Ga naar Content

Rijkswaterstaat legt, ter compensatie van gekapte bomen, 'vleermuizensnelweg' aan

AMSTELVEEN - Vleermuizen hebben hulp gekregen van Rijkswaterstaat bij het vinden van hun weg in Amstelveen. Speciale schermen zijn geplaatst om ervoor te zorgen dat ze kunnen navigeren van hun kolonie naar hun jachtgebied en omgekeerd.

De schermen wijzen vleermuizen de weg - Foto: Stephan Roest

De bomen die voorheen op die plek stonden, zijn gekapt in verband met de verbreding van de A9. Volgens Erik van Langen, ecoloog van Rijkswaterstaat, blijft met de 'vleermuizensnelweg' de schade van de werkzaamheden voor de vleermuizen beperkt: "Blijkbaar kunnen we als Rijkswaterstaat niet alleen wegen aanleggen voor mensen."

Het is in eerste instantie natuurlijk een enorme aanslag op de natuur: al die bomen die in Amstelveen zijn gekapt voor de verbreding van de A9. Voor de bomen zelf, maar ook voor mens en dier. Rijkswaterstaat is volgens de wet verplicht om voor beschermde diersoorten compenserende maatregelen te treffen.

Tekst gaat door onder de video.

Rijkswaterstaat legt vleermuizensnelweg aan - NH Nieuws

Van Langen is in dienst van Rijkswaterstaat om daarbij te helpen. "De bomen die hier bij het Kazernepad stonden, werden door vleermuizen gebruikt als routebepaling", licht hij toe. "Dat werkt zo: de dieren oriënteren zich in het donker met sonar. Ze stoten een geluidje uit dat door een object wordt weerkaatst. De dieren vangen die weerkaatsing op en zo weten ze wat er in hun omgeving staat of vliegt. Ze vangen er ook hun prooien mee."

Door de kap van de bomenrij waren de vleermuizen ineens hun baken kwijt. "De dieren vangen dan geen informatie meer op over waar ze zijn. Dan gaan ze lager vliegen om via contact met de grond hun plaats te bepalen. Maar laag vliegen boven de drukke A9 is voor vleermuizen onverstandig", aldus Van Langen.

Informatiepaneel bij de vleermuisschermen in Amstelveen - Foto: Stephan Roest

In eerste instantie lijkt de oplossing een beetje goedkoop en krakkemikkig: houten palen met een net er tussen gespannen. Toch denkt Van Langen dat het afdoende zal zijn.

"De vleermuizen raken de schermen niet aan. Hun sonar weerkaatst tegen het doek en dat is genoeg. Zo kunnen ze navigeren tussen de plekken waar ze wonen: holtes en kieren in wat oudere huizen in Amstelveen, en de plekken waar ze op jacht gaan naar vliegjes, nachtvlinders en motten", legt de ecoloog uit. "De Amstelveense vleermuizen jagen in parkjes, boven waterpartijen en natuurlijk in het Amsterdamse bos."

Overkappingen

De vleermuisschermen zullen de komende jaren blijven staan. "De A9 wordt hier verbreed en er komen op sommige plekken overkappingen boven de weg", zegt Van Langen. "Daar worden parken op aangelegd en pas als dat is gebeurd, mogen de schermen weg." Dit zal naar verwachting rond 2026 zijn.

Lees ook

💬 Wil je iets kwijt?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]