Ga naar Content

Hilversums hotel biedt zeker nog een jaar onderdak aan asielzoekers

Het Hilversumse Hotel Gooiland vangt nog zeker tot eind volgend jaar asielzoekers op. Het hotel biedt onderdak aan een groep van ondertussen 150 asielzoekers en dat is naar tevredenheid van het hotel en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Foto: NH Nieuws

Afgelopen zomer waren er al gesprekken tussen  hotel en het COA om de noodopvang van asielzoekers per volgend jaar te gaan verlengen. Zij willen er sowieso nog één jaar aan toevoegen.

Dik twee maanden later heeft het Hilversumse college van burgemeester en wethouders besloten om op het aanbod van beide partijen in te gaan. Om dit officieel te maken zetten de gemeente en het COA hun handtekening onder een nieuwe bestuursovereenkomst. 

Overwegend positief

"De opvang verloopt zonder noemenswaardige incidenten buiten de locatie. Er zijn overwegend positieve geluiden vanuit de buurt en en goede ervaringen in de samenwerking met COA en het Gooiland hotel", schrijft wethouder Bart Heller van vluchtelingenopvang. 

Naast de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne moeten gemeenten ook onderdak bieden aan asielzoekers. In de Gooi en Vechtstreek zouden dat 450 mensen moeten zijn. Vooralsnog is Hilversum de enige gemeente die een groep van 150 vluchtelingen een permanente plek kan bieden. In de afgelopen twee winters heeft Huizen een duit in het zakje gedaan met een hotelboot in de haven van het Gooise dorp.

Lees ook

Gooiland vangt al sinds april vorig jaar asielzoekers op. In eerste instantie was het een relatief kleine club: tussen de 50 en 74 personen. In oktober kwam er een verzoek om het aantal opvangplekken te verdubbelen.

Voordat er plaats kwam voor maximaal 148 vreemdelingen heeft het college een gesprek gehad met de hoteldirecteur en heeft het COA nog een onderzoek gedaan of de aangeboden uitbreiding mogelijk was. 

Boekingen

In een vrij vroeg stadium is besloten de noodopvang in Gooiland te verlengen. Dat heeft vooral te maken met het hotel zelf, zo blijkt uit de brief van Heller. "De reden om dit besluit nu te nemen is omdat het zekerheid biedt aan het Gooiland Hotel. Langer wachten en eventueel niet verlengen, betekent dat Gooiland Hotel zich niet voldoende kan voorbereiden om de exploitatie als hotel te hervatten bijvoorbeeld omdat het hotel pas laat weer open gesteld kan worden voor boekingen", luidt de uitleg.

Het hotel geeft zelf overigens aan dat het slechts gaat om een deel van het hotel, het grootste deel was en blijft open voor hotelgasten. 

In de afgelopen anderhalf jaar zijn er alleen in het hotel wat incidenten geweest. Om dit tot een minimum beperkt te houden, zijn vier voorwaarden afgesproken. Zo is er nu alleen plek voor vreemdelingen van achttien jaar en ouder. 

Ongeregistreerd

Gooiland vangt geen veiligelanders op, maar alleen bij een aanmeldcentrum - zoals Ter Apel - geregistreerde asielzoekers kunnen er terecht. Dat heeft twee voordelen, aldus Heller. De verantwoordelijkheid voor de opvang ligt bij het COA.

Dat scheelt de nodige gemeentelijke capaciteit. Daarnaast blijkt dat ongeregistreerde asielzoekers vaker voor overlast zorgen.

Lees ook