Ga naar Content

Zorgen over lerarentekort Muidense school, lesweek noodgedwongen verkort

Er zijn grote zorgen over het lerarentekort op de Muidense school Kindcentrum Muiderkring. Door ziekte en vertrekkende leerkrachten en een forse toename van het aantal leerlingen kwam de school afgelopen jaar zo in de problemen dat besloten is om de lesweek voor de eerste twee groepen met een dag te verkorten. Dat laat de school aan de gemeente Gooise Meren weten. 

Foto: Adobe Stock

De school zag eind vorig jaar geen andere optie dan overstappen op een vierdaagse lesweek voor de eerste twee groepen. Voor groep twee is de lesweek ondertussen weer opgeschroefd naar vijf dagen les, de eerste groep heeft nog steeds vier dagen les. 

De problemen komen door dat de school aan de ene kant steeds minder leraren heeft, door ziekte of andere banen. Daar staat tegenover dat het aantal leerlingen het afgelopen jaar flink is gestegen: van 220 leerlingen een jaar geleden tot 351 leerlingen nu. Dat komt weer doordat de school in een populaire nieuwbouwwijk staat, met veel jonge gezinnen, die nog altijd groeit. 

Steeds meer leerlingen

De school had er voor kunnen kiezen om geen leerlingen meer toe te laten, maar de gemeente hanteert het uitgangspunt dat alle leerlingen uit nieuwbouwwijk De Krijgsman ook in de wijk naar school moeten kunnen. Daarom werd ervoor gekozen om steeds iets meer in te schikken. Op een gegeven moment zag de school geen andere uitweg meer dan het verkorten van de lesweek. 

School heeft melding gemaakt bij inspectie

Het schoolbestuur van Kindcentrum Muiderkring heeft melding gemaakt bij de inspectie van de problemen en het terugschroeven van het aantal lesdagen. 

De inspectie ziet vooralsnog geen reden om in te grijpen. Een vijfdaagse lesweek is het uitgangspunt op school, maar juist in de eerste twee groepen mag daar nog van afgeweken worden. Daar komt nog eens bij dat de school zelf een plan heeft gemaakt om de leerlingen ook in vier dagen genoeg kwaliteit te bieden. 

Grotere zorgen

De problemen op de Muider school leiden tot zorgen onder het gemeentebestuur. "Ondanks dat het niet de verantwoordelijkheid is van de gemeente om personeelstekorten in het onderwijs op te lossen, is het wel een maatschappelijk probleem waarvan we de gevolgen zullen ondervinden. Zo komen ouders in de problemen met hun werk, denk hierbij ook aan essentiële beroepen, en zullen leerachterstanden wellicht verder oplopen", stelt het gemeentebestuur aan de raad.

De gemeente Gooise Meren willen daarom kijken hoe het de school kan helpen. Er wordt gedacht aan het aanbieden van lessen door partijen buiten de school. Zo zouden externe partijen bijvoorbeeld vakken als handenarbeid en kunst, muziek en de gymlessen over kunnen nemen. Verder wordt er gekeken of de buurtsportcoaches kunnen helpen. 

Vestigingsklimaat voor leraren

Het enige dat de gemeente zelf nog meer kan doen tegen het lerarentekort is de gemeente zo aantrekkelijk mogelijk maken voor leraren om zich er te vestigen en aan het werk te gaan. Te denken valt aan het reserveren van huizen voor leraren. De gemeente heeft daar al eerder over nagedacht, maar daarover wordt nog altijd gesproken met de andere regiogemeenten. 

Lees ook

Meer nieuws uit 't Gooi?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit 't Gooi. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/Gooi

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected] 

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]