Ga naar Content

Gigakabel vanuit zee onder duinen aan land getrokken

De megakabel die in de toekomst zeker een miljoen Nederlandse huishoudens van windmolenstroom gaat voorzien, wordt op dit moment vanuit zee (onder de duinen door), aan land getrokken. Een technisch hoogstandje dat goed te volgen is vanaf een uitkijkpunt op het strand bij Wijk aan Zee. Nu wordt het werk nog voorbereid, maar vanaf woensdag zal het schouwspel op het strand spectaculair zijn, belooft elektriciteitsbedrijf TenneT .

TenneT brengt windmolenstroom aan land - NH Nieuws

Om het werk veilig te kunnen uitvoeren, is een stuk strand en een stuk zee bij Wijk aan Zee veranderd in verboden gebied. "De schepen die bij de klus betrokken zijn, liggen aan ankerkabels. Die staan onder hoge spanning, het is echt onverstandig om daar in de buurt te varen", zegt Robert Koens van het elektriciteitsbedrijf. Koens is als projectleider nu twee jaar bezig met de voorbereiding van deze klus. 

"Hier hebben we twee jaar naartoe gewerkt, de kabel aan land brengen is de kroon op ons werk"

Robert Koens, projectleider TenneT

Om de stroom die op de Noordzee wordt opgewekt aan land te brengen zijn kabels nodig van ruim dertig centimeter doorsnee. Die kabels moeten onder de duinen door naar het transformatorstation dat speciaal daarvoor in Velsen-Noord gebouwd is. De mantelbuizen die gebruikt worden bij het naar binnen trekken van de kabels, liggen al in de duinen.

Moederschip voor de kust van Wijk aan Zee - Foto: TenneT

De windmolens die de kabels gaan 'voeden', moeten nog worden geplaatst. Maar de gezamenlijke windmolenparken op de Noordzee gaan in de toekomst een derde van de Nederlandse huishoudens van stroom voorzien. 

Nu worden nog voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, maar woensdag begint het echte werk. De kabelgraafmachine graaft door middel van hoge druk een geul in de zeebodem. De stroomkabel zakt daarin en vervolgens spoelt de geul weer dicht. Het werk van de graafmachine zal met name woensdag en donderdag goed te zien zijn.

Wijk aan Zee, TenneT brengt windmolen-stroomkabels aan land - Foto: NH Media

Uitkijkpost

Informatie over het project kun je vinden in de speciale 'informatie-zeecontainer' die op het strand geplaatst is. Daar vind je alle informatie over de windmolenparken op de Noordzee. Ook krijg je er uitleg over de aard en omvang van het project dat op dit moment op het strand wordt uitgevoerd. Bovendien is het mogelijk de werkzaamheden op een overzichtelijke manier te volgen, omdat de zeecontainer is uitgerust met een dak terras dat dient als 'uitzichtpunt'.

De zeecontainer is te vinden op het strand vlak bij het werkterrein. Het adres in uw navigatiesysteem is Reyndersweg 102 in Wijk aan Zee, ter hoogte van uitspanning de 'Hangout', staan borden naar het informatiecentrum.

Lees ook

Tips?

Stuur ons jouw tips op [email protected]