Ga naar Content

De duinen verstikken en Tata Steel krijgt de schuld: "De provincie moet eens lef tonen"

Help, de duinen verstikken! Marc Janssen, directeur van de stichting Duinbehoud, ziet het voor zijn ogen gebeuren en slaat alarm. Het 'dichtgroeien' van de duinen en het 'verdwijnen van waardevolle kruidenvegetaties' door stikstof-uitstoot heeft meerdere bronnen. Tata Steel is er één van en als het aan Janssen ligt, gaat het staalbedrijf dat voelen. "Niet alleen de boeren moeten worden aangepakt, de provincie moet ook Tata Steel aanpakken."

Janssen: "Het bedrijf maakt genoeg winst. Laten ze dat geld nu eens gaan steken in het milieubewust omgaan met de industrie. Ik zou zeggen: minimaal halvering van de stikstof-uitstoot, maar als het kan nog een stap verder. En niet wachten tot morgen, maar er meteen mee beginnen."

Tekst gaat verder onder de video

Stikstofduinen - NH Nieuws

Janssen is de Kennemer Duinen ingefietst, zoals hij dat een paar keer per week doet. Na een paar honderd meter stapt hij af en wijst op vegetatie die typisch het gevolg is van de neerslag van stikstofoxide. "Je ziet hier het duinriet hoog de lucht ingroeien. Het verdringt kruiden die daar horen te groeien, zoals wilde tijm en meer van dat  soort plantjes."

Hij kijkt in de verte en vestigt de aandacht op een kaal stuk duin. Natuurmonumenten, één van de beheerders van de duinen, heeft dit deel 'afgeplagd.' Het is een belangrijke stap bij het herstel van de duinen. Verspreiding van het kalkrijke zand is essentieel.  

"Laat de provincie eindelijk eens zijn nek uitsteken"

Marc Janssen, directeur stichting duinbehoud

Dick Groenendijk van PWN, dat een ander deel van de duinen in beheer heeft, wijst op een andere belangrijke stap in het herstel van de duinen: begrazing. Een hek vormt de scheiding tussen twee gebieden, de één mét, de ander zonder vee. Groenendijk: "Je ziet duidelijk dat het gebied waar vee graast er beter aan toe is. De dieren hebben open plek gegraven waar weer bloemetjes groeien." Ook is hij verrukt over de 'stuivende' duinen, waarbij de wind over de duinen raast. "Dat is een belangrijk instrument om de dynamiek in het landschap terug te brengen."

Arm landschap

Marc Janssen juicht de maatregelen van PWN en Natuurmonumenten toe. "Ze zijn noodzakelijk. Aan de andere kant, als je maar moet blijven doorgaan met het nemen van maatregelen om die stikstofdepositie aan te pakken, krijg je een landschap dat continu is bemaaid, geplagd en begraasd. Als je dat veertig jaar volhoudt krijg je een heel arm landschap dat meer lijkt op een veehouderijgebied dan op een natuurgebied." Hij roept de provincie Noord-Holland, die de vergunningen aan Tata Steel verstrekt, dan ook op om in te grijpen. "Ik zou ze willen vragen eindelijk eens hun nek uit te steken. Daar is lef voor nodig, maar het moet écht gebeuren."

Tata Steel: "Wij nemen verantwoordelijkheid"

Reactie Tata Steel: "Tata Steel is zich bewust van haar aandeel in het terugdringen van stikstofoxide-uitstoot als onderdeel van het totale Nederlandse stikstofprobleem. Wij nemen hierin ook onze verantwoordelijkheid, als onderdeel van de ‘Roadmap Plus’. Dit is een pakket aan maatregelen om de impact op de leefomgeving te verminderen. De belangrijkste investering is de bouw van een zogeheten DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek. Wanneer de DeNox-installatie in 2025 in gebruik wordt genomen, zal de uitstoot met zo’n 30 procent afnemen ten opzichte van de start van ons Roadmap verbeterprogramma in 2019."

Lees ook

Meer nieuws uit de IJmond?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit de IJmond. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/IJmond

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected]

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]