Ga naar Content

Kabinet zet mes in agrarische sector, maar provincie biedt perspectief

Ook Noord-Holland komt er niet goed vanaf in de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Minister Van Der Wal van Natuur en Stikstof maakte vandaag bekend dat in een strook rondom de Natura 2000-gebieden in onze provincie, de stikstofemissie met 70 procent moet worden teruggedrongen. De plannen lijken slecht nieuws voor de agrarische sector in Noord-Holland, maar de provincie biedt perspectief.

Foto:

Vooropgesteld lijkt het erop dat onze provincie, mede door ons gebrek aan intensieve veehouderij, minder hard getroffen wordt dan bijvoorbeeld Gelderland of Noord-Brabant. In gebieden rondom de Veluwe en de Gelderse Vallei moet de veehouderij ingrijpend op de schop, vooral omdat daar veel grote veehouders zitten die volgens het ministerie verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de uitstoot.

In Noord-Holland worden vooral de kuststrook en de gebieden rondom de Eilandspolder hard getroffen. Het kabinet heeft een strook van één kilometer rondom Natura 2000-gebieden aangewezen waar stikstofreductie tot 70 procent als nodig wordt gezien. In het veengebied rondom de regio Waterland en in de Beemster moet de stikstofuitstoot met zo'n 50 procent worden teruggedrongen.

Provincie gaat plannen naast eigen plannen leggen

Martine van den Heuvel, woordvoerder van gedeputeerde Esther Rommel van natuur en landschap, laat weten dat de provincie de plannen van het kabinet nog gaat bestuderen. "Wij zien deze doelen als richtinggevend. We zijn zelf al twee jaar bezig met een gebiedsgerichte aanpak, en we hebben vorig jaar rond deze tijd al onze eigen stikstofdoelen vastgesteld. We gaan nu kijken hoe de doelen van het ministerie overeenkomen met onze doelen, en wat eventuele verschillen zijn. Daarna gaan we kijken wat haalbaar is, en hoe veel geld het gaat kosten. We willen uitzoeken hoe het concreet past in Noord-Holland."

Landelijke kaart van de stikstofreductie - Foto: Ministerie van Landbouw

In tegenstelling tot gebieden in bijvoorbeeld Noord-Brabant en Gelderland, waar het gedwongen uitkopen van boeren onvermijdelijk lijkt, biedt de Noord-Hollandse aanpak iets meer perspectief voor de agrariërs. "We spreken de boeren regelmatig, om te kijken wat hun toekomstplannen zijn en hoe zij het zelf zien. Misschien hadden ze al bedacht dat ze willen stoppen, bijvoorbeeld. Wij willen in de sector maatwerk leveren, en er samen met de boeren uit komen. Juist omdat de veehouderij bij ons al niet erg intensief is, en we de boeren ook nodig hebben voor het beheren van de natuurgebieden waar nu juist zo veel om te doen is." 

Kanttekeningen

De gedeputeerde heeft daarnaast nog wat kanttekeningen bij de plannen van het kabinet. "Er zijn een paar rechterlijke uitspraken geweest waardoor onder andere woningbouwplannen geschrapt zijn, en dat rijmt niet met de plannen om 100.000 woningen bij te bouwen. De locaties zijn er wel, maar de stikstofruimte is er niet. Ook heeft de Raad van State besloten dat er geen vergunning meer hoeft worden verleend voor intern salderen, en daardoor is het voor ons heel moeilijk om te zien waar nog stikstofruimte ligt."

Intern salderen

"Stel je sloopt een huis, om daarna een duurzaam huis neer te zetten, dan mag je de uitstoot die voor het eerste huis was berekend, gebruiken voor de bouw van het andere huis. Dat werkt op zo'n klein niveau, maar ook op groot bedrijfsniveau. Als een bedrijf stopt, kan het een deel van die stikstofruimte wel gebruiken voor een ander project", aldus Martine van den Heuvel. 

Wat de precieze gevolgen voor de agrarische sector en woningbouw in Noord-Holland gaan zijn is nog niet duidelijk. De provincies hebben naar aanleiding van deze aanwijzing nog ruim een jaar de tijd om met een plan te komen om de gestelde doelen te behalen. 

Lees ook

Download de app

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.