Ga naar Content

Slootdorp stelt werkzaamheden 'rioolstraat' uit na zorgen over giftige stoffen

Bewoners van de Koningin Julianalaan in Slootdorp kunnen opgelucht adem halen. De gemeente stelt het werk aan de riolering in de straat uit tot na de zomer. Voor die tijd hoopt de gemeente zorgen weg te kunnen nemen over kankerverwekkende stoffen in de grond en het verzakken van de huizen als gevolg van de werkzaamheden. "Vragen zijn er nog steeds in de buurt."

De hele straat gaat open voor nieuwe riolering - Foto: NH Media / Jurgen van den Bos

"Een compliment aan de gemeente dat ze het werk uitstellen", zegt één van de verontruste bewoners, "maar dat ik het van NH moet horen in plaats van de gemeente is wel weer typisch."

Het werk aan de riolering in de straat zou afgelopen maandag zijn begonnen en was al een week uitgesteld om meer voorbereidingen te kunnen treffen. Nu komt er eerst een gesprek met bewoners over de vrees van verzakkingen en het doorsijpelen van kankerverwekkende vervuiling in de grond achter de huizen. 

Enkele bewoners van de Koningin Julianalaan schreven een brandbrief om duidelijk te maken wat er speelt in de buurt. Zoals sterk vervuilde grond in de steeg achter huizen. Bewoners zijn daar zelf achter gekomen na een WOO-verzoek aan de gemeente. Er liggen kankerverwekkende PAK's onder de straatstenen, destijds werden de sintels van de hoogovens gebruikt als opvulling. 

Door bemaling voor de nieuwe riolering zou die vervuiling zich kunnen verspreiden, zo is de vrees. Rijkswaterstaat geeft op een kaart aan dat de grond gesaneerd zou moeten worden.

En ook de angst voor verzakkende huizen komt niet uit de lucht vallen. Er wordt voor gewaarschuwd in een zogenaamd bemalingsrapport van het bedrijf LOOTS uit 2023. "Deze huizen staan op staal en die staan nu al te trillen als er een kleine graafmachine langskomt."

Intimidatie

Eén van de opstellers van de brandbrief vertelt: "We stonden afgelopen weekeinde plotseling met allemaal buurtbewoners te praten op straat die van niets wisten. Mensen zijn geïntimideerd door ambtenaar dat ze niet moeten zeuren en zeker geen klacht moeten indienen."

"We hebben vijf informatiebijeenkomsten gehad met de gemeente en de aannemer en niet één keer is er gesproken over de vervuilde grond. Terwijl de gemeente er in 2021 al van geweten  moet hebben. Toen is er al onderzoek gedaan (red: Bureau Grondslag februari 2021). Het is aan de gemeente om het vertrouwen terug te winnen en de zorgen weg te nemen. We willen praten met mensen die verstand van zaken hebben. De vraag is hoe we verder kunnen met elkaar. Ik hoop op verzoening."

Naam en adres van de geïnterviewde zijn bekend bij de redactie.

Lees ook