Ga naar Content

Alkmaarse coalitie valt uiteen na motie van wantrouwen tijdens vergadering asielopvang

Tijdens de extra raadsvergadering van de gemeente Alkmaar over de opvang van asielzoekers is een motie van wantrouwen aangenomen tegen de wethouders van coalitiepartijen GroenLinks en PvdA. Aanleiding: de partijen hebben coalitiegenoten VVD, CDA en D66 bewust niet betrokken bij de aanvraag voor deze extra raadsvergadering.

De raadsvergadering van 2 september - Foto: Alkmaar Centraal

De vergadering, die om 20.00 uur begon, werd afgetrapt met de vraag waarom PvdA en GroenLinks, initiatiefnemers voor de spoedvergadering,  geen andere partijen dan ChristenUnie, Partij voor de Dieren en Leefbaar Alkmaar hebben benaderd over het aanvragen van de extra raadsvergadering. 

Hierop reageerde PvdA'er Gijsbert van Iterson Scholten: "Gezien de spoed van de situatie hebben wij besloten om dit op deze manier te doen. Er is geen tijd om te soebatten, het is tijd voor actie."

John van der Rhee (VVD) nam hier geen genoegen mee en vroeg Ema Najetovic van GroenLinks rechtstreeks of de partijen de coalitiegenoten bewust buiten het initiatief gelaten hadden. Hierop antwoordde Najetovic na een korte aarzeling dat dit inderdaad het geval was. Hierna werd de vergadering voor tien minuten geschorst.

Motie aangenomen

Na de schorsing werd overgegaan tot de motie van wantrouwen. Hierin staat dat "het gebrek aan vertrouwen in samenwerking met de raadsfracties van GroenLinks en PvdA leidt tot het opzeggen van het vertrouwen in de vertegenwoordigers van deze partijen in het college". De motie van wantrouwen is dus niet gericht tegen de coalitiepartijen, dat kan niet in de gemeenteraad, maar tegen GroenLinks-wethouder Christian Braak en PvdA-wethouder Paul Verbruggen.

CDA, VVD, OPA, D66 en SeniorenPartij Alkmaar stemmen voor de motie van wantrouwen. Hoewel Leefbaar Alkmaar, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, GroenLinks en PvdA tegen de motie stemmen, zijn de partijen die vóór de motie stemmen in de meerderheid. Hiermee is de motie is aangenomen.

Nadat de motie van wantrouwen werd aangenomen, is ervoor gekozen om de vergadering te schorsen. Het onderwerp waar de vergadering over zou gaan, opvang van asielzoekers, wordt op een later moment besproken.

Wat betekent de aangenomen motie?

De meerderheid van de raadsleden geeft aan dat hun vertrouwen in wethouders Christian Braak (GroenLinks) en Paul Verbruggen (PvdA) ernstig beschadigd is. Welke gevolgen dit precies heeft, is nog niet duidelijk.

Een aangenomen motie van wantrouwen wordt meestal opgevat als een aansporing aan de wethouders hun functie neer te leggen. Dit is echter geen formele verplichting. Morgen om 9.30 uur komen de betrokkenen bijeen om te bespreken hoe het verder gaat.

Tekort aan opvangplekken
Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol en demissionair minister Kajsa Ollongren lieten eerder in een brief aan de Tweede Kamer weten dat Nederland, mede door de evacués uit Afghanistan, naar verwachting binnen enkele weken geen opvangplekken voor asielzoekers meer beschikbaar heeft.

Daarom heeft het kabinet een oproep gedaan aan besturen van provincies en gemeenten om meer opvangplekken voor asielzoekers te creëren. Dit is waar de gemeenteraad vanavond over in gesprek zou gaan.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren.

Lees ook

💬 Wil je niets missen uit Alkmaar en omgeving?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]