Ga naar Content

Huizen heeft haar coalitie rond: dit is wat er de komende jaren (niet) gaat gebeuren

Er mag dan enorme woningnood zijn, maar de kans dat er in Huizen op korte termijn nieuwe woningen verrijzen, is uiterst klein. Eerst moet maar eens duidelijk zijn waar er behoefte aan is in de gemeente, zo meent het nieuwe college. Dat vergt vooral grondig overleg met de inwoners en dus ook de nodige tijd.

Foto: Adobe Stock

Het nieuwe college van Huizen - een samenwerking van VVD, Leefbaar Huizen, CDA en D66 - ziet dat woningbouw een van de grote opgaven is van de komende periode. Ondanks de grote woningcrisis is het devies van dit kwartet niet bouwen, bouwen, bouwen, maar eerder overleggen, overleggen, overleggen. 

Bouwen in het water

De nieuwe coalitie, die begin juli officieel van start kan, wil goed voor ogen krijgen wat voor soort woningen er nodig zijn. Voor wie moeten er nieuwe woningen komen? Wat voor gemeente moet Huizen zijn? Dat zijn vragen die de revue gaan passeren. Ondertussen neemt Huizen de lijst met 19 woningbouwlocaties nog eens door. Daarnaast neemt dit college de mogelijkheden en de wenselijkheid van bouwen in en aan het water onder de loep. 

Daarvoor heeft het politieke kwartet de stem van het Huizer volk nodig. Hoewel het zojuist gepresenteerde collegeprogramma geen titel heeft, is daar heel makkelijk het woord samen op te plakken. Samen aan de slag met de woningbouw in Huizen is zo'n thema. Dat houdt niet alleen in de huidige situatie goed op het netvlies krijgen, maar vooral het oor goed te luister leggen bij de inwoners. Beter bekend als het bestuurlijke toverwoord van tegenwoordig: burgerparticipatie.

Tekst gaat verder onder de foto.

Afgelopen vrijdag zijn de handtekeningendoor de vier politieke partijen onder het nieuwe collegeprogramma gezet. - Foto: NH Nieuws

Uit de lucht

Samen kijken naar woningbouwplannen komt niet helemaal uit de lucht vallen. Dat heeft alles te maken met de omgevingswet. Deze wet, die al enkele malen is uitgesteld en er in 2023 echt zou moeten komen, geeft onder andere inwoners meer inspraak bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouwplannen. Gemeenten moeten dus bij deze plannen naar de bewoners toe.

De vier wethouders - VVD'er Roland Boom, CDA'er Bert Rebel, D66'er Karin van Werven en Fleur van der Kleij van Leefbaar Huizen realiseren zich dat er landelijk een gierend tekort is aan woningen. Toch is het in Huizen vooral zaak de woningbouwopgave op deze manier aan te vliegen en wat hen betreft, hoeft dat helemaal niet te betekenen dat er de komende jaren geen spade de grond ingaat.

Tekst gaat verder onder dit kader.

Nog 7 andere programmafeiten die je moet weten:

* Het Holleblok gaat na 40 jaar grondig op schop. Dit college wil onder meer het winkelgebied vernieuwen, de onderwijslocaties moderniseren en zoeken naar passende woningbouw.

* Uitbreiding van de zondagopenstelling. Op z'n laatst komt er in oktober een voorstel naar de raad met daarin een voorstel voor ruimere openingstijden op de zondag. Wat al wel duidelijk is, is dat de vier coalitiepartijen de winkels in het Oude Dorp niet voor 12.00 uur bevoorraad mogen worden. 

* Meer horeca en terrassen op het Oude Raadhuisplein, ook op zaterdag als de markt er is. Gaat het er deze periode dan wel van komen, want dit uitgangspunt komt akelig bekend voor. De opstelling van de markt speelt hierin een cruciale rol. Kijken naar een andere inric hting van de markt moet dan ook snel gebeuren, zodat deze wens ingewilligd kan worden. 

* Het college wil laadpalen integreren in lantaarnpalen. Of dat haalbare kaart is, laten zij onderzoeken. Lantaarnpalen die vervangen moeten worden, kunnen dan plaatsmaken voor deze slimme straatverlichting. Belangrijke bijvangst hiervan is dat er minder laadpalen op de stoepen komen. 

* Huizen gaat ook een onderzoek doen of een VMBO-school binnen de gemeentegrenzen kans van slagen heeft.

* Buitensporten moet makkelijker en toegankelijker worden en daarom komen er meer beweeg- en fitnesstoestellen in de openbare ruimte. Hier is een budget van 60.000 euro voor uitgetrokken. 

* Het is echt de bedoeling dat er deze periode werk gemaakt wordt van de fiets- en voetgangersoversteek van de Crailoseweg bij restaurant de Goede Gooier. Huizen wil hierover praten met de ontwikkelaar van de Trappenberg en de provincie Noord-Holland; de eigenaar van de weg. 

De gedachtegang is namelijk: als het participatieproces vooraf goed is ingericht er tijdwinst wordt geboekt in het eindstadium. De omgeving sneller betrekken bij plannen, ze erbij betrekken en laten meespreken, zorgt uiteindelijk voor minder weerstand waardoor de politiek sneller akkoord kan gaan omdat er een breed gedragen voorstel ligt. 

Op papier klinkt deze optie, die veel bestuurders bezigen, heel logisch en aantrekkelijk. In de praktijk blijkt het allemaal weerbarstiger te zijn en is de 'participatieroute' bezaaid met valkuilen. Dat is in de afgelopen jaren genoeg duidelijk geworden, ook in Huizen. Daarom is de meest pregnante vraag of de Huizer politiek voldoende lessen heeft getrokken om nu voor ieder plan het juiste proces te bewandelen.

Bandbreedte

Vooraf moet duidelijk zijn waarover gesproken wordt. Wat is de bandbreedte? Politiek heten dat kaders en bij ieder  bouwplan dat op tafel komt stelt de Huizer politiek de kaders vast voor participatie. Zo kan het aantal woningen bijvoorbeeld vast staan, maar is de inrichting van het nieuw te bouwen complex nog voer voor gespreksstof.

Ook is het belangrijk dat ieders rol glashelder is. Inwoners hebben inspraak, maar uiteindelijk hakt de gemeenteraad de knoop door en dat kan best een ja betekenen waar lang niet iedereen het mee eens is. Dit alles is samen te vatten in het woord: verwachtingsmanagement.

Gezien samen het officieuze motto is van het collegeprogramma slaan de vier deze weg in. Niet alleen omdat het wettelijk (bijna) verplicht is, maar ook om op te halen hoe erover woningbouw in Huizen wordt gedacht. Uit navraag blijkt dat er nauwelijks tot geen cijfers en gegevens zijn, maar dat er ook geen beeld is wat de Huizers nodig hebben. Die inventarisatie moet deze collegeperiode gaan plaatsvinden.

Zelfbewoningsplicht van 10 jaar

Wat wel zeker is, is dat de Vista tussen 2022 en 2026 onbebouwd blijft. Dat staat zwart-op-wit in het collegeprogramma. Bovendien willen de vier opkoopbescherming van nieuwe woningen gaan regelen en komt er een onderzoek - een van de vele - naar de invoering van een anti-speculatiebeding en een zelfbewoningsplicht bij nieuwbouwwoningen met een duur van maar liefst tien jaar.

Verder wil Huizen kijken of het mogelijk is eigen inwoners voorrang te kunnen geven op de woningmarkt en worden meerdere woonvormen onderzocht. 

Lees ook

Meer nieuws uit 't Gooi?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit 't Gooi. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/Gooi

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected] 

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]