Ga naar Content

Groen licht voor wooncomplexen Amstelveen, maar raad wil buurt aan tekentafel

Het startschot voor de ontwikkeling van vier wooncomplexen met in totaal duizend woningen aan de rand van de Amstelveense wijk Middenhoven is gegeven. De gemeenteraad maakt zich niet hard voor de wens van omwonenden om de maximale bouwhoogte te beperken, maar vraagt wel om hen bij de plannen te betrekken. 

Dit spandoek hebben de ontwikkelaars opgehangen om aandacht te vragen voor het project - Foto: NH Nieuws

Dat bleek gisteravond tijdens de raadsvergadering, waar tientallen buurtbewoners in het publiek plaatsnamen. Een deel van hen is bang dat de bedrijfspanden 'in hun achtertuin' zullen veranderen in enorme woontorens, omdat projectontwikkelaars maximaal tien verdiepingen de lucht in mogen bouwen. De complexen mogen wel maar één accent hebben dat zo hoog is. Blokkendozen zijn niet toegestaan. 

'Vuurproef'

Toch schrokken omwonenden van de eerste schetsen van projectontwikkelaars Zadelhoff en MaarsenGroep en lieten van zich horen. Veel raadsleden leken daar oor naar te hebben en benadrukten gisteren dat de buurt moet worden betrokken bij de planvorming. "Laten we de bewoners meenemen en ze bij de gebiedsvisie weer allemaal hier hebben, maar dat ze dan denken: 'het gaat eindelijk de goede kant op'", zei fractievoorzitter Patrick Adriaans van de SP bijvoorbeeld. 

Lees ook

Fractievoorzitter van Belang van Nederland (BVNL) Yaron van Koningsveld noemt de planvorming zelfs een 'vuurproef' voor het Amstelveense college, dat zegt participatie hoog in het vaandel te hebben staan. "Dan willen we ook zien dat de zorgen van de buurt meegenomen worden en er écht geparticipeerd wordt."

De Amstelveense gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering gisteravond de Nota van Uitgangspunten Transformatie Bovenkerkerwegzone goedgekeurd. Daarin worden richtlijnen vastgelegd voor de woningbouwplannen die vastgoedontwikkelaars voor het gebied maken. Nu kunnen zij aan de slag met het maken van concretere plannen in de vorm van een gebiedsvisie. Ook die moet weer door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Alleen het CDA stemde vanwege de vastgestelde maximale bouwhoogte tegen de Nota.

Ook wethouder Ruimtelijke Ordening Floor Gordon onderstreept het belang om de buurt bij de plannen te betrekken, maar maakt ook meteen een kanttekening: "Participatie is geen garantie op volledig draagvlak. Het kan altijd zo zijn dat mensen het niet eens zijn met je plannen."

"Er zijn geen pijnprikkels van de buurt aangesneden"

Buurtbewoner Ted Dijkman

Buurtbewoners Ted en Mariette Dijkman voelen zich na de raadsvergadering nog steeds nauwelijks gehoord. Zij laten sinds de eerste schetsen van de wooncomplexen al van zich horen en hingen een spandoek met 'geen Zuidas in Middenhoven' in de tuin.

Het stoort ze vooral dat de ingediende moties niet over de zorgen van de buurt gingen. "Er zijn geen pijnprikkels van de buurt aangesneden", zegt Ted na afloop tegen NH Nieuws. Het ergert ze ook dat raadsleden in hun ogen 'te vaag' blijven. Mariette: "De ontwikkelaar moet met omwonenden in gesprek gaan. Ja, dat vindt iedereen een goed punt. Maak het wat concreter met bijvoorbeeld een afspraak tussen een vertegenwoordiger en buurtbewoners." 

Lees ook

💬 Wil je iets kwijt?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]