Ga naar Content

Graft en De Rijp willen aardgasvrij zijn voor 2025

ALKMAAR - Graft en De Rijp hebben de ambitie voor 2025 aardgasvrij te zijn. De Energie Coöperatie Graft-De Rijp onderzoekt of waterstof daar een bijdrage aan kan leveren.

Foto: Gemeente Alkmaar

Onder de naam 'de Groene Walvis' onderzoekt de Energie Coöperatie Graft-De Rijp of de dorpen binnen vijf jaar losgekoppeld kunnen worden van het aardgasnet, en in hoeverre het gebruik van waterstof daarbij een rol kan spelen. 

Subsidie

De kosten voor het onderzoek zijn in totaal 225.000 euro. De Provincie Noord-Holland heeft subsidie van 150.000 euro toegekend, de gemeente Alkmaar draagt 50.000 euro bij en TransitionHERO financiert 25.000 euro. Veel panden in Graft en De Rijp zijn voor 1960 gebouwd. Sommige hebben de status van monument of zijn een beschermd dorpsgezicht. De kosten om te verduurzamen zijn daardoor hoog. In totaal wordt meer dan 9.000 ton CO2 per jaar geproduceerd. Het project ‘De Groene Walvis’ wil deze uitstoot wegnemen. Daarvoor wordt groene waterstof opgewekt door middel van zon- en windenergie. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om een groene waterstoffabriek te bouwen. Groene stroom kan worden opgewekt door middel van zonnepanelen in de dorpen en via ingekochte stroom van wind op zee.

De zelfgeproduceerde en de ingekochte stroom worden vervolgens in de fabriek omgezet naar waterstof die woningen en gebouwen kan verwarmen. Daarom wordt ook onderzocht of de bestaande gasleidingen daarop aangepast kunnen worden.

Klimaatdoelen

Een ander belangrijk onderdeel van het onderzoek is de samenwerking met inwoners en het draagvlak voor het overstappen naar waterstof. "We geloven in een duurzame toekomst en Alkmaar wil haar bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. Dit project past bij onze duurzaamheidsagenda en daarom goed bij de gemeente.  Daarom doen we mee aan dit innovatieve onderzoek", aldus wethouder Energie Innovatie Elly Konijn Vermaas.

💬 Wil je niets missen uit Alkmaar en omgeving?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]

Lees ook