Start van hoofdcontent

Noord-Holland

NL
V

NH Kiest: Zo denkt de politiek over het scholencomplex in Opmeer

27 februari 2018, 17.20 uur

OPMEER Ouders klagen steen en been over het nieuwe scholencomplex in de gemeente Opmeer. Het ligt volgens hen op een gevaarlijke weg en ver van de huizen van de meeste kinderen. Maar hoe denkt de politiek over deze kwestie?

Wij legden de politieke partijen in Opmeer de volgende stelling voor:

Het geplande scholencomplex in Opmeer moet in Spanbroek worden gebouwd

CDA
ONEENS: 
Wij hebben toentertijd ingestemd met de bouw in Spanbroek. Dat was een politieke keuze, omdat we het college hebben kunnen binden. Wel op de voorwaarde dat er een verkeerskundig onderzoek zou komen; als dat zou uitwijzen dat het niet veilig is, zouden we terugkomen op onze beslissing. Onze conclusie: het is onoverzichtelijk, te smal, er wordt te hard gereden en er gaat vrachtverkeer doorheen. Dat is wat ons betreft geen locatie waar je met je basisschoolkinderen heen wilt gaan. Wij willen daarom een centralere locatie.

DSV
ONEENS: Bij het raadsvoorstel van juli 2018 over de nieuw te bouwen IKC´s (Integrale Kind Centra) bestond een duidelijke politieke verdeeldheid: PvdA, VVD en vooral Gemeentebelangen wilden de plannen doorzetten zoals ze in het raadsvoorstel zijn verwoord. DSV en CDA waren tegen het raadsvoorstel, omdat wij de besluitvorming onzorgvuldig vinden en vonden. Te laat en verbazingwekkend was dat wij als raad moesten vernemen dat niet eens de mening van de dorpsraad was gevraagd. Laat staan de mensen om wie het gaat. Na een schorsing bleek dat ons oordeel niet meer uitmaakte omdat de coalitie in de meerderheid was. Dat was in juli. Waar het om gaat is het nu. DSV wil deze situatie niet laten rusten. Daarom hebben wij in de speerpuntenlijst van ons verkiezingsprogramma opgenomen dat voor ons de locatie Opmeer/Spanbroek nog niet definitief vaststaat. Omdat het nog geruime tijd duurt voordat de IKC´s er daadwerkelijk staan, wil DSV kijken wat er nog veranderd kan worden. Wij willen wat met de meningen en opinies van belanghebbenden doen. Daarvoor heeft DSV een mandaat nodig. Een mandaat dat alleen maar met een stem op 21 maart gegeven kan worden. Samenhangend met dit vraagstuk is het verkeersbeleid. Dit is niet voor niets over de verkiezingen heen getild. Een veilige route is bepalend voor de kinderen en/of ouders.

Gemeentebelangen
ONEENS: De gemeenteraad koos unaniem voor locatie De Akker met goede argumenten. Door de verouderde staat van de huidige scholen willen we vaart maken met vervanging - dat kan op eigen grond. De locatie bij HOSV is niet van de gemeente en de locatie Bonifatius is niet geschikt vanwege geluidszonering. Ook kosten spelen een rol. Op locatie De Akker is geen tijdelijke huisvesting nodig en hoeft de gymzaal niet te worden vervangen. Routes voor scholieren die niet veilig zijn moeten sowieso worden aangepakt. Die moeten twee kanten op veilig zijn. Dat is belangrijk want scholen bouwen wevoor 40 jaar - in die tijd wijzigt de leeftijdsopbouw per wijk nogal.

PvdA:
ONEENS: De beide schoolbesturen stonden in juli 2017 volledig achter de locatiekeuze in Opmeer. En ook de gemeenteraad heeft toen unaniem - dus alle politieke partijen! - voor deze locatie gekozen.  Nu een andere locatie -zoals het HOSV terrein-betekent uitstel en is altijd duurder waardoor op andere zaken bezuinigd moet worden. Achteraf bezien hadden de gemeente en de scholen mogelijk meer kunnen doen om mensen bij deze beslissing te betrekken. We wachten nu het definitieve verkeersveiligheid rapport af. En we willen dat de inwoners goed betrokken worden bij de ontwikkeling van het integraal kindcentrum.

Van de overige partijen heeft NH Nieuws geen reactie op de stelling ontvangen.

Volg meer over politiek nieuws in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen via nhkiest.nl en in ons wekelijkse NH Kiest Magazine, dat elke dinsdag om 17.10 uur wordt uitgezonden. Heb jij bijvoorbeeld een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar [email protected] 

NH Nieuws