Start van hoofdcontent

NOORD-HOLLAND

nl

Van deelname aan motorclub tot porno kijken onder werktijd: zo gingen ambtenaren de fout in

25 september 2019, 12.20 uur · Aangepast 25 september 2019, 12.38 uur · Foto: ANP

In vier jaar tijd is in totaal bijna 900 keer melding gemaakt van integriteitsschending bij de 47 Noord-Hollandse gemeenten en de provincie, blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. We zetten een aantal van de meldingen op een rijtje: van deelname aan een motorclub tot aan het kijken van porno onder werktijd.

Een ambtenaar in de gemeente Castricum werd in 2015 op het matje geroepen vanwege zijn lidmaatschap van motorclub Red Army. Hij kreeg later een brief op de mat met het dringende verzoek om binnen één week schriftelijk aan te geven dat hij het lidmaatschap heeft opgezegd. Nadat hij dat met een geschreven briefje deed, werd besloten dat hij mocht blijven. 

Lees ook: Gemeenten dwingen ambtenaren om lidmaatschap motorclub op te zeggen

Porno
Waarnemend burgemeester Fons Hertog van de gemeente Huizen nam vorig jaar ontslag vanwege grensoverschrijdend gedrag. In totaal waren er zes klachten ingediend tegen de burgemeester bij een vertrouwenspersoon van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). Ze ondervonden al langere tijd last 'van de uitwisseling van social media-berichten tussen hen en de voormalig burgemeester'.

Hertog gebruikte eerder, toen hij van 2003 tot 2006 burgemeester was van Haarlemmermeer, al een door de gemeente verstrekte computer om porno te kijken. Hij stapte uiteindelijk op na een vernietigend rapport over de Schipholbrand.

Lees ook: Grensoverschrijdend gedrag afgetreden burgemeester Huizen 'mogelijk topje van de ijsberg'

Winkeldiefstal
Een toezichthouder van de gemeente Hoorn heeft zich in 2017 schuldig gemaakt aan winkeldiefstal en is vervolgens ontslagen. Een andere medewerker bleek al jaren zijn lunches niet te betalen en maakte privé gebruik van zijn dienstauto. De bedrijfsrecherche zamelde bewijs in, maar wat de consequenties waren voor de medewerker, is niet bekend.

In 2015 heeft een teamleider binnen de gemeente Velsen het bedrijf van zijn zoon meerdere keren ingehuurd. Omdat de man er transparant over is geweest dat het om een bedrijf ging dat van zijn zoon was, is er volgens onderzoekers geen sprake van het bewust bevoordelen van de familie. Wel wordt in het vervolg de inhuur van dit bedrijf geregeld door een afdelingsmanager, om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

Lees ook: Aantal integriteitsmeldingen bij overheden neemt toe: tientallen medewerkers gedwongen vertrokken

Een medewerker van de provincie Noord-Holland meldde in 2018 dat een collega porno bekijkt onder werktijd. Met de betreffende persoon zijn gesprekken geweest, die hebben geleid tot berisping. Het is niet bekend om wat voor berisping het gaat.

Fiets gejat
Ook werd er in 2017 bij de provincie een fiets gestolen uit de provinciale fietsenberging door een extern ingehuurde medewerker en werd er in 2016 privé gebruikgemaakt van een dienstauto. De fietsendief is ontslagen, de privérijder kreeg een boete.

Bij verschillende gemeenten kwamen er meldingen binnen van pesten en (seksuele) intimidatie. Er is niet in alle gevallen bekend wat de maatregelen zijn geweest.