Ga naar Content

Meerderheid Noord-Hollanders ontevreden over aanpak woningtekort huidig gemeentebestuur

Ruim de helft van de Noord-Hollanders vindt dat hun huidige gemeentebestuur de afgelopen vier jaar onvoldoende heeft gedaan om het woningtekort aan te pakken. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van NH Nieuws. Volgens hoogleraar Peter Boelhouwer en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), staan ook gemeenten vaak met de rug tegen de muur.  

Foto: NH Nieuws / Tom Jurriaans

Het woningtekort is al tijden een heet hangijzer in onze provincie. Denk bijvoorbeeld aan de 31-jarige Imke Twisk uit Bergen, die eind vorig jaar vertelde al tien jaar op zoek te zijn naar een betaalbare woning in haar gemeente en tegen wil en dank nog bij haar ouders in Egmond woont. Of leeftijdsgenoot Roxan uit Amstelveen, die na het stuklopen van haar relatie weer noodgedwongen bij haar moeder in trok. 

Uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van NH Nieuws blijkt dat een groot deel (circa 61 procent) van de Noord-Hollanders vindt dat hun huidige gemeentebestuur de afgelopen vier jaar meer had kunnen doen om het woningtekort aan te pakken. Als het aan de inwoners van onze provincie ligt, komt het onderwerp 'wonen' ook de komende vier jaar weer hoog op de politieke agenda. Thema 'wonen' wordt namelijk als het belangrijkste verkiezingsthema gezien. 

Aanpak woningtekort 

Maar volgens een woordvoerder bij de VNG, staan ook gemeenten met de rug tegen de muur. Zij geeft aan dat ten onrechte het idee is ontstaan dat gemeenten een oplossing voor het woonprobleem kunnen vormen.

"Gemeenten beschikken over weinig bouwgrond. Het overgrote deel is namelijk in handen van beleggers en investeerders." Het bouwen van woningen is volgens de woordvoerder een commerciële aangelegenheid tussen beleggers, investeerders en bouwbedrijven. "Voor hen is het vaak niet rendabel en interessant genoeg om goedkope koopwoningen of middeldure woningen te bouwen."

Recent bleek uit een Kamerbrief dat er in Noord-Holland nauwelijks woningen bijgebouwd kunnen worden, omdat we al te veel stikstof uitstoten. Wil jij weten waarom stikstof een groot probleem vormt voor woningbouwprojecten? Klik dan hier.

Ook Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvestingssystement bij de TU Delft en gespecialiseerd in het woningmarktbeleid, constateert dat de mogelijkheden van gemeenten vaak beperkt zijn. Dat komt niet uitsluitend door de stikstofproblematiek. Volgens hem zijn het vooral de hogere overheden waar de problemen zitten.

"In Noord-Holland zijn er best gemeenten die wel willen bouwen, bijvoorbeeld in Schagen, maar op weerstand stuiten bij de provincie die vaak niet staat te springen om buitenstedelijke bouw-initiatieven."

Binnenstedelijk bouwen 

Ergens is dat logisch, zo geeft Boelhouwer aan. "De provincie moet namelijk ook rekening houden met andere ruimtelijke claims. Zo moet de mobiliteit in de omgeving op orde zijn en voorzieningen in de buurt aanwezig. Wanneer je binnenstedelijk bouwt is dit vaak al geregeld, maar zijn de mogelijkheden beperkt, is de bouw kostbaar en duurt de realisatie van de plannen door verzet van omwonenden vaak veel langer."

Een hele concrete oplossing is er volgens Boelhouwer niet direct. "Waar je mee moet beginnen is een goede planning en inventarisatie", vertelt hij. Ter voorbeeld noemt hij De Woningmakers in West-Friesland. Een samenwerkingsverband van marktpartijen, corporaties en gemeenten, die gezamenlijk de Monitor Woningbouw beheren. Hierin kun je de voortgang van alle lopende en komende woningbouwplannen in de regio terugvinden.

Kritischer kijken 

Volgens Boelhouwer kunnen veel gemeenten daar een voorbeeld aan nemen. "Het is namelijk belangrijk dat er veel kritischer naar de realiseerbaarheid van de huidige plannen wordt gekeken. En dat als de huidige plannen vastlopen, er een alternatief plan klaarligt. 

Denk bijvoorbeeld aan het initiatief in Purmerend waarbij de ontwikkelaar BPD, de gemeente Purmerend en Staatsbosbeheer samenwerken om meer woningen en tegelijkertijd meer natuur te creëren. "Of", zo zegt Boelhouwer stellig, "er moet gewoon meer geld komen om gebiedsontwikkeling mogelijk te maken."

Lees ook

"Deze gegevens zijn gebaseerd op online onderzoek van het onderzoeksinstituut Kieskompas. Het onderzoek is een representatieve steekproef onder 6795 inwoners van Noord-Holland tussen 5 januari 2022 en 13 januari 2022. Afwijkingen tussen de samenstellingen van de steekproef en de samenstelling in Noord-Holland zijn op de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, etniciteit en stemgedrag bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen door middel van een weging gecorrigeerd."

Bekijk hier de volledige verantwoording van Kieskompas.