ook is het gewenst ruimere mogelijkheden voor pré-mantelzorgsituaties binnen woonbestemmingen te creëren. Daarom wordt er gekeken of hiervoor nieuw of aanvullend beleid gemaakt kan worden. Dit aanvullende beleid is een onderdeel van de Woonvisie van Texel. Deze zal waarschijnlijk eind volgend jaar aan de Texelse gemeenteraad worden voorgelegd. Want de raad moet hier uiteindelijk een besluit over nemen.

Vooruitlopend hierop is besloten om de verzoekers van de Rozendijk de mogelijkheid te geven om maximaal vijf jaar in het ro te wonen. "De leeftijd van de aanvrager heeft ook een rol gespeeld", zegt Van de Belt. "Op een gegeven moment heb je het ook over mantelzorg en dat moet je toestaan. Bovendien laat de dochter die in de woning gaat ook weer een huurwoning achter." Het wonen in het ro moet na vijf jaar worden beëindigd. Daarna moet deze weer recreatief worden verhuurd. Voor de tijdelijke bewoning moet nog wel een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

"De woningnood wordt deels aangepakt, maar dat is wel minimaal"

Makelaar Hans van Es

Hans van Es van de Texelse Makelaars denkt dat de permanente verhuur niet zo'n vaart zal lopen. "De eigenaren snijden zich financieel dan wel in de vingers", zegt hij. "Toeristische verhuur levert minimaal twee keer zoveel op als permanente verhuur. De woningnood wordt deels aangepakt, maar dat is wel minimaal."

Ook bij verkoop kan de eigenaar volgens Van Es zich in de vingers snijden. "Het kan de verkoop vertragen als je bijvoorbeeld iemand hebt in een recreatief opstal die daar vijf jaar woont." En verhuur gebeurt volgens de makelaar nu ook al. "Je ziet dat er nu ook al chalets in tuinen staan."

Lees ook

💬 Wil je niets missen uit de Noordkop?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]