Ga naar Content

Ook Amstelveen steekt flitsbezorgers spaak in wiel: 'Nu juiste spelregels vaststellen'

In navolging van Amsterdam en Diemen legt ook de gemeente Amstelveen de expansiedrift van flitsbezorgdiensten aan banden. De gemeenteraad stemde gisteravond unaniem in met het collegeadvies om de opening van nieuwe darkstores in de gemeente voor een jaar te verbieden. 

Darkstore van flitsbezorgdienst Getir Kostverlorenhof Amstelveen - Foto: Gemeente Amstelveen

In Amstelveen zijn momenteel twee flitsbezorgdiensten actief: Flink en Getir. Het magazijn van Flink zit op bedrijventerrein Legmeer in Amstelveen-Zuid, en Getir heeft sinds kort een zogeheten darkstore in winkelcentrum Kostverlorenhof.

De fietsbezorgers schieten dus nog niet als paddenstoelen uit de grond in de gemeente, maar de wethouder is er graag vroeg bij. "Niet achter de feiten aanlopen, maar een keertje erop vooruit", zei Floor Gordon van Economische Zaken. 

"Zo'n pand met stickers op de ramen en dat niet meer toegankelijk is, is dan jammer"

Atilla meulenbelt

Hoewel er nog 'maar' twee zijn, veroorzaken de huidige dark stores ook overlast, meldt de gemeente. "Ondernemers hebben geklaagd over de uitstraling en de geslotenheid van het pand", erkent wethouder Gordon over de darkstore van Getir. "Bewoners klagen over verkeersoverlast. Het gaat dan om het laden en lossen van de bezorgers."  

De darkstore is ook de winkeliersvereniging van Kostverlorenhof een doorn in het oog. "Wij winkeliers steken heel veel energie in het naar de winkel trekken van mensen", zegt Atilla Meulenbelt van de ijssalon. "Zo'n pand met stickers op de ramen en dat niet meer toegankelijk is, is dan jammer."

De winkeliersvereniging is niet tegen flitsbezorging zelf, maar vindt dat er beter moet worden nagedacht over de locatie van de darkstores. "Eén kant van ons winkelcentrum is nu gewoon dicht", aldus Meulenbelt. 

'Geen voorstander, maar geen last'

De eigenaar van de slijterij tegenover de Getir-darkstore laat NH Nieuws weten 'geen voorstander te zijn van darkstores'. "Maar we hebben er ook geen last van. Sinds zij er zitten hebben we geen problemen qua klandizie en omzet", vertelt Arno Prinsen.

Flitsbezorgdiensten

Voor wie nog niet bekend is met het fenomeen: flitsbezorgdiensten beloven boodschappen vaak binnen tien minuten te bezorgen. Een bezorger haalt de boodschappen op in een magazijn (darkstore), waarna ze naar het opgegeven adres worden gebracht. Om de belofte van hun snelle service na te komen openen flitsbezorgdiensten hun darkstores graag op centrale locaties. Omdat ze onder de noemer 'detailhandel' vallen, mogen ze zich in winkelpanden vestigen. Om ze daaruit te kunnen weren, moet het bestemmingsplan worden aangepast.

Nadat recent Amsterdam en Diemen nieuwe darkstores hadden verboden, verwachtte de gemeente dat de flitsbezorgers met bovengemiddelde belangstelling naar Amstelveen zouden kijken. Met het verbod wil de gemeente dat waterbedeffect en 'een onevenredige vestiging van flitsbezorgdiensten met negatieve ruimtelijke effecten' voorkomen. 

De wethouder laat ruimte voor uitzonderingen. "Het college kan wel een ontheffing bieden voor de opening van een darkstore." 

Overbruggingsperiode

Het tijdelijke verbod is als overbruggingsperiode bedoeld, zo blijkt uit het advies dat gisteravond is goedgekeurd door de raad. "Omdat het enige tijd kost om de juiste spelregels te kunnen vaststellen, is het gewenst om een voorbereidingsbesluit te nemen zodat de huidige situatie als het ware bevroren wordt", aldus het college in het advies

Die 'juiste spelregels' moeten uiteindelijk in het bestemmingsplan worden vastgelegd. "Als gemeente hebben we door het voorbereidingsbesluit maximaal een jaar de tijd", aldus wethouder Gordon. "We beogen wel eerder tot een afwegingskader te komen." 

"Als gemeente willen we locaties kunnen aanwijzen die geschikt zijn voor darkstores"

Wethouder floor gordon

Het college is er nog niet helemaal over uit welke locaties geschikt zijn voor darkstores. "Als gemeente willen we locaties kunnen aanwijzen die geschikt zijn voor darkstores. We hebben voorkeur voor locaties waar het niet leidt tot overlast voor omwonenden en andere bedrijven. Welke locaties dit zijn wordt nader uitgewerkt." 

Ook klacht over Flink

Hoewel er over Getir in Kostverlorenhof meer wordt geklaagd, zijn er ook klachten over concurrent Flink. De darkstore van die flitsbezorger zit op bedrijventerrein Legmeer, waar (nog) weinig tot geen detailhandel is gevestigd en (nog) weinig tot geen mensen wonen. 

"Ik moet de bezorgers vaak vragen of ze hun fietsen weg willen halen", klaagt Nabil van de naastgelegen autogarage aan de Bouwerij. "Ze moeten gewoon een rek voor die fietsen maken, mijn klanten moeten toch ook naar binnen kunnen?"  

Overigens staat het verouderde bedrijventerrein Legmeer op de nominatie om in de nabije toekomst te worden herontwikkeld. In 2031 moet het een energieneutrale woon-werkwijk zijn, wat de komst van meer bewoners, winkeliers en detailhandel en dus mogelijk meer overlast zal betekenen. 

Toekomst Getir in Kostverlorenhof

Hoewel de gemeente met Getir in gesprek is, kan de flitsbezorger niet worden gedwongen een alternatieve locatie voor de darkstore in Kostverlorenhof te zoeken. Ook niet nu de gemeenteraad heeft ingestemd met het besluit. "Getir heeft zich al voor dit besluit gevestigd en past daarmee binnen het bestemmingsplan", aldus wethouder Gordon.

Reactie Getir

“Getir betreurt het besluit van de gemeente Amstelveen om de opening van nieuwe Getir stores te bevriezen. Ons bedrijf is gefocust op de lokale community en we doen er bij Getir alles aan om een goede buur te zijn. We kiezen de locatie van onze winkels zorgvuldig en leveren bestellingen met 100% elektrische fietsen, zonder overlast, maar binnen het bereik van onze klanten. Voor onze bezorgers hebben de stores een ruimte waar zij kunnen wachten als ze geen bestellingen afleveren."

"De veiligheid van onze bezorgers en het respecteren van alle verkeersregels hebben de hoogste prioriteiten bij onze activiteiten. We hanteren een transparant communicatiebeleid met toegewijde teams om ervoor te zorgen dat we snel reageren op eventuele vragen van onze buren. We willen nog steeds onze bestaande gesprekken met belanghebbenden voortzetten en kijken uit naar een open dialoog om de toekomst van de bezorgmarkt in Amstelveen en op nationaal niveau vorm te geven."

Lees ook

💬 Wil je iets kwijt?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]