Ga naar Content

Provinciale wegenbelasting gaat voor het eerst sinds 2009 omhoog: wat verandert er?

Uit het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord van BBB, VVD, GroenLinks en PvdA blijkt dat het nieuwe provinciebestuur de provinciale opcenten over motorrijtuigenbelasting gaat verhogen. De provincie heeft meer geld nodig om alle gepresenteerde plannen te realiseren. Met hoeveel stijgt deze belasting?

Foto: AT5 / Luuk Koenen

De opcenten zijn onderdeel van de wegenbelasting. De hoofdsom gaat daarbij naar het Rijk, waarna de provincie nog een percentage mag heffen. Dat lag sinds 2009 vast op 67,9 procent, dat wordt nu 77,4 procent.

Noord-Holland was altijd de 'goedkoopste' provincie qua provinciale wegenbelasting en dat blijft zo, ondanks de stijging. In de praktijk betekent dit een stijging van iets meer dan twee tientjes: dit jaar betaal je nog 156 euro, straks wordt dat 178 euro.

Waar gaat het geld naartoe?

De provincie zelf beslissen wat er met het geld van de opcenten wordt gedaan. Uit het coalitieakkoord blijkt dat er meer centen nodig zijn voor de gepresenteerde plannen. Denk aan de verbinding tussen snelwegen A8 en A9, een aparte afslag voor Heiloo aan de A9, de aanleg van meer windmolenparken, extra geld voor handhaving van milieurichtlijnen en ambtelijke ondersteuning en subsidies om financiële knelpunten in de woningbouw op te lossen. 

Lees ook