Ga naar Content

Vooral 'heel veel luisteren': Hilversum praat met bewoners over opvang extra asielzoekers

Als Hilversum straks extra asielzoekers moet gaan opvangen wat moet er dan echt gebeuren? Wat zijn de kansen, welke beren liggen erop de weg en welke zorgen leven er bij de Hilversummers? Allemaal vragen die uitgebreid aan bod komen tijdens het zogeheten gesprek met de stad. In deze bijeenkomsten haalt de gemeente informatie op en legt het vooral het oor te luister. NH woonde een van deze sessies bij.

Foto: NH Nieuws / Ingmar Meijer

"Leg eens uit wat je met spannend bedoelt", is de vraag die wethouder Bart Heller stelt. Even daarvoor is de eerste van de in totaal vier vragen van de bijeenkomst voorgelegd aan de deelnemers. Die luidt: Welk gevoel roept de opvangsopgave bij je op? Dat Hilversum naar aller waarschijnlijkheid 360 extra asielzoekers gaat opvangen, is aan de ene kant goed, maar hoe zorgt de gemeente ervoor dat straks alles goed is geregeld. Agressie en overlast moeten achterwege blijven in de wijk of wijken waar eventueel vluchtelingen onderdak krijgen.

Geen discussie

Heller vertaalt de woorden van de Hilversummer meteen in twee kernwoorden: draagvlak en veiligheid. Vervolgens stelt hij weer een vraag, want zo als hij in zijn inleidende praatje al liet weten, is het niet de bedoeling om in discussie te gaan met elkaar. Inwoners moeten in alle openheid en veiligheid hun woordje kunnen doen. Van het doen van suggesties tot aan het uiten van zorgen. "Voor ons is het vooral heel veel luisteren", zegt Heller bij de aftrap. 

"We weten dat er veel zorgen leven in Hilversum over de asielopvang. Die komen we ook ophalen"

wethouder Bart Heller

Een paar keer herhaalt hij tijdens de meeting dat de deelnemers alles kunnen zeggen. Dat doet hij op momenten dat iemand toch op de tong bijt of besluit woorden in te slikken. "We weten dat er veel zorgen leven in Hilversum over de asielopvang. Die komen we ook ophalen, net zoals alle ideeën waar we op moeten letten als we die opvang inderdaad moeten gaan organiseren." Telkens weet hij te overtuigen en krijgt hij toch te horen wat de deelnemer wil zeggen.

Kwaliteit van gesprek

Nieuw Kerkelanden is vrijdagochtend de vijfde sessie in een serie van in totaal achttien bijeenkomsten in drie weken tijd. Met maar twee gesprekspartner van de maximaal twintig is de opkomst allerminst groot. Maar dat is van minder belang. Het gaat de gemeente vooral om de kwaliteit van het gesprek.

Dat er wellicht in een vrij korte periode te veel sessies zijn, is dan maar zo. De inwoners moeten juist komen op het moment dat het hen schikt. Daarom zijn er ook tot en met vrijdag 21 juli ontmoetingen op verschillende plekken en tijdstippen. In iedere wijk vinden er twee plaats, zijn er twee online-bijeenkomst geregeld en er zijn sessies in de ochtend, middag en avond. 

De stad 'induiken'

De kring is in klein in de Grote Zaal op de eerste verdieping van het HilverZorg-complex. En eveneens is duidelijk dat beide sprekers voor opvang van extra asielzoekers zijn. Hilversum moet dat zeker doen en dat de gemeente nog voordat de Spreidingswet is aangenomen alvast 'de stad induikt', ervaren zij als heel prettig. Hilversum is proactief.

Dat klinkt de Hilversumse wethouder met vluchtelingen en statushouders in zijn portefeuille als muziek in de oren. Na dat complimentje kan hij 't dan ook niet laten om te benoemen dat 'de rest van de provincie' Hilversum goed in de gaten houdt, aangezien het de enige gemeente is die vooraf al de inwoners opzoekt over dit gevoelige onderwerp.

Lees ook

Waar de reacties op social media nogal eens schreeuwerig, luid en zelfs racistisch zijn, is het gesprek van vrijdagochtend een oase van beschaving. Op een genuanceerde wijze geven ze wel degelijk hun zorgen aan. Zorg er bijvoorbeeld voor dat het gaat om een gemêleerde groep asielzoekers, huisvest ze niet aan de rand van de gemeente, want dan moeten ze er juist eropuit én kunnen ze zich weleens weggezet voelen.

Regel bewaking in de opvanglocatie en zorg voor toezicht op straat is een ander advies dat ze Heller meegeven. Wat voor beiden belangrijk is dat de vluchtelingen iets om handen moeten hebben. Als ze dagbesteding, (vrijwilligers)werk of scholing hebben dan is de kans op ellende een stuk kleiner. Zo niet dan slaat de verveling al snel toe en is de kans groot dat ze gaan rondhangen. 

Elkaar ontmoeten

Als tip hebben ze ook nog om de bewoners uit de straat of wijk in contact te brengen met de vluchtelingen. Het gezegde bekend maakt onbemind komt snel om de hoek kijken. Dat is te ondervangen door beide kampen elkaar te laten leren kennen. Hierdoor zullen inwoners én asielzoekers zich prettig voelen in hun omgeving. 

Tekst gaat verder onder de foto

Foto: NH Nieuws / Ingmar Meijer

Waar de reacties op social media nogal eens schreeuwerig, luid en zelfs racistisch zijn, is het gesprek van vrijdagochtend een oase van beschaving. Op een genuanceerde wijze geven ze wel degelijk hun zorgen aan. Zorg er bijvoorbeeld voor dat het gaat om een gemêleerde groep asielzoekers, huisvest ze niet aan de rand van de gemeente, want dan moeten ze er juist eropuit én kunnen ze zich weleens weggezet voelen.

Toezicht op straat

Regel bewaking in de opvanglocatie en zorg voor toezicht op straat is een ander advies dat ze Heller meegeven. Wat voor beiden belangrijk is dat de vluchtelingen iets om handen moeten hebben. Als ze dagbesteding, (vrijwilligers)werk of scholing hebben dan is de kans op ellende een stuk kleiner. Zo niet dan slaat de verveling al snel toe en is de kans groot dat ze gaan rondhangen. 

Als tip hebben ze ook nog om de bewoners uit de straat of wijk in contact te brengen met de vluchtelingen. Het gezegde bekend maakt onbemind komt snel om de hoek kijken. Dat is te ondervangen door beide kampen elkaar te laten leren kennen. Hierdoor zullen inwoners én asielzoekers zich prettig voelen in hun omgeving.

Blauw schrijven

Waar de wethouder driftig knikt en vragen blijft stellen, schrijft medeorganisator Allard Bentvelsen van platform Hilversummers.nl zich blauw. Alle tips, zorgen en ideeën zet hij op knalgele post-its. Binnen een uur heeft hij een kleine berg bij elkaar geschreven. Dat is te zien op de punt van de tafel. Alles wat is aangedragen, is anoniem, maar gaat wel mee in de voorbereiding om de asielopvang zo goed mogelijk te regelen.

"Ik zou echt heel trots zijn als het Hilversum lukt", zegt een van de deelnemers. Heller wil weten wanneer de Hilversummer dat gevoel dan heeft. "Als we het met z'n allen en zonder veel weerstand presteren hier mensen goed op te vangen."

Hilversummers zijn betrokken: "Hoor je in de tone of voice"

"Er zit vaak veel lading op. Je merkt dat de mensen betrokken zijn en die betrokkenheid hoor je dan in de tone of voice." Dat zegt Allard Bentvelsen van Hilversummers.nl, die bij veel van deze Gesprekken met de stad is geweest. In eerdere ontmoetingen zijn toch wel wat hardere noten gekraakt en zorgen op een andere manier geuit.

"Vrijdag ging het heel erg over opvang, terwijl het de andere keren ook over andere zaken is gegaan, zoals zorgen over woningen en de zorg", stelt Bentvelsen. "Het gaat eigenlijk heel erg over hoe we nu met elkaar samenleven, want die vluchtelingen zijn er nog niet. Doordat je echt luistert en niet overtuigt, kom je veel meer te weten."

Juist alles bespreekbaar maken zonder dat er binnen no time een oplossing voor is, is de bedoeling van de in totaal achttien sessies. Hoewel de opkomst nog wat tegenvalt, is de gemeente tevreden over de inbreng. "We zien dat er flink meegedacht wordt over wat er nodig is en ook zien we dat er mensen zijn die wel vragen en zorgen hebben over voldoende voorzieningen en soms ook hoe overlast beperkt kan worden. Naast zorgen zijn er ook veel mensen die kansen zien en willen meedenken over hoe Hilversum dit zo goed mogelijk kan invullen", laat een gemeentewoordvoerder weten. 

Deze gesprekken lopen door tot en met 21 juli. Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden. Na de zomer volgt een nieuwe reeks van verdiepende gesprekken. De klus is nog niet geklaard. 

Lees ook