Ga naar Content

Omwonenden Schiphol bieden 'manifest' aan bij Tweede Kamer: "KLM liegt"

Het effect van de maatregelen waarmee KLM geluidhinder voor omwonenden wil verminderen wordt door het bedrijf te rooskleurig voorgespiegeld. Dat schrijven bewonersgroepen en milieuorganisaties in een manifest aan de Tweede Kamerleden, dat vanochtend werd aangeboden. 

Bewonersclubs en milieuorganisaties bieden Tweede Kamer manifest aan: "KLM liegt over geluid" - NH Nieuws

KLM kwam vorig jaar zomer met een alternatief plan om vliegtuiggeluid tegen te gaan. Het verminderen van vluchten op Schiphol zou volgens de luchtvaartmaatschappij niet het doel moeten zijn, maar reductie van geluid voor omwonenden wél. 

Naast het investeren in nieuwe, stillere vliegtuigen, wil KLM anders gaan vliegen én 's nachts alleen de stillere vliegtuigen inzetten. De luchtvaartmaatschappij zegt hiermee een reductie te realiseren van 20 procent gedurende de gehele dag en 15 procent in de nacht. Daarmee zou wat KLM betreft een krimp van de baan zijn. 

Lees ook

Maar dit klopt volgens de bewonersgroepen en milieuorganisaties niet. De door KLM en Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) gehanteerde rekenmethode zou ernstig tekortschieten. Zo zouden de effecten van de maatregelen onterecht bij elkaar opgeteld worden, terwijl dit niet zou kunnen. 

"De manier waarop ze de geluidswinst berekenen klopt helemaal niet, dus die maatregelen leveren geen geluidswinst op"

Sijas Akkerman, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland

"KLM liegt", vult Sijas Akkerman van Natuur & Milieufederatie Noord-Holland. "Daarom hopen we de Kamerleden wakker te schudden." Volgens Akkerman worden vliegtuigen in de lucht 'misschien een klein beetje stiller'. "Maar daar merk je op de grond helemaal niets van", benadrukt hij. "KLM stelt allemaal maatregelen voor, maar de manier waarop ze de geluidswinst berekenen klopt helemaal niet, dus die maatregelen leveren helemaal geen geluidswinst op."  

"Het effect van de maatregelen overlapt elkaar. Je kunt niet zeggen dat 10% minder overlast voor bewoners in een bepaald gebied, plus nog een keer 10% overlast in datzelfde gebied door een andere maatregel bij elkaar 20% is. Dat klopt wiskundig gewoon niet", zegt bewonersvertegenwoordiger Jan Edens. 

Reactie KLM

Het klopt volgens KLM en NLR niet dat individuele maatregelen bij elkaar worden opgeteld zonder rekening te houden met het gezamenlijke effect. Volgens KLM zorgen meer vliegbewegingen niet per se voor meer 'ernstig vlieggehinderden'. Ondanks het toegenomen aantal vliegbewegingen neemt het aantal mensen dat geluidsoverlast ervaart juist af. 

"Voorop gesteld: ook wij willen dat het voor omwonenden van Schiphol stiller wordt. De afgelopen jaren hebben we al een flinke geluidsreductie gerealiseerd en in ons plan ‘Schoner, stiller, zuiniger’. We werken verder aan het verminderen van de geluidshinder. Dat doen we onder andere met de aanschaf van nieuwe, stillere vliegtuigen en het inzetten van de stilste vliegtuigen in de nacht. Het effect daarvan zien we terug in de meldingen van geluidshinder de afgelopen jaren. Die gaan vooral over oudere vliegtuigtypes."

Meer nieuws over Schiphol
📰 Al het nieuws over Schiphol vind je op nhnieuws.nl/schiphol 
💬 Tips over Schiphol- en luchtvaartverhalen zijn welkom op [email protected]

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]