Ga naar Content

Besmettingen blauwtongvirus nemen toe, is de situatie zorgelijk?

Het blauwtongvirus is weer opgedoken in Nederland. Bij boeren in het Gooi zorgt dit voor problemen. Maar hoe bezorgd zijn andere boeren in Noord-Holland over het virus?

Foto: Hermien Kemp

Het virus heeft op verschillende plekken in het land toegeslagen. De laatste keer dat het werd vastgesteld was in 2009. Volgens Piet Adema, demissionair minister van Landbouw, is de kans groot dat het blauwtongvirus deze winter al door heel het land verspreid zal zijn. 

Het virus zorgde al voor grote verliezen op de Kortenhoefse boerderij van Wilko en Hermien Kemp. Toch blijkt uit rondvraag van NH dat veel boeren het blauwtongvirus nog niet zo verontrustend vinden.

Geen reden tot paniek

Zo is er volgens Texelse boeren nog geen reden tot paniek. "De vorige keer hebben we er eigenlijk geen last van gehad op Texel, dus we maken ons niet echt druk", vertelt Hans Witte van Schapenboerderij Texel.

Ook op andere plekken in Noord-Holland beamen boeren dat ze nog niet ongerust zijn. Bijvoorbeeld in Aalsmeer bij Fortboerderij Dijkzicht. Hier heeft Paul Bos een kudde van 80 Drentse heideschapen. "Gelukkig hebben we een sterk schapenras wat nooit ziek is. Als ze dat wel zijn, knappen ze vaak snel op." 

Bedachtzaam observeren

Hoewel hij zich nog geen zorgen maakt, neemt Bos wel al maatregelen om de kans op het virus te verminderen. Een van de tachtig schapen lijkt vroege symptomen te vertonen en wordt daarom nauw in de gaten gehouden.

"Het virus is niet besmettelijk, maar we zijn natuurlijk wel bedachtzaam dat één schaap er meer kunnen worden.", aldus Bos. Uit voorzorg komen de schapen daarom niet meer in natte gebieden. "We proberen de kudde hier weg te houden omdat er veel Knutten zitten." 

Tekst gaat door onder de kaart.

Gemelde blauwtongvirusbesmettingen - Foto: NVWA

De besmettingen komen vooral in het Gooi voor, maar beginnen zich langzamerhand ook buiten Noord-Holland te verspreiden naar omliggende provincies. Volgens Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland, verspreid het virus zich met een snelheid van tien tot vijftien kilometer per week. 

Is het met de oplopende besmettingen terecht dat de Noord-Hollandse boeren nog niet ongerust zijn?

Virus nog te jong

Piet van Rijn, onderzoeker bij de Wageningen University & Research, vertelt dat het nog niet duidelijk is hoe zorgelijk het virus gaat zijn. "We zien dat het zich verspreidt en er verdenkingen van ziekte binnenkomen. Maar het virus is nog te jong om te zien hoeveel dieren er ziek zijn en doodgaan."

Lees ook