Ga naar Content

Advocaat Ficq roept OM op tot onderzoek naar verschil meetresultaten uitstoot Tata Steel

De provincie en gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen zijn bezorgd over het verschil in de gemeten uitstoot van schadelijke stoffen door Tata Steel en het RIVM. Advocaat Bénédict Ficq, die eerder namens 1.100 personen en partijen aangifte deed tegen het staalbedrijf, maant het OM onderzoek te doen naar het grote verschil.

Bénédict Ficq doet namens 1.100 personen en partijen aangifte tegen Tata Steel - Foto: DWDD/NH Nieuws

Het RIVM publiceerde vanochtend het rapport dat in opdracht van de provincie en de IJmondgemeenten is uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de gevaarlijke en ziekmakende stoffen die in de omgeving van Tata Steel zijn gevonden voor een groot deel ook daadwerkelijk afkomstig zijn van het staalbedrijf. Opvallend detail is dat de metingen van het RIVM niet overeenkomen met de door Tata Steel aangeleverde uitstootgegevens. 

In een gezamenlijk statement laten de provincie en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen weten de uitkomsten van het rapport te zien als 'de bevestiging van de ingezette koers en de noodzaak om de emissies van het terrein van Tata Steel zo veel en zo snel mogelijk te verminderen'. 

Tekst gaat verder onder het artikel.

Lees ook

In het rapport concludeerde het RIVM dat de uitstootgegevens die het RIVM berekend heeft, niet overeenkomen met de cijfers die Tata Steel aanleverde in de verplichte milieuverslagen. De gemeten concentraties van metalen als lood en vanadium waren tot wel dertig keer hoger dan verwacht. Bij sommige PAK-soorten liep de concentratie op tot een factor 1.000 boven de verwachting.

Het RIVM benadrukt dat de conclusie niet direct hoeft te betekenen dat Tata Steel met de cijfers heeft lopen rommelen. De onderzoekers geven ook andere mogelijke verklaringen voor 'het gat'. Zo zijn onderaannemers op het Tata Steel terrein, zoals Harsco Metals en Pelt & Hooykaas, niet verplicht om hun emissiecijfers in te dienen.

Gedeputeerde van de provincie Jeroen Olthof laat weten dat de provincie, gemeenten en het Rijk gaan kijken hoe de registratie van de uitstoot verbeterd kan worden. "Ik maak mij zorgen over het verschil tussen de hoeveelheid gemeten PAK en metalen en de berekende concentraties op grond van emissieregistratie", zegt hij. "Ik ga samen met de IJmondgemeenten in gesprek met het Rijk over de aanbevelingen van het RIVM om de emissieregistratie te verbeteren."

"Voor mij staat de gezondheid van omwonenden voorop. Wij zijn het aan hen verplicht om iets te doen aan deze situatie"

Vivianne Heijnen - Staatssecretaris Infrastructuur en waterstaat

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen zegt dat het noodzaak is om de gezondheidsrisico's voor de omwonenden van Tata Steel snel te verminderen. "Voor mij staat de gezondheid van omwonenden voorop. Wij zijn het aan hen verplicht om iets te doen aan deze situatie. Als overheid hebben wij hier een rol in, maar ik spreek het bedrijf ook aan op haar verantwoordelijkheid."

Ook gaat ze in haar reactie in op het verschil van de uitstootcijfers van Tata Steel en het RIVM. "Deze conclusie baart mij zorgen. Ik vind het daarom belangrijk dat er naar de registratie van de emissie van het terrein van Tata Steel en de achterliggende systematiek wordt gekeken. (...) Ik verwacht dat de provincie zo snel mogelijk aan de slag gaat met de aanbevelingen van het RIVM en waar nodig wil ik hierbij ondersteuning bieden."

Brief aan OM

Advocaat Bénédicte Ficq wil dat het Openbaar Ministerie onderzoek gaat doen naar de verschillende emissiecijfers van Tata Steel en het RIVM. Ficq deed vorig jaar namens bijna 1.100 mensen aangifte tegen het staalbedrijf vanwege het opzettelijke verspreiden van schadelijke stoffen. "Die onderrapportage van Tata Steel moet onderzocht worden. Het OM moet onderzoeken waarom de gerapporteerde stoffen door Tata lager zijn dan de werkelijk gemeten waarden en wat daar de oorzaak van is."

Dat de provincie gaat kijken naar een beter meetsysteem is volgens haar niet genoeg. "Het moet niet alleen op provincieniveau gebeuren, daar hebben omwonenden ook geen vertrouwen meer in." Haar cliënten zijn geschokt door het rapport. "Het is buitengewoon verontrustend en bevestigend voor de onrust van cliënten die er altijd al is geweest."

"Paks en zware metalen zijn afkomstig van Tata. Dat is hieruit gebleken"

Linda Valent - dorpsraad Wijk aan Zee

Vanuit andere hoeken is er ook gereageerd op het rapport. "Dit is weer een rapport dat slecht nieuws brengt", zegt Jaap Venniker van FrisseWind.nu. "Paks en zware metalen zijn afkomstig van Tata. Dat is hieruit gebleken", zegt Linda Valent van de dorpsraad Wijk aan Zee. 

Greenpeace Nederland is niet verrast door het rapport en eist dat de overheid ingrijpt en de ziekmakende onderdelen van Tata sluit. "Het bevestigt wat we al vermoedden. Tata is niet eerlijk over de uitstoot en heeft op deze manier in Nederland geen toekomst meer", zegt Faiza Oulahsen, hoofd Klimaat en Energie bij Greenpeace Nederland. 

Reactie Tata Steel

Tata Steel reageert op de website op het rapport. "We nemen het uiteraard zeer serieus en gaan het nu nauwkeurig bestuderen. Wij vinden het erg als mensen in de omgeving van onze fabrieken zich zorgen maken. We zijn en blijven dan ook graag in gesprek met alle partijen: de omwonenden, de landelijke overheid, regionale overheid en gemeenten", aldus Tata Steel.

Het staalbedrijf gaat ook in op de verschillen van de emissiecijfers. "Tata Steel hanteert een meetprogramma dat jaarlijks wordt vastgesteld en goedgekeurd door het bevoegd gezag. De metingen worden uitgevoerd door geaccrediteerde meetbureaus. De resultaten van deze metingen komen vervolgens in het jaarlijkse elektronisch Milieujaarverslag. Dit verslag wordt ingediend bij het RIVM en beoordeeld door het bevoegd gezag."

Ook zijn er volgens het bedrijf verschillende andere redenen waardoor de cijfers af kunnen wijken. Deze komen overeen met de mogelijk verklaringen die het RIVM ook in het rapport noemt.

Meer nieuws uit de IJmond?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit de IJmond. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/IJmond

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected]

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]