Ga naar Content

Wonen in een weiland eindelijk stap dichterbij in Stompetoren

Goed nieuws voor woningzoekenden in Noord-Holland, nu de provincie van plan is om de regels te versoepelen voor bouwen in landelijk gebied. Een van de projecten die eindelijk van de grond zou kunnen komen is Stompetoren-West. De plannen voor honderden woningen in een weiland naast het dorp liggen al jaren te verstoffen in een lade. "Er is eindelijk perspectief."

De beoogde locatie Stompetoren-West - Foto: NH Media/Priscilla Overbeek

In 2030 moeten er 191.000 extra huizen bijgebouwd zijn in Noord-Holland. Om hier genoeg plek voor te vinden, moet er ook buiten stedelijk gebied gebouwd gaan worden, meldt de provincie. Gemeenten krijgen daarom meer mogelijkheden om woningen te bouwen in landelijk gebied aan de randen van dorpen en kernen. Dat is een wens van veel gemeenten.

Een van die gemeenten is Alkmaar, die aan de westkant van Stompetoren bouwplannen heeft. Nog voor 2030 moeten daar zo’n 180 tot 250 woningen bijgebouwd worden op zo'n tien hectare. In de tweede fase zouden er daar nog zo’n 150 tot 200 bij kunnen komen. Daaromheen komen 'groene randen' van zo'n twintig tot vijftig meter. Tot op heden mocht dat niet, omdat dit tot Bijzonder Provinciaal Landschap wordt gerekend.

In de kaart hieronder zie je waar de nieuwe woningen moeten komen. Tekst loopt door.

"Binnenstedelijk bouwen lost niet alles op", laat een gemeentewoordvoerder weten. "Daarom hebben we er bij de provincie actief op aangedrongen om woningbouw in aansluiting op bestaande bebouwing mogelijk te maken." Die boodschap is aangekomen. "De realisatie van het project Stompetoren-West is weer een stap dichterbij gekomen."

"Hopelijk staan de woningen er binnen een paar jaar"

Sylvester Liefting, voorzitter dorpsraad Stompetoren

Ook de dorpsraad van Stompetoren ziet de versoepeling van de bouwregels als een stap vooruit. "Hopelijk staan de woningen er binnen een paar jaar", wenst voorzitter Sylvester Liefting. "Stompetoren is ooit aangewezen als enige groeikern in de Schermer. Natuurlijk zijn er ook inwoners die zeggen dat het dorp niet groter moet worden, maar de woningnood - ook onder onze eigen jeugd en ouderen - is echt heel hoog."

Niet in natuurgebieden

Liefting benadrukt nog maar eens dat het voor de leefbaarheid en de voorzieningen in dorpen van levensbelang is dat er voldoende (jonge) mensen kunnen wonen. "Maar ook voor de school, voetbalvereniging of fanfare. Die hebben verse aanwas nodig."

BAS-raadslid Gosse Postma wijst ook op de impuls voor verenigingen, scholen, "maar ook de broodnodige mantelzorg voor onze ouderen." Postma heeft zich de afgelopen jaren ingezet om Stompetoren-West gerealiseerd te krijgen. "Onder meer woonminister Hugo de Jonge kwam op ons verzoek hier op visite en ik heb namens de Alkmaarse gemeenteraad ingesproken bij Provinciale Staten."

"Ik ben vooral blij voor al die woningzoekenden", verzucht hij. "Alle seinen voor 'een straatje er bij' of om woningen aan de randen van dorpen toe te voegen staan wat mij betreft op groen. En natuurlijk: we gaan niet bouwen in natuurgebieden zoals de Eilandspolder, maar er zijn weilanden genoeg die zich bij uitstek lenen om huizen te op bouwen. In Stompetoren, maar bijvoorbeeld ook in de Egmonden."

Bouwen in kleine fases

De voorzitter van de dorpsraad heeft nog wel een voorbehoud voor het hele project. "Een peiling in het dorp wijst uit dat men de twee fases van het bouwplan te ruim en te massaal vindt. Liever zien wij dat het opgedeeld wordt in meerdere kleine fases. Zo kan je steeds aan de actuele woonwensen voldoen", aldus Liefting.

"En natuurlijk willen we dat de eigen Schermenaren voorrang krijgen op die woningen, maar zo werkt het niet. Maar het biedt ook kansen voor het dorp. Daar willen we met de gemeente over in gesprek, zodat er met de verschillende doelgroepen - jong en oud - beter rekening kan worden gehouden. Vanuit onze ouderen klinkt bijvoorbeeld de wens om kleiner te wonen of in knarrenhofjes of kangoeroewoningen. Die willen Stompetoren niet uit."

En benadrukt hij: "Er moet ook aandacht komen voor openbaar groen in dit project. Mensen willen een ommetje kunnen maken, een rondje dorp kunnen lopen. Dat kan nu niet, dus ook daar liggen kansen."

Maar het duurt nog wel een aantal jaren voor er een schop in de grond kan. "De hele ambtelijke molen moet nog gaan draaien: alle voorbereidingen, de bestemmingsplannen en de te verwachten bezwaarprocedures", somt raadslid Postma op. "Maar na achttien jaar is er eindelijk perspectief."

Het provinciebestuur zal naar verwachting de nieuwe bouwregels aan het einde van 2024 goedkeuren, waarna ze op 1 januari 2025 van kracht gaan.

Lees ook

💬 Wil je niets missen uit Alkmaar en omgeving?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]