Ga naar Content

Aantal integriteitsmeldingen bij gemeenten neemt toe: tientallen medewerkers baan kwijt

Het aantal integriteitsmeldingen bij de 47 Noord-Hollandse gemeenten en de provincie neemt toe. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws.

Door verslaggevers Joost Lammers en Maarten Edelenbosch

Waren er in 2015 nog 177 meldingen, in 2018 waren dat er 241. En dat terwijl over het laatste jaar nog niet eens alle gemeenten cijfers hebben aangeleverd. Dat aantal kan dus nog oplopen. In die vier jaar is in totaal bijna 900 keer melding gemaakt. 

De meldingen gaan over misstanden en zijn meestal gemaakt door mensen die bij de gemeente werken, en hebben betrekking op raadsleden en ambtenaren. De soort meldingen lopen enorm uiteen: van de fraude tot porno kijken onder werktijd.  

Lees ook: Van deelname aan motorclub tot porno kijken onder werktijd: zo gingen ambtenaren de fout in

De meeste (381) zijn afkomstig uit Amsterdam, dat ook het grootste gemeentelijk aparaat heeft. Gevolgd door Haarlemmermeer (74) en Haarlem (64). Twintig gemeenten zeggen dat er in die vier jaar nooit sprake is geweest van integriteitsmeldingen.

Bekijk hier hoe het gesteld is in jouw gemeenteUit de geleverde documenten blijkt dat klachten regelmatig ongegrond worden verklaard, niet bewezen kunnen worden, of worden opgelost met gesprekken. Zeker 42 medewerkers werden ontslagen of namen ontslag, en 130 keer leidde het tot een berisping. Dan gaat het om onder meer boetes, waarschuwingen, inhouden van salaris of voorwaardelijk ontslag.

Reacties
Wilbert Tomesen van het Huis voor Klokkenluiders merkt op dat er meer aandacht is voor integriteit, maar dat er nog veel beter kan. Marlies Vegter van de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag vindt ook dat het tijd wordt voor een eenduidige aanpak. Lees hier hun uitgebreide reacties.

Verantwoording
Oktober 2018 hebben we de Provincie Noord-Holland en de 47 gemeenten bevraagd over integriteitsmeldingen tussen 2015 en 2018 via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Naast de aantallen wilden we ook inzicht krijgen in het gevoerde beleid. De meeste overheden werkte volledig mee aan ons onderzoek, enkele gemeenten deden dat gedeeltelijk of konden niet over alle jaren cijfers aanleveren.

Foto: NH Nieuws/Maarten Edelenbosch