Start van hoofdcontent

OPMEER

nl

Opmeer wil hogere belastingen invoeren om begroting rond te krijgen

9 oktober 2020, 11.22 uur · Door Sander Huisman

OPMEER - De gemeente Opmeer verkeert de laatste tijd in financieel zwaar weer, maar moet toch een sluitende begroting presenteren. Om de inkomsten even hoog te laten zijn als de uitgaven stelt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor om de belastingen voor inwoners van Opmeer te verhogen. Daarnaast gaat de gemeente bezuinigen op het Sociaal Domein.

Foto: Google Streetview

Opmeer kampt voor 2021 met een begrotingstekort van 1,2 miljoen euro. En voor de komende jaren ligt er nog een structureel tekort van 1,3 miljoen. Om de begroting sluitend te krijgen stelt het college voor om de OZB, de woonforensenbelasting en de toeristenbelasting te verhogen. Daarnaast wordt een extra financiële bijdrage gevraagd van het Woningbedrijf Opmeer en wordt er bezuinigd op het Sociaal Domein.

Flinke verhoging

Door een stijging van 30 procent van de OZB zullen de kosten per huishouden in Opmeer met gemiddeld 80 euro stijgen. Een flinke verhoging, vindt ook wethouder financiën Herman ter Veen van de gemeente Opmeer. "Dat besef hebben we", zegt hij tegen WEEFF. "Maar we hebben op veel verschillende manieren gekeken hoe we de kosten omlaag kunnen brengen en vooral de inkomsten voor de gemeente kunnen verhogen."

"Met andere belastingen zitten we al aan de maximale hoogte, zoals de afvalstoffenheffing", aldus de wethouder. "Maar bij de OZB kunnen we een verantwoorde stijging toepassen. hetzelfde geldt voor de woonforensenbelasting en de toeristenbelasting."

Coalitieakkoord

Het gemeentebestuur wil dat Opmeer een gemeente blijft waar iedereen de kans krijgt om mee te doen en kan wonen, werken en leven. Daarom vinden zij het belangrijk om kwetsbare inwoners te ontzien en subsidies voor de verenigingen niet te verlagen. Ook stelt het college voor om de gemeentelijke voorzieningen zoals de zwembaden en sporthallen niet te sluiten. Alles in vastgelegd in het coalitieakkoord Bouwen aan vertrouwen.

"Het zou heel jammer zijn als we die moeten opgeven", stelt de wethouder. "We hebben in vorige jaren al subsidieverlagingen doorgevoerd en een verdere verlaging kan betekenen dat er voorzieningen gesloten moeten worden. Dat willen we niet."

Volgens de wethouder is het ook niet mogelijk voor de gemeente om verder te bezuinigen op eigen kosten. "We hebben in de afgelopen jaren al meerdere bezuinigingsronden gevoerd", vertelt hij aan WEEFF. "Daarbij zouden we nu nog extra kunnen bezuinigen op bijvoorbeeld de mantelzorg en armoedebeleid. Maar dat willen we niet, omdat de dienstverlening dan ook direct minder wordt. Ook zijn we er niet voor om eigen personeel te ontslaan."

Opmeer heeft een grote financiële reserve, maar kan hier volgens de wethouder weinig uit halen om de begroting de komende jaren te dekken. "De meeste reserves zijn al bestemd, bijvoorbeeld voor onderhoud aan het wegennetwerk. We hebben onderzoek laten doen naar wat we uit de reserves kunnen putten, maar dit blijkt heel beperkt. Bovendien gaat het hier om een structureel tekort en los je met de reserves alleen de korte termijn op."

De gemeenteraad van Opmeer neemt op 5 november een definitief besluit over de begroting en zal deze dan vaststellen.

Extra steun van het Rijk

De gemeente hoopte eerder op extra steun van de Rijksoverheid. Volgens Opmeer groeien de financiële verhoudingen meer en meer scheef. Het Rijk heeft eerder taken overgedragen aan de gemeentes, maar het geld om deze taken uit te voeren is te weinig, of wordt soms helemaal niet gegeven, terwijl de kosten voor gemeentes enkel oplopen. 

De provincie Noord-Holland heeft laten weten dat zij ook een dalende reservecapaciteit zien. Nieuwe financiële risico’s zijn te voorzien door de herijking van het gemeentefonds, de gevolgen van de coronacrisis en het structurele nadelige verschil tussen de werkelijke zorgkosten voor de jeugdzorg en Wmo en wat Opmeer hiervoor van het Rijk ontvangt.

Meer nieuws uit West-Friesland?
💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws
📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl
🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt
📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405
✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]