Ga naar Content

Vrees voor verzakking en kankerverwekkende stoffen: "Gemeente geeft niet thuis"

Boosheid en frustratie bij bewoners van de Koningin Julianalaan in Slootdorp. De gemeente Hollands Kroon laat de riolering in de straat vervangen, maar onderzoeksrapporten wijzen volgens bewoners uit dat er grote kans is dat huizen verzakken en kankerverwekkende stoffen via grondwater worden verspreid. "De gemeente stelt geld boven onze gezondheid."

Een deel van de grond in de steeg is vervuild met kankerverwekkende stoffen - Foto: NH Media / Jurgen van den Bos

Het vervangen van de riolering; regulier onderhoud zou je zeggen, maar voor de bewoners van Julianalaan speelt er veel meer. Achter de huizen loopt een steeg met sterk vervuilde grond, vertelt één van de bewoners die anoniem wil blijven. De steeg zou ook opnieuw bestraat worden. "We hebben in 2023 via een Woo-verzoek een bodemonderzoek (Milieu Advies Noord Nederland, mei 2023) opgevraagd bij de gemeente. Dat duurde al maanden en in de grond zitten dus kankerverwekkende PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen, red.)." 

Op een kaart van de Rijksoverheid is te zien dat de grond in de betreffende steeg in aanmerking komt voor 'saneringsactiviteit'. Een ander deel van het gebied is al wel schoongemaakt of moet nog nader onderzocht worden. De herkomst? "Hieronder de steeg liggen onder meer sintels van de hoogovens van vroeger. Destijds goedkoop afvalmateriaal voor de opvulling van bestrating."

"Als je vragen stelt, krijg ik te horen dat we niet zo moeilijk moeten doen"

Bewoner Koningin Julianalaan

Zolang de vervuilde grond in de steeg niet wordt beroerd, zou er niets aan de hand zijn en komen er geen kankerverwekkende stoffen vrij. Maar de bewoners zijn er niet gerust op, want verderop wordt wel in de grond gewerkt waarbij heel veel grondwater gaat stromen.

Even een technisch verhaal: als er aan de riolering in de straat gewerkt wordt, moet er bemaald worden om het gat in de grond droog te houden en de rioolbuizen te kunnen vervangen. Volgens de bewoners gaat het om enorme hoeveelheden grondwater dat van alle kanten aan het gebied wordt onttrokken. "De kans is groot dat daardoor ook water met de kankerverwekkende PAK's uit de steeg wordt meegetrokken. Onder de tuinen, onder de huizen door. Een moestuin kun je dan wel vergeten."

Brandbrief

Een ander probleem is de kans op verzakking van de huizen. "Die kans is 75-100 procent aanwezig", zegt een andere bewoner. "Ook daarvoor waarschuwt een bemalingsrapport van LOOTS (juni 2023), maar ook daar heeft de gemeente geen boodschap aan. Deze huizen staan op staal en die staan nu al te trillen als er een kleine graafmachine langskomt. Extra onderzoeken en maatregelen kosten heel veel en daar wil de gemeente blijkbaar niet aan."

Afgelopen week hebben verontruste bewoners een brandbrief verspreid in de straat. "Bijna niemand wist van van de vervuiling", vertelt één van de opstellers. "Ik heb zelfs een spreekverbod gekregen van een ambtenaar van Hollands Kroon. Anders zou hij aangifte doen wegens smaad. Ik voelde me geïntimideerd, maar gezondheid gaat toch boven alles? Ik snap er niets van. De gemeente moet er voor ons zijn, maar geeft niet thuis."

Tekst gaat verder onder de foto.

De hele straat gaat open voor nieuwe riolering - Foto: NH Media / Jurgen van den Bos

De gemeente Hollands Kroon en de aannemer laten in een brief aan de bewoners weten dat het werk inmiddels een week is uitgesteld en dat er toch geen sprake is van herbestrating in de steeg met vervuilde grond. "Wij hebben begrepen dat er onduidelijkheid is over de werkzaamheden en het effect op de omgeving. In de afgelopen tijd hebben er meerdere onderzoeken plaatsgevonden. (...) Hieruit is gebleken dat de grond die vrijkomt en verplaatst wordt bij de rioolvervanging niet verontreinigd is."

Rug tegen de muur

De gemeente zegt ook te hebben gekeken naar het effect dat de werkzaamheden op de straat en de woningen. "Hieruit zijn geen belemmeringen naar voren gekomen. Zoals gebruikelijk bij dit werkzaamheden zijn er bij de woningen waar dat mogelijk was bouwkundige vooropnames gedaan."

Toch hebben de bewoners van de Koningin Julianalaan er nog steeds geen vertrouwen in. Ze bezinnen zich op actie. "Er is geen vergunning voor het werk, dus we kunnen geen bezwaar maken. We staan met de rug tegen de muur. Zeer ernstig en heel frustrerend."

Namen en adressen van de gesproken bewoners zijn bekend bij de redactie.

Lees ook

💬 Wil je niets missen uit de Noordkop?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]