Start van hoofdcontent

Alkmaar

NL
V

Nieuwe informateur Bergen moet stabiliteit terugbrengen: "We gaan eerst praten"

4 januari 2019, 18.51 uur

In Bergen wordt een nieuwe poging gedaan om toch eindelijk tot een samenwerkende gemeenteraad te komen. Hans Huibers is als informateur gevraagd om met alle partijen te overleggen voor een nieuw bestuur. Momenteel is het daar bestuurlijk gezien nogal een 'janboel' met twee opgestapte wethouders en een minderheidscoalitie.

Al jaren rommelt het in de Bergense politiek. Coalitie- en oppositiepartijen zijn het zelden tot nooit met elkaar eens waardoor er van samenwerken weinig sprake is. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart vorig jaar wisselden de coalitie en oppositie van plek. Door de nieuwe machtsverhoudingen verbeterden de verhoudingen niet.

Lees ook: Bakkeleiende politici Bergen in 'relatietherapie': "Dit kunnen we burger niet nog vier jaar aandoen"

Er leek iets van 'liefde' te bespeuren toen een royale meerderheid zich achter een raadsbreed akkoord schaarde, maar dat sprankje verdween door het heroverwegen van een aantal 'hete hangijzers' door de nieuwe coalitie.

In het half jaar dat volgde ging het snel verder achteruit. Wethouder Michiel van den Busken (Behoorlijk Bestuur Bergen) pakte z'n biezen. Zijn fractievoorzitter Koos Bruin ging op 'oorlogspad' met de rest van het college van B&W, en stapte bovendien uit de coalitie die daardoor haar meerderheid verloor.

Lees ook: Wethouder Bergen moet veld ruimen: "Dit getuigt van weinig zelfreflectie"

Bruin stemde vervolgens tegen het terugdraaien van het besluit voor het 'hete hangijzer' dorpscentrum Bergen, en nog diezelfde avond diende dorpshart-wethouder Frits Westerkamp zijn ontslag in na de dreiging met een motie van wantrouwen door de oppositie.

In deze heksenketel moet informateur Hans Huibers orde en stabiliteit gaan brengen, blijkt uit een vandaag verstuurd persbericht.

Huibers (57) zat eerder in de Tweede Kamer voor het CDA, was directielid van HVC Alkmaar en directeur van de MBO raad. Na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen slaagde hij er in een (tot nu toe) stabiele gemeenteraad en stadsregering vorm te geven in Den Helder. Iets wat als bijna onmogelijk werd gezien.

NH Nieuws sprak Huibers over de zware taak die voor hem ligt als informateur:

Informateur Huibers aan de slag voor stabiel Bergens bestuur - NH NieuwsHuibers' voorgangers Theo van Eijk en Bert Blase probeerden na de verkiezingen de neuzen dezelfde richting op te krijgen in Bergen. Dat lukte deels, maar ook zij zagen dat de bestuurscultuur nog een hoop te wensen overliet.

Dat ondervonden ook Jos Feijtel en Friso de Zeeuw die als expertteam het heroverwegen van de 'hete hangijzers' onder de loep namen. Zij spraken in hun rapport over 'ernstig gepolariseerde en verzuurde verhoudingen'. En noemden de situatie in Bergen 'vrij uitzonderlijk'.

Maar hierdoor laat de kersverse Bergense informateur Huibers zich niet afschrikken: "Ik ben optimistisch. Ik ga eerst met iedereen praten, en laten we eind volgende week kijken waar we staan en de balans opmaken."

Persbericht
KIES Lokaal en de VVD hebben besloten om het initiatief te nemen om te
komen tot een nieuw bestuur voor de gemeente Bergen. Om dat te bereiken is
Hans Huibers gevraagd om, met alle partijen, een informatieronde te starten.
Doel is vertrouwen te creëren om met een stabiele raadsmeerderheid de grote
uitdagingen aan te gaan waardoor er tot gedragen oplossingen wordt
gekomen.

De informateur zal als eerste stap alle partijen uitnodigen voor een informatief
gesprek en verslag uitbrengen aan opdrachtgevers. Vervolgens wordt er door
de informateur advies uitgebracht hoe er richting wordt gegeven aan het
vervolgproces.