Ga naar Content
Noord-Holland

Gemeenteraden Laren, Huizen en Blaricum verzetten zich tegen gedwongen fusie

19 januari 2018, 20.00 uur
Door: · Foto: GroenLinks

'T GOOI De gemeenteraden van Laren, Huizen en Blaricum hebben vandaag een brandbrief bezorgd bij Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland, waarin zij hun ongenoegen uitspreken tegen een gedwongen fusie. De provincie besloot in november dit jaar dat de gemeenten moeten samenvoegen, omdat sommige gemeenten zelfstandig niet meer in staat zouden zijn om alle taken goed uit te voeren.

De gemeentebesturen zelf zijn het hier absoluut niet mee eens en spreken in de verzonden brief hun ergernis, treurnis en onbegrip uit. Zij geven hierin aan bereid te zijn om op gemeenteniveau samen te werken, maar dat zij daarnaast bestuurlijk zelfstandig willen blijven. "Huizen, Laren en Blaricum zijn alle drie bestuurskrachtige gemeenten gebleken en hebben een solide financiële basis", is te lezen.

Lees ook: Gooi gedwongen tot fusie: van 7 naar 3 gemeenten

De gemeenteraden komen met een drietal argumenten. Ten eerste vindt men dat de democratische betrokkenheid van hun inwoners gebaat is bij een bestuur nabij en niet bij een bestuur op afstand. Daarnaast zouden zij zelf al een regeling hebben opgesteld die voldoet aan de gestelde voorwaarden van GS en een goede mix vormt tussen lokale en regionale belangenbehartigingen. 

Lees ook: Huizen, Blaricum en Laren verkiezen intensieve samenwerking boven fusie

Tot slot voelen de raden zich niet als gelijken behandeld en hebben zij het gevoel dat er niet serieus naar hun samenwerkingsvoorstel is gekeken. Zij vragen GS dan ook hun voorstel te heroverwegen in het herindelingsontwerp waar GS de komende maanden mee aan de slag gaat.