Ga naar Content

Hilversum heeft volle aandacht voor bedreigingen Bradley, maar: "Het is een gecompliceerde zaak"

De treiterijen en doodsbedreigingen aan het adres van de Hilversumse YouTuber Bradley van Dijk, zijn familie en vrienden en nu ook de buren hebben 'de volle aandacht' van de gemeente, de politie en het openbaar ministerie. Gezamenlijk zoeken zij naar de meest effectieve manier om dit een halt toe te roepen, maar dat is niet makkelijk. "Het is een gecompliceerde zaak", aldus de gemeente Hilversum. 

Anemonestraat, Hilversum. Foto ter illustratie - Foto: NHGooi

De impact van de almaar aanhoudende overlast op het leven van de Hilversumse YouTuber Bradley van Dijk (alias The Bradge), zijn familie en nu ook hun buren is groot. Dat realiseert de gemeente zich goed. Vanuit het raadhuis klinkt dat ze begrijpen dat deze situatie, die nu al dik twee jaar duurt, voor veel spanning en onrust zorgt.

Zorg en veiligheid

Op diverse gebieden biedt Hilversum naar eigen zeggen, daar waar het wenselijk is, ondersteuning aan deze inwoners. "Samen met de veiligheidspartners bekijken we hoe we kunnen reageren op de behoeften van de betrokkenen. Dat is op het vlak van zorg en veiligheid", is de toevoeging. 

Even kort wat er aan de hand is. Een terreurgroep op Telegram beschuldigt de Hilversummer van het lastigvallen van minderjarige meisjes. Voor zover bekend is daar geen bewijs voor, maar dat weerhoudt de groep er niet van om hem via internet te pesten en te bedreigen, zelfs met de dood.

Mede door online advertenties staan er geregeld mensen bij de familie en de buren voor de deur, omdat zij op dit adres voor een spotprijs bijvoorbeeld aan een iPhone zouden kunnen komen. Bij dit alles komen nog de scheldpartijen, de bedreigingen en de vernielingen. 

Probleem versus oplossing

Maar hoe los je dit gecompliceerde en hardnekkige probleem nou adequaat op? Hoe maak je het weer leefbaar en veilig voor alle betrokkenen? Omdat de materie lastig en complex is, is het antwoord dat per definitie ook. 

De wijkgerichte werkwijze van de gemeente is om met alle betrokkenen een goed plan van aanpak te maken. Het motto is: korte lijnen en snel kunnen schakelen. In deze zogeheten 'integrale' aanpak werken bijvoorbeeld de gemeentelijke wijkregisseur, de buitengewone opsporingsambtenaar, de wijkagent en professionals uit het zorg- en welzijnsveld nauw samen om de zorgen van de bewoners zo goed mogelijk te kunnen tackelen. 

"Als zich strafbare feiten voordoen, dan zullen we daartegen optreden"

Woordvoerder gemeente Hilversum

Daarnaast staan de gemeente, de politie en het OM in nauw contact met elkaar om zaken over de openbare orde en veiligheid af te stemmen. Wekelijks hebben zij overleg en daarin komt de kwestie van The Bradge regelmatig aan de orde. "In dit soort situaties doorlopen wij verschillende scenario's om het meest effectief te kunnen reageren. Als zich strafbare feiten voordoen, dan zullen we daartegen optreden", meldt de gemeente aan NH. 

'Lesje leren'

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want het is een kat-en-muisspel waarbij degenen die achter alle ellende zitten anoniem en onzichtbaar opereren. Ze sporen aan en roepen anderen op tot actie, zoals bijna drie weken geleden toen honderden mensen naar Hilversum dreigden te komen om 'Van Dijk eens een lesje te leren'.

Zo'n 500 mensen zouden gehoor geven aan deze oproep van het Looij-kartel. Volgens de informatie van de Telegram-groep zou het startpunt van deze Project X-achtige bijeenkomst de woning van de Hilversummer zijn.

Lees ook

Uiteindelijk verscheen niemand ter plekke, maar de autoriteiten hadden wel maatregelen getroffen om in te kunnen grijpen als er toch mensen op de stoep zouden staan. Handhavers reden met de fiets door de straat en politieagenten surveilleerden. Tevens hing een politiehelikopter boven de Hilversumse straat. Het bleek allemaal niet nodig. 

Dat er een nieuwe oproep komt voor een Project X Hilversum sluit de gemeente niet uit. Alle scenario's liggen op tafel bij de gemeente, de politie en de andere betrokken organisaties om snel te kunnen reageren. 

Samenscholingsverbod

Burgemeester Gerhard van den Top heeft nog wel wat bestuurlijke handvatten tot zijn beschikking. De gemeentewet geeft hem bijvoorbeeld de ruimte om extra politie en handhavers in te zetten, zoals op zaterdag 20 mei, en ook kan hij nog een noodbevel of -verordening afgeven om een dreigende situatie te voorkomen. Een samenscholingsverbod is daar een voorbeeld van. Maar daar is voorlopig geen sprake van, aldus de gemeente.

Het plaatsen van camera's in de straat is eveneens niet aan de orde. Daar zitten flink wat wettelijke en juridische haken en ogen aan, waardoor cameratoezicht lang niet altijd mogelijk is om in te zetten, geeft de gemeente aan. Uiteraard staat het de bewoners zelf vrij om hun eigen woning te beveiligen met camera's.

Lees ook