Ga naar Content

Kooksgasfabriek 2 van Tata Steel opnieuw onder vuur: "Ene zwarte wolk na de andere"

VELSEN - Kooksgasfabriek 2 op het terrein van Tata Steel is Dirk Weidema en Linda Valent een doorn in het oog. Beiden zien met grote regelmaat zwarte wolken uit de fabriek de lucht in gaan en ruiken de stank van rotte eieren. Dat is het signaal dat er iets niet goed is gegaan in kooksgasfabriek 2 (KGF2).   

Valent van de Dorpsraad Wijk aan Zee en Weidema van het milieuplatform IJmuiden-Noord zeggen dat de fabriek ernstig is verouderd en eigenlijk geen dienst meer zou mogen doen.

"Qua geur is het enorm vervelend", zegt Linda Valent. "Maar de wetenschap dat in de lucht  PAK's (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en benzeen zit, een hele trits aan toch kankerverwekkende stoffen, is helemáál geen prettig idee. We hebben het hier over een versleten fabriek. Hij moet nog twintig jaar mee, maar wat de Dorpsraad betreft gaat  kooksgasfabriek 2 zo snel mogelijk dicht."   

"KGF 2 heeft onderhoud nodig en daar zijn we mee bezig, maar de fabriek is 'state of the art'"

Bram Nugteren, tata Steel

Tata Steel zegt begonnen te zijn met de renovatie van de fabriek. Bram Nugteren, manager overlast en omgeving, verwerpt de stelling dat de fabriek verouderd is. "Er is onderhoud nodig en daar zijn we mee bezig. Maar deze fabriek is 'state of the art'." Daar is Weidema het niet mee eens: "In 2008 zouden de wanden al  vervangen worden. Daar zijn ze nu nóg mee bezig en dan hebben ze nog maar de helft gedaan. Als dat 'state of the art' is..."

Zonder cokes geen staal  

In  een kooksgasfabriek wordt steenkool ontdaan van gas. Het is een essentieel proces in de productie: zonder cokes geen staal. Tata Steel beschikt over twee van deze fabrieken, KGF 1 en KGF 2. 

Weidema vervolgt: "Er is hier sprake van een ernstig lekkende fabriek. Er zitten scheuren in wanden, deuren lekken. Ze zeggen dat ze begonnen zijn met herstellen, maar het gaat in een erg laag tempo. Op deze manier duurt het nog tien jaar voordat alles aangepakt is."  

Tata Steel: "Ons doel is snelle vermindering van overlast door kooksgasfabriek 2"

"We nemen de zorgen van onze buren zeer serieus", aldus Tata Steel in een reactie. "Daarom hechten we er waarde aan om altijd in gesprek te zijn met de omgeving. Tata Steel heeft onlangs een maatregelenpakket ter waarde van 300 miljoen euro aangekondigd om de impact van stof en geur te verminderen."

"Deze Roadmap+ komt boven op de Roadmap die in 2019 is gestart. Een belangrijk project betreft verbeteringen aan Kooks- en Gasfabriek 2 (KGF2). Door middel van aanpassing van de mechanische afdichting en een potentiële nieuwe afzuigtechniek wordt geur verminderd, net als de uitstoot van stoffen waaronder PAKs. Dit project is onmiddellijk van start gegaan en onderdelen ervan zullen naar verwachting in 2023 gerealiseerd zijn."

"Het vraagt tot 50 miljoen euro extra investering. Doel is snelle vermindering van overlast door KGF2. Dit bedrag komt bovenop de reeds geplande investeringsgelden die wij de komende jaren bij de Kooks- en Gasfabrieken doorvoeren. Dit betreffen maatregelen uit de Roadmap."

Weidema baseert zich op eigen bevindingen en intensief mailcontact met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG). Hij woont in IJmuiden. "Ik zie het gebeuren, recht tegenover mijn huis. De ene wolk is nog niet geweest, of de volgende komt er alweer aan. En ze zijn lang niet allemaal wit", zegt hij.

Roetwolk bij kooksgasfabriek - Foto: Dirk Weidema

"Aan de hand daarvan heb ik klachten ingediend bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Het zou zogenaamd allemaal picobello in orde zijn, zeiden ze (Omgevingsdienst, red.). Daar ben ik tegen in bezwaar gegaan en dan zegt deze dienst uiteindelijk dat ze het niet onbeboet kunnen laten wat in die kooksgasfabriek gebeurt. Mijn verhaal klopt dus als een bus, geen twijfel mogelijk."

De Randstedelijke Rekenkamer concludeerde na een onafhankelijk onderzoek onlangs dat de Omgevingsdienst inderdaad tekortschiet wat betreft handhaving, toezicht en vergunningverlening op en van Tata Steel.

‘'Uitstoot onder de EU-streefwaarde’'

In een reactie op de kritiek die er is op de uitstoot van schadelijke stoffen door Tata Steel, zegt een woordvoerder: “De Nederlandse overheid is een landelijk programma over ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) gestart. Tot de categorie ZZS behoren stoffen die gezondheidsschade kunnen veroorzaken of slecht afbreken in het milieu. In het kader van dit landelijk programma ZZS is alle bedrijven die ZZS uitstoten gevraagd om een inventarisatie te maken van deze stoffen. PAK-stoffen vallen onder ZZS."

"Tata Steel heeft onlangs bij de Omgevingsdienst Noordzee Kanaalgebied de inventarisatie van ZZS ingediend. Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat de bijdrage in de leefomgeving van de daadwerkelijke emissie van ZZS door Tata Steel onder de door de overheid vastgestelde grenswaarden en richtwaarden valt."  

"Hieruit blijkt ook dat voor de som van alle PAK-stoffen afkomstig van de gehele site (dus niet alleen van de Kooks- en Gasfabrieken) geldt dat de totale concentratie in de lucht ruim onder de EU-streefwaarde zit (de EU-streefwaarde voor een specifieke PAK-component in de lucht bedraagt 1ng/m3, de door de GGD gemeten PAK-component in de IJmond voldoet aan deze streefwaarde. Voor benzo(a)pyreen ligt de jaargemiddelde concentratie in de lucht van de IJmond onder 0,3 ng/m3), zoals bevestigd door de jaarlijkse meetrapporten van de GGD van Luchtmeetnet waar het totaal effect in de IJmond wordt gemeten. Dus niet alleen de bijdrage van Tata Steel, maar van alle bronnen samen.” 

Zowel Valent als Weidema is niet onder de indruk van de 300 miljoen die Tata Steel in de verouderde installatie steekt. Weidema: "Dat hadden ze veel eerder moeten doen, dan hadden we nu deze narigheid niet gehad. Mooie plannen, maar eerst zien." Valent: "Helaas geloof ik ze niet meer. Ik zit nu lang genoeg in de Dorpsraad om mee te maken dat we iedere keer aan het lijntje worden gehouden."

Valent vervolgt: "Als je steeds blijft zeggen dat je gaat onderzoeken waar die geur precies vandaan komt, terwijl uit onderzoeken al lang bekend is welke stof er uit welke fabriek komt, vraag ik me af of je het wel echt wil." 

Lees ook

Meer nieuws uit de IJmond?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit de IJmond. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via NHNieuws.nl/IJmond

🔔 Download de app en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op [email protected]

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]