Ga naar Content

Padel laat nog op zich wachten in Eemnes, maar tennisclub houdt wel hoop

Nog altijd heeft Tennisvereniging Eemnes geen padelbanen en dat gaat ook nog wel even duren. De club wil deze populaire racketpsort graag toevoegen aan het aanbod, maar de plannen liggen nog altijd stil door gedoe om geluidsoverlast. De club moet nu werken aan 'geluidswerende maatregelen' om de banen echt aan te kunnen leggen. 

Vanaf de zomer hoopt TV Eemnes ook padel aan te kunnen bieden - Foto: NH Nieuws

Eigenlijk had de tennisclub al vier padelbanen moeten hebben. Er lag een concreet plan en de gemeenteraad had hiervoor geld gereserveerd. De vereniging hoopte vorig jaar bij de viering van het vijftigjarig bestaan de banen officieel te kunnen. Dat zou dan in augustus hebben moeten plaatsvinden tijdens het Eemnes Open-toernooi.

Maar van dit alles is niets terecht gekomen. Het enige waarop het plan kon stranden waren de resultaten van een akoestisch rapport. En dat was voor de club de bottleneck. Uit dat onderzoek bleek toch dat de padelactiviteiten voor te veel geluidsoverslast zouden gaan zorgen voor omwonenden, zoals die van de Minnehof. De padellers zouden de wettelijke normen van bijvoorbeeld 45 decibel in de avonden gaan overschrijden. 

Lees ook

Geen aanvraag

Afgelopen herfst heeft de tennisvereniging aan de Noordersingel na verschillende overleggen met de gemeente besloten geen vergunningaanvraag in te dienen voor de vier padelbanen. Eemnes zou het licht niet op groen kunnen zetten omdat de aanvraag niet zou voldoen aan de gestelde geluidseisen. 

Omdat de wens nog altijd bestaat om 'enkele padelbanen' te realiseren op het park aan de Noordersingel wil de Eemnesser tennisvereniging goed bestuderen hoe zij een plan kan maken met daarin genoeg geluidswerende maatregelen. Dat nieuwe plan is nog niet voorgelegd aan de gemeente.

Anderhalf jaar geleden zei voorzitter Maarten Hermans nog tegen NH dat de komst van de padelbanen voor nieuwe leden zou gaan zorgen. Meer aanwas is nodig omdat het aantal tennissers afneemt. De mix van de racketsporten zou in de ogen van Hermans betekenen dat Tennisvereniging Eemnes 'weer vele jaren vooruit zou kunnen'. 

Maatwerk

Dat het lang stil is geweest rondom de plannen voor de padelbanen ligt niet aan de vereniging. Tegelijkertijd liep er nog een andere procedure. Eemnes wil namelijk het geluid van de tennisbanen legaliseren. De gemeente wil afwijken van de voorgeschreven standaard geluidswaarden en moet dat doen in een zogeheten 'maatwerkbesluit'. 

Dat proces duurde nogal lang vanwege 'overdracht van dossiers', 'onderbezetting' en 'gebrek aan kennis over het aanleggen van padelbanen', aldus de gemeente. Daarnaast dienden twee buurtbewoners nog een bezwaar in.

Nu is alles in kannen en kruiken voor wat betreft het maatwerkbesluit voor het tennis. Daarmee heeft de gemeente nieuwe handvatten qua wetgeving en weet Tennisvereniging Eemnes waar het aan toe is en kan het verdergaan met het uitwerken van een voorstel voor de padelbanen.