Start van hoofdcontent

HOORN

nl

Provincieplannen voor West-Friesland: brug bij Houtribdijk en meer ruimte voor woningbouw

12 juni 2019, 12.30 uur
Door Lotte Stekelbos · Foto: Rijkswaterstaat

De provincie heeft vanmiddag het coalitieakkoord gepresenteerd. De belangrijkste plannen voor de komende vier jaar zijn bekend, maar wat betekent dat concreet voor West-Friesland? NH Nieuws zet 't op een rijtje.

- Er wordt onderzoek gedaan of er bij de Houtribdijk een brugverbinding komt in plaats van de dijkverbinding.

- Er wordt gekeken of er meer maatregelen getroffen kunnen worden tegen geluidsoverlast door verkeer. 

- Voor de biologische bollenteelt wordt een speciaal stimuleringsprogramma opgestart. 

- Er wordt blijvend geinvesteerd in het landschap om rust en ontspanning te bieden aan inwoners en de natuur 

- Er komt focus voor het toepassen van zonne-energie en zonneweides op daken, parkeervoorzieningen en bedrijventerreinen. 

- Er worden meer prikkels aangebracht om ganzen snel en doelgericht te verjagen. Eén van deze prikkels is het verhogen van het eigen risico bij faunaschade van agrarische ondernemers naar 20 procent.

- Gemeenten krijgen meer ruimte voor woningbouw in landelijke gebieden en buiten de stads- en dorpsgrenzen.

- Er komt geen onderzoek of de Noord-Zuidlijn kan worden doorgetrokken naar West-Friesland. Vooralsnog wordt enkel gekeken of deze door kan rijden tot Purmerend.

- De ontwikkeling van datacenters wordt verder gefaciliteerd. Het West-Friese landschap wordt gezien als een aantrekkelijke vestigingslocatie hiervoor. 

Meer woningbouw
Provincie wil meer ruimte bieden aan gemeenten om te beslissen over woningbouw. Er kan een woonakkoord worden gesloten als blijkt dat er aantoonbare behoefte is naar nieuwbouw en de vraag hiernaar niet binnen de kernen van een dorp of stad kan worden gerealiseerd. De provincie gaat de gemeentes dan de ruimte geven voor de start van kleinschalige woningbouwprojecten in landelijke gebieden, aan de randen van stads- en dorpskernen. De voorwaarde is wel dat deze woningen volledig klimaatneutraal en circulair gebouwd worden. 

Het akkoord is het resultaat van ruim zes weken onderhandelen onder leiding van formateur en Tweede Kamerlid Laura Bromet. Zita Pels (GroenLinks), Cees Loggen (VVD), Ilse Zaal (D66) en Adnan Tekin (PvdA) bereikten overeenstemming over de speerpunten van de provincie voor de komende vier jaar. 

Benieuwd naar de plannen voor de provincie? Bekijk ze hier. 

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003!