Ga naar Content

'Basischool Bonifatius beste locatie voor nieuw scholencomplex in Spanbroek'

De keuze voor de locatie van een nieuw Integraal Kindcentrum dat drie basisscholen moet gaan huisvesten, houdt de gemoederen in Spanbroek en Opmeer al ruim een jaar bezig. Inmiddels heeft een werkgroep van ouders en inwoners een favoriete locatie bekendgemaakt: in Spanbroek, op de huidige locatie van basisschool Bonifatius.

"Ik vind dit beter dan het oude besluit dat er lag voor de verkiezingen", redeneert Bart van Hijum, lid van de werkgroep die zich over de mogelijke locaties heeft gebogen.

Met zo'n twintig man, een onderzoeksbureau en de gemeente zijn de mogelijke locaties onder de loep genomen. Het sportterrein naast de Hoogwoud-Opmeerse Sportvereniging (HOSV) komt als op een na beste optie uit de bus.

Lees ook: NH Kiest: Zo denkt de politiek over het scholencomplex in Opmeer

Heet hangijzer
Al tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar was de komst van het Integraal Kindcentrum al een heet hangijzer. De gemeente had er destijds voor gekozen om het nieuwe pand aan de Meibloem in Opmeer te bouwen, waar nu basisschool De Akker en Het Ruimteschip zitten. Maar omdat tachtig procent van de schoolgaande kinderen uit Spanbroek komt, was dat tegen het zere been van veel ouders. Bovendien maakten ze zich zorgen over de verkeersveiligheid. 

Lees ook: NH Kiest: Ouders zien nieuwbouwlocatie scholen Opmeer totaal niet zitten

Met de komst van het nieuwe college ging het bestaande plan van tafel en werd een werkgroep van inwoners en omwonenden gevormd. Dat de voorkeur van de werkgroep nu uitgaat naar de locatie bij De Bonifatiusschool, stemt buurtbewoners tevreden. "Ik vind het een prima idee. Ik denk dat het een goede en centrale plek is midden in het dorp", zegt een buurvrouw die naast de school woont. 

De bevindingen en voorkeurslocaties van de werkgroep zullen als advies aan de gemeenteraad worden meegegeven.

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003!
Foto: NH Nieuws