Ga naar Content

Het verzonken dorp van Etersheim: "Een natuurramp die je in gestolde tijd terugziet"

De Markermeerdijken worden versterkt. Tijdens voorbereidende werkzaamheden bij het dorp Etersheim zijn bijzondere archeologische ontdekkingen gedaan.

Het dorp Etersheim ligt nu meer landinwaarts maar lag vroeger (rond 1600) op de plek waar nu water ligt. En dat is goed te zien tijdens het onderzoek. "Wat we nu hebben geconstateerd is dat het dorp daadwerkelijk verdwenen is, want door overstromingen is het grootste gedeelte van de bewoning echt weggespoeld", vertelt Jan-Wilem Oudhof van Alliantie Markermeerdijken.

Lees ook: Werkzaamheden aan historische Markermeerdijken mogen voortgezet worden

Het team doet verschillende archeologische vondsten, zoals een houten afwateringssysteem, palen, scherven van potten en kruiken en het karkas van een kalf. Maar bovenal wordt duidelijk dat de bewoners vroeger hebben gevochten tegen het water.

Lees ook: Deze week in Jouw NH: Onder de grond

In een groot gat wat de onderzoekers hebben gegraven, laat Sander Gerritsen van Archeologie West-Friesland sporen van vroegere dijkdoorbraken en van een kolkgat zien. De bewoners hebben nog geprobeerd de dijk te verstevigen, maar dat is niet gelukt. Het dorp is daardoor steeds een stuk verschoven.

"Wat hier zo bijzonder is, is dat het eigenlijk een natuurramp is die je in in gestolde tijd terugziet", vertelt Oudhof. En Gerritsen besluit: "Je hebt hier het geschiedenisverhaal van de strijd tegen het water, die uiteindelijk verloren werd."

Jouw Noord-Holland
Noord-Holland is misschien wel de meest innovatieve provincie als het gaat om kenniseconomie en circulaire economie. De provincie stimuleert op tal van gebieden initiatieven die hieraan bijdragen. In Jouw Noord-Holland laten we dat zien met nieuwsverhalen en video's op onze online platformen én op radio en tv. Jouw Noord-Holland wordt gemaakt in samenwerking met de provincie Noord-Holland.

Foto: