Start van hoofdcontent

ALKMAAR

nl

Statushouders mogen onder voorwaarden in oud belastingkantoor wonen

9 februari 2021, 16.03 uur · Aangepast 9 februari 2021, 16.26 uur · Door Priscilla Overbeek

ALKMAAR - Het college heeft serieuze plannen om statushouders tijdelijke woonruimte te bieden in het voormalig belastingkantoor aan de Robobonsweg. Dat blijkt uit de brief aan het COA, die vandaag toch openbaar werd gemaakt. Een van de gestelde voorwaarden is om de termijn van huisvesting in het pand met twee jaar te verlengen naar drie jaar. 

Foto ter illustratie - Foto: NHNieuws/ Anne Klijnstra

Het pand mag alleen worden bewoond door statushouders en moet daarbij worden beschouwd als een Regionale Opvanglocatie waar bewoners een start kunnen maken met reïntegratie, dichtbij de gemeente waar zij uiteindelijk worden gehuisvest.

Ook wil het college dat de opvang van vijfhonderd mensen met een verblijfsvergunning wordt teruggeschroefd naar 250 tot maximaal driehonderd statushouders. Zo kan er ook ruimte worden gemaakt voor bijzondere doelgroepen als jeugdige- en economische daklozen. 

Druk verlichten 

Een verdere voorwaarde die het college stelt, is dat de taakstelling voor huisvesting van statushouders substantieel wordt verlaagd om de druk op de reguliere huisvesting en de woonmarkt te verlichten. Het COA moet ook bijdragen aan de realisatie van tijdelijke woningen en de opvang mag niet leiden tot extra kosten voor Alkmaar, valt te lezen in de brief.

Kosten voor jeugdhulp, onderwijs, kinderopvang en WMO-voorzieningen wil de gemeente gecompenseerd krijgen van het Rijk. 

Mogelijke verlenging

Na drie jaar wil het college het functioneren gaan beoordelen en kijken naar een eventuele verlenging. Het college benadrukt dat ze nog in de onderhandelingsfase zitten en er geen conclusies uit de inhoud van de brief kunnen worden getrokken. 

De fractievoorzitter van Onafhankelijke Partij Alkmaar, Victor Kloos, verzocht het college eerder de brief openbaar te maken. In een reactie aan NH Nieuws laat hij weten verbaasd te zijn over het voorstel om het huisvestingstermijn van één jaar naar drie jaar te verlengen. "We gaan daar vanavond tijdens de rondvraag commissie zeker vragen over stellen", aldus Kloos. 

💬 Wil je niets missen uit Alkmaar en omgeving?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]