Ga naar Content

Boeren en tuinders gaan in beroep tegen vergunning datacenter Microsoft

MIDDENMEER - Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord, afdeling Hollands Kroon, gaat in beroep tegen de vergunning voor een datacenter van Microsoft die begin januari door de gemeente is verleend. Het bouwproject heeft als werknaam 'Het Venster', wat het tweede datacenter van Microsoft moet worden op bedrijventerrein Agriport.

Foto: NH Nieuws / Carina Gutker

De LTO vindt dat er onvoldoende naar de belangen van de boeren is gekeken en dat de gevolgen van de bouw van een nieuw datacenter niet goed zijn overzien. "Wat betreft de grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen in de Wieringermeer kijken wij kritisch naar het gemeentelijk beleid", zegt voorzitter Wim Mostert van LTO Noord Hollands Kroon.

"Het druist in tegen de belangen van onze leden", vervolgt Mostert. "Vergunningen worden makkelijk verleend, zonder dat er vooraf heldere kaders zijn gesteld en de gevolgen goed zijn afgewogen. Zaken als koelwaterverbruik, stikstofuitstoot en de omvang van de ontwikkelingen, baren de agrarische sector in het gebied zorgen."

Ongewenste ontwikkeling

De agrarische belangenvereniging wil met het beroep vooral een rem zetten op de grootschalige ontwikkelingen in de Wieringermeer. Die gaan volgens haar ten koste gaan van de schaarse agrarische grond. "Uit recent onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, uitgevoerd in opdracht van de gemeente en LTO Noord, blijkt dat de agrarische sector in Hollands Kroon geen hectare kan missen", aldus de LTO in een persverklaring.

"Verdere uitbreiding van het gebied rondom Agriport is daarom een ongewenste ontwikkeling voor de agrarische sector in heel Hollands Kroon."

Lees ook

Maar de LTO is niet per definitie tegen datacenters, zo zegt ze zelf: "Ook de agrarische sector maakt steeds meer gebruik van hightech-toepassingen met grote databehoeften. Dat wil echter niet zeggen dat vergunningen zo makkelijk verleend zouden moeten worden."

"Daarom roepen wij de gemeente Hollands Kroon op om zorgvuldig om te gaan met het gebied. Wij hopen nog heel lang te kunnen floreren op de uitstekende landbouwgrond van Hollands Kroon", aldus Mostert.

De gemeente Hollands Kroon zegt alles volgens de regels te hebben gedaan. "De aanvraag voor de bouw van het datacenter op 'het Venster' voldoet aan alle voorwaarden en past in het ter plaatse geldende bestemmingsplan", aldus gemeentewoordvoerder Noortje Slot. "Het staat belanghebbenden vrij om in beroep te gaan tegen de verleende vergunning. We zien de uitspraak van de rechtbank met belangstelling tegemoet."

Reactie Microsoft

In de Wieringermeer staan nu twee datacenters, van Microsoft en Google. Volgens de huidige plannen zouden er de komende jaren nog ten minste vijf bijkomen in het gebied, voor het grootste deel zijn die van deze techgiganten.

Microsoft geeft in een reactie aan 'nauw te blijven samenwerken met de gemeente Hollands Kroon en andere belanghebbenden als LTO Noord'. "Zodat onze plannen blijvend voldoen aan wet- en regelgeving en rekening houden met de waardevolle input van de lokale gemeenschap."

"Voor ons is dialoog een essentiële voorwaarde om datacenters te ontwikkelen die niet alleen de belangen dienen van alle mensen die technologie gebruiken in hun privéleven en hun werk, maar ook die van plaatselijke overheden, bewoners en organisaties. Een belangrijk onderdeel hiervan is het inzetten van de nieuwste technologie om datacenters op een duurzame manier te ontwikkelen. En te laten draaien, in lijn met de doelstellingen van ons Carbon Negative-programma", aldus een woordvoerder van Microsoft.

De gemeente Hollands Kroon gaat daarnaast, in een gedeelde verklaring met de provincie Noord-Holland, in op beschuldigingen dat de gemeente niet het bevoegd gezag zou zijn om vergunningen te verlenen voor de bouw van datacenters.

"Zowel de provincie Noord-Holland als gemeente Hollands Kroon onderkennen het belang van datacenters. Het vergunningsproces en de rol van bevoegd gezag zijn niet van invloed op de vraagstukken rondom de wenselijkheid, locatie of inpassing van datacenters. Recent is er onduidelijkheid ontstaan over de bevoegdheidsverdeling rond de vergunningverlening van datacenters naar aanleiding van de vestiging van een nieuw datacenter in de gemeente."

"De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verschillen van mening over de bevoegdheidsverdeling rond de vergunningverlening van datacenters. Het juridisch advies dat de provincie heeft gevraagd aan landsadvocaat Pels Rijcken is niet eenduidig. Pels Rijcken komt tot de conclusie dat de datacenters vergunningplichtig zijn en dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn in de parlementaire geschiedenis en/of de jurisprudentie om te bepalen of het college van GS of B&W bevoegd gezag is."

"Provincie en gemeenten verkennen samen de mogelijkheden om duidelijkheid te krijgen over de bevoegdheidsverdeling rond de vergunningverlening van datacenters. Deze duidelijkheid kan alleen worden verkregen door een uitspraak van de bestuursrechter. Ongeacht wie bevoegd gezag is, is dezelfde regelgeving van toepassing met betrekking tot de milieuaspecten van de vergunning."

Lees ook

💬 Wil je niets missen uit de Noordkop?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]