Ga naar Content

Natuurorganisaties slaan alarm om hoogbouw Bergen aan Zee: "Tast duinen en natuur aan"

BERGEN AAN ZEE - Vier natuurorganisaties roepen het College van B&W van de gemeente Bergen op om geen vergunning te verlenen aan Hotel Nassau in Bergen aan Zee om fors uit te breiden. Het oude hotel wordt vervangen door twee hoge gebouwen, met een kelder en parkeergarage. Dat plan mag wat de organisaties betreft direct de prullenbak in. "Het nieuwe hotel tast de duinen, de natuur en het dorpskarakter aan."

Foto: Gemeente Bergen

Door het verlenen van de omgevingsvergunning voor de grootschalige plannen wordt zonder expliciete instemming van de gemeenteraad afgeweken van het bestaande bestemmingsplan. "En dat terwijl op grond met bestemming natuur gebouwd gaat worden, het bouwoppervlak sterk toeneemt, de bouwhoogte met tien meter stijgt en er gegraven gaat worden in een aardkundig monument", schrijven de organisaties. "Bovendien is er geen draagvlak voor de huidige herbouwplannen, mede gezien de elfduizend handtekeningen die tegen het plan zijn verzameld."

Met het indienen van twee nieuwe 'zienswijzen' roepen de vier natuurorganisaties de gemeente op zich aan het huidige plan te houden, en binnen de afmetingen van het oude hotel te blijven. "Nieuwbouw is alleen acceptabel als dit in lijn is met de eigen gemeentelijke ruimtelijke visie en het huidige bestemmingsplan. Ook moet het passend bij het landschap zijn."

'Bescherm de duinen'

Volgens de gemeente zouden er voor het plan geen belemmeringen meer zijn, maar de organisaties zien vooral beren op de weg. "Bestaande duinen worden opgehoogd en een gedeelte van het Natuurnetwerk Nederland raakt bebouwd."

Het hotel is gevestigd bovenop de zeereep, de duinenrij die direct grenst aan het Noordzeestrand en functioneert als barrière tegen de zee. Met het oog op klimaatverandering is extra bebouwing volgens de natuurorganisaties daarom 'onverstandig en ongewenst'.

Fred Mathot van de verontruste bewonersgroep Bergen aan Zee heeft geen goed woord over voor de 'go' die de gemeente Bergen begin vorige maand gaf om de bouwplannen voort te zetten. "Wij hebben de afgelopen drie jaar heel veel informatie en data verzameld en op grond daarvan de Raad en het College gewezen op de feiten. Hierbij gingen wij er steeds vanuit dat onze gemeente daar ook iets mee doet. Inmiddels blijkt dat voor het College de feiten en de meningen van de bewoners van Bergen aan Zee niet van belang zijn."

Buitenspel

De nieuwbouw van het hotel is het grootste bouwproject in Bergen aan Zee sinds jaren. "Volgens ons is hiervoor een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Nu wordt de gemeenteraad buitenspel gezet, dat lijkt ons niet juist", besluit Martijn de Jong van Natuurmonumenten.

Een woordvoerder laat weten dat de gemeente de twee zienswijzen nauwkeurig zal bestuderen. "We waarderen de betrokkenheid van iedereen die dit plan mooier of beter wil maken. Ook zullen de petitie en peiling worden meegenomen in de beantwoording van de zienswijzen."

De natuurorganisaties hebben twee zienswijzen ingediend. Eén door Stichting Duinbehoud en één door Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland

Lees ook

💬 Wil je niets missen uit Alkmaar en omgeving?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]