Start van hoofdcontent

BERGEN

nl

Gemengde reacties op mogelijke heroverweging grote projecten Bergen en Egmond

30 mei 2018, 22.00 uur · Foto: NH Nieuws

BERGEN Er wordt wisselend gereageerd op het advies van het expertteam over de 'hete hangijzers' in de gemeente Bergen. In het advies staat dat het dorpshart van Bergen anders ingevuld moet worden en dat de Egmondse voetballers beter elders kunnen fuseren. Maar voor de voetballers is de Egmonderstraatweg de enige plek. Tegenstanders van de locatie zijn optimistisch.

Het expertteam van Binnenlandse zaken onderzocht op verzoek van de formerende partijen in Bergen alternatieven voor grote projecten zoals de voetbalfusielocatie en het dorpshart. Die plannen zorgen al jaren voor verdeeldheid binnen de politiek en onder de inwoners. Het advies van het team is dat raadsbesluiten over de voetbalfusielocatie in Egmond en de herinrichting van het dorphart in Bergen ingetrokken kunnen worden bij de Raad van State.

Lees ook: Advies expertteam: besluiten over dorpshart Bergen en voetballocatie Egmond heroverwegen

Voetballocatie
Voor de voetbal in Egmond is het advies om de locatie van voetbalvereniging Zeevogels te kiezen als plek om de toekomst van de drie clubs te waarborgen. Voor de voetballers is 'Zeevogels' geen optie. "Geen Egmonderstraatweg = Geen fusie", stelt voorzitter Paul Kager van Egmondia. "Na een zeer zorgvuldig en democratisch verlopen besluit is de Egmonderstraatweg de enige geschikte fusielocatie."

Lees ook: Groen licht voor nieuw voetbalcomplex Egmond

Cyril Wullems, namens de omwonenden die verenigd zijn in de actiegroep 'Geen Ballen maar Bollen', vindt het een uitstekend advies. "De koppeling tussen de fusielocatie en woningbouw is verstandig". Verder is hij optimistisch: "Wij hebben nooit het gevoel gehad dat het vorige college naar ons wilde luisteren."

Dorpshart
De Harmonielocatie in het dorpshart in Bergen zou beter af zijn zonder supermarkt en met een dorps karakter, staat te lezen in het advies. Dat betekent dat het plan van 'De 7 Dorpelingen', waar nu voor gekozen is, alsnog van tafel moet. Ontwikkelaar Lex Schrama van 'De 7 Dorpelingen' staat daar niet achter, meldt het expertteam.

Lees ook: Raad Bergen kiest voor dorpshart mét supermarkt

Mareike Naumann en René Meijer van de Stichting Mooier Bergen kwamen eerder met een eigen alternatief voor de locatie. Dat plan haalde het niet. Ze zijn niet ontevreden met het advies om in plaats van een supermarkt een bestaand hotel naar de locatie te verplaatsen.

"Als dit alternatief met een hotel maar een kleinschalig, duurzaam en dorps plan wordt waar omwonenden zich in kunnen vinden", wenst Naumann. Meijer vult aan: "En dat niet alles commercieel volgepropt wordt. Het is grond van de gemeente, gebruik dat dan ook voor de inwoners."

Sporthal
In het advies wordt ook de verplaasting van de sporthal in Egmond bepleit. Voorstanders daarvan reageren verheugd. Dieter Broek van de Initiatiefgroep Sporthal Egmond: "Hopelijk biedt dit openingen. Het lijkt er nu op dat het gezond verstand wordt aangeboord. Maar, eerst zien dan geloven."