Alkmaar

NL
V

Extra raadsvergadering huisvesting statushouders volgens diverse partijen 'te vroeg'

14 september 2021, 12.11 uur · Door Aline Bleeker

De extra raadsvergadering over de oproep van het COA om 450 statushouders te huisvesten in het voormalige asielzoekerscentrum aan de Alkmaarse Picassolaan, kwam volgens diverse partijen te vroeg. Het college van burgemeester en wethouders kan morgen pas een update geven over gesprekken die al met het COA zijn gevoerd, waardoor de vergadering gisteren 'meer over emotie dan over inhoud' zou zijn gegaan.

Alkmaar Centraal

De extra raadsvergadering was aangevraagd door oud-coalitiegenoten PvdA en GroenLinks, met steun van ChristenUnie, Leefbaar Alkmaar en Partij voor de Dieren. In tegenstelling tot de eerdere geplande extra vergadering, waarbij de coalitie viel na een motie van wantrouwen, stond nu niet de opvang van Afghaanse evacués op de agenda, maar het verzoek van het COA tot het huisvesten van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) aan de Picassolaan. Hierdoor zou ruimte vrijkomen in asielzoekerscentra voor mensen die nog in de asielprocedure zitten.

Veel problemen

Voordat de raad zijn zegje doet, is het woord aan twee Alkmaarders. Hans Hermes is als eerste aan de beurt. Namens bewoners van de tegenover de Picassolaan gelegen Murillohof en Valasquezhof, spreekt hij zich uit tegen de heringebruikname van De Vlugthoef. Volgens hem kampte de wijk in het verleden met veel problemen, 'waaronder steekincidenten'. Dit is 'niet allemaal te wijten aan vluchtelingen', aldus Hermes, 'maar het gebeurde er wel'.

Robbert Witte spreekt namens 'Alkmaar Kan Het' en is voor de huisvesting van statushouders aan de Picassolaan. Momenteel treft hij voorbereidingen voor een demonstratie op het Waagplein. Hij hoopt dat de raad positief advies geeft aan het college, want hij heeft 'wel leukere dingen te doen dan demonstreren'.

Quote

"Je moet je uiterste best doen om aan je afspraak te voldoen, het is politiek gevaarlijk om dat niet te doen"

Victor Kloos, Fractievoorzitter OPA

Dan is het aan de raad zelf om te spreken. De vijf initiatiefnemers van de extra raadsvergadering zijn voor de ingebruikname van de Picassolaan, OPA en de SeniorenPartij zijn tegen. Wel geeft Arie Epskamp van de SeniorenPartij aan welwillend te staan tegenover alternatieve locaties.

OPA-fractievoorzitter Victor Kloos vindt dat de door oud-burgemeester Piet Bruinooge gemaakte belofte - dat de Picassolaan niet meer zal worden gebruikt voor de opvang van vluchtelingen - moet worden gehouden. Op de vraag van Maya Bolte (Leefbaar Alkmaar) of 'nood in dit geval niet wet breekt', antwoordt hij: "Absoluut niet. Je moet je uiterste best doen om aan je afspraak te voldoen, het is politiek gevaarlijk om dat niet te doen."

De 'kerncoalitie', bestaande uit CDA, VVD en D66, staat niet afwijzend tegenover het verzoek van het COA, maar gaat volgens CDA'er Iris Zeijlemaker 'ook niet over een nacht ijs'. De grootste reden hiervoor is dat de woningmarkt al krap is zonder de extra huisvesting van statushouders. Volgens John van der Rhee, fractievoorzitter van de VVD, komen er jaarlijks maximaal 2.000 huurwoningen vrij in Alkmaar. Hij hoopt dan ook dat de provincie en het Rijk Alkmaar meer tegemoet treden als het gaat om toekomstige woningbouwplannen en verwijst hiervoor naar de afwijzing door de provincie van de bouw van huizen in Stompetoren-West.

Te vroeg

Een heel duidelijk advies naar het college is er niet, maar dat komt ook doordat het college morgen pas informatie kan delen met de raad over gesprekken die al met het COA zijn gevoerd over de Picassolaan. Verschillende partijen vinden dan ook dat de extra raadsvergadering te vroeg wordt gehouden en dat hierdoor meer over emoties wordt gesproken dan over de inhoud. Daar zijn de aanvragers van de vergadering het niet mee eens, volgens hen kan het college de argumenten uit de vergadering prima meenemen in hun besluitvorming.

Evacué, asielzoeker of statushouder?

In dit artikel gaat het over evacués, asielzoekers en statushouders. Hieronder een korte uitleg van ieder begrip:

Asielzoekers: mensen die asiel hebben aangevraagd in Nederland, maar bij wie nog niet is besloten of hun verzoek wordt gehonoreerd.

Afghaanse evacués: mensen die de afgelopen weken uit Afghanistan zijn geëvacueerd. Hierbij gaat het zowel om Nederlandse Afghanen die bijvoorbeeld op familiebezoek waren, als om Afghanen die zijn geëvacueerd omdat ze na de machtsovername van de Taliban gevaar lopen in hun thuisland. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer ze hebben gewerkt als tolk voor Westerse landen tijdens de missie in Afghanistan. Wanneer het om de tweede categorie gaat, betekent het dat ze in Nederland de asielprocedure ingaan.

Statushouders: mensen van wie hun asielaanvraag is goedgekeurd omdat is vastgesteld dat hun thuisland gevaarlijk is (voor hen). Deze mensen krijgen een verblijfsvergunning (status) voor vijf jaar en mogen in Nederland wonen en werken. Als de situatie in hun thuisland in die vijf jaar verbetert, kan het zijn dat ze alsnog terug moeten. Verbetert de situatie niet? Dan kunnen ze na die vijf jaar een Nederlands paspoort aanvragen.

💬 Wil je niets missen uit Alkmaar en omgeving?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]