Ga naar Content

Strijdlustig Rijsenhout houdt de regie in eigen handen

Piet Brandjes heeft al menig minister of burgemeester op zijn boot gehad om ze langs Rijsenhout en over Westeinderplas te varen. Hij wil laten zien dat Rijsenhout potentie heeft op gebied van recreatie en woningbouw. Piet is een van de Rijsenhouters die de regie in eigen handen neemt.

Bij de aankomende Provinciale Statenverkiezingen doet een nieuwe politieke beweging mee: Code Oranje. De beweging bestaat uit een grote groep politici en actieve burgers. Zij willen een politieke agenda 'van onderop': want waar de politiek niet slaagt, nemen burgers het initiatief. NH Nieuws zet een aantal van dit soort initiatieven op een rijtje.

"Hier zou je een mooie boulevard van moeten maken", wijst Piet vanaf zijn boot naar de kale kade bij Rijsenhout.  Het liefst ziet Piet dat Rijsenhout wordt ontwikkeld en dat het aansluit op Park21, het metropolitane park wat momenteel gerealiseerd wordt in het hart van Haarlemmermeer.  "Je kunt er echt iets moois van maken", vindt hij. 

Afvoerputje
Veel Rijsenhouters noemen hun dorp wel het afvoerputje van Haarlemmermeer. Er wordt te weinig geïnvesteerd en het dorp zou alleen maar ellende over zich heen krijgen. Piet is iemand die van aanpakken houdt. In 2006 wordt de zogeheten regiegroep opgericht. Een netwerk van betrokken bewoners en ondernemers die zich samen sterk maken voor de ontwikkeling van Rijsenhout.

Aanleiding was het plan van de gemeente om een grootschalig nieuw glastuingebied aan te leggen. De regiegroep besluit zelf de regie in handen te nemen en mee te gaan denken en praten. "Als dorpje heb je eigenlijk geen macht. Daarom is argumentatie en een goede relatie belangrijk", legt Brandjes uit. 

In actie
In 2016 ontstaat er opnieuw een situatie waardoor het dorp wakker wordt geschud. Tomatenteler Schenkeveld dreigt een mega kassencomplex te gaan bouwen. Van de beloofde recreatieve Poldertuin zou niets meer overblijven.

Lees ook: Rijsenhout voert actie tegen megakas: "Gun de kinderen toch een poldertuin!"

"Rijsenhout stond op en kwam uit de luie stoel", zegt Monique Damen van de dorpsraad. "Er ontstond een spirit van: dit is onze woonomgeving, dit laten we niet gebeuren. Mensen kwamen in actie."

Dit 'thema' was nog niet afgehandeld, of er diende zich een nieuw onderwerp aan: het trafostation. De bewoners begrepen dat er stroom moest komen voor nieuwe datacenters, maar wilden dit niet aan de rand van hun dorp.  Opnieuw volgden er acties. En met succes.

Lees ook: Rijsenhouters verrast tijdens protest in gemeenteraad: geen trafostation bij dorp

"Alle perspectieven kwamen op tafel. Mensen gingen informatie inwinnen en deelden dit met elkaar. Er ontstonden allemaal clubjes die verstand kregen van een bepaald onderwerp en zo de strijd aan konden gaan. Ze werkten samen om iets goeds te doen voor het dorp, en daar kregen ze invloed mee", vertelt Damen enthousiast. "En het transformatorstation staat er nog niet, er wordt nu werkelijk gekeken naar andere locaties." 

Woningbouw
Twee weken terug ging de wethouder nog de boer op met een plan voor 400 nieuwe woningen in het dorp. Het dorp vraagt hier al jaren om en nodigde zelfs de minister uit om het duidelijk te maken. Volgens de huidige wetgeving is het niet toegestaan om zo dichtbij Schiphol te bouwen, maar de Rijsenhouters hebben weer hoop. "Er lijkt een kanteling te komen. Dankzij het werk wat mensen zelf doen", aldus Damen. 

Er worden momenteel plannen gemaakt om van Rijsenhout iets moois te maken. "We hopen de manier waarop mensen naar Rijsenhout kijken te veranderen", zegt Brandjes. Volgens hem zijn ze goed op weg. "Het is belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden, in plaats van naar de beperkingen", aldus Damen. 
Foto: