Ga naar Content

Ontwerp voor woningen op plek Huizer winkelcentrum klaar, maar nog wel geheim

Er zit toch beweging in de plannen voor het Huizer winkelcentrum aan de Kerkstraat, beter bekend als het 'Blokkerblok'. Er ligt een ontwerp voor een gebouw met woningen en waarschijnlijk een supermarkt. De Vrienden van het Oude Dorp Huizen hebben het ontwerp al mogen zien, maar het moet nog wel geheim blijven. Er spelen veel belangen mee en de gemeente houdt de kaarten tegen de borst.

Leegstand in 'Blokkerblok' - Foto: Pieter Witte

Het pand aan de Kerkstraat in Huizen ziet er verlaten uit met alle leegstand. De meeste winkels in het rijtje zijn verdwenen. De verhuurmakelaar zegt ook geen langlopende huurcontracten meer af te sluiten maar kan verder niets zeggen over de toekomst van het gebouw.

Entree van het dorp

Vorig jaar nog heeft de gemeente aangegeven dat het ‘Blokkerblok’ van belang is voor het functioneren van het centrum van Huizen. Daarbij zou het pand een ‘integrale herontwikkeling’ moeten krijgen om zo ook een aansprekende entree van het oude dorp te maken. Naast winkels en woningen zou er ruimte moeten zijn voor horeca en voor een supermarkt. Om verkeersdrukte af te vlakken zou de bevoorrading van de winkels via de Naarderstraat en de Ceintuurbaan kunnen.

Op de hoek van die wegen staat nu nog een pand, waar de gemeente voor de ene helft eigenaar van is en een projectontwikkelaar de andere helft bezit. Het gebouw staat leeg en is vervallen, dus daar zou je een toegangsweg kunnen maken om het centrum te ontlasten. Dat is ook de wens van de Vrienden van het Oude Dorp Huizen.

Fred Sanders van de stichting geeft toe dat het een hele puzzel is om iedereen gelukkig te maken. De ruimte is beperkt en er zit al een supermarkt die via de Keucheniusstraat bevoorraad wordt. De verkeersdrukte zal dus alleen maar toenemen als er nog een supermarkt komt.

Nieuw, mooi, maar geheim

En ook de dertig woningen, die er zouden komen als het grauwe gebouw tegen de vlakte gaat, leveren veel meer verkeersdrukte in het centrum op. En dan moet de gemeente nog puzzelen over de parkeerproblematiek. Al met al nog geen gelopen race.

Het eventuele nieuwe pand komt er wel goed uit te zien, vindt Sanders. De 'vrienden' hebben het ontwerp mogen bekijken, maar het was zó geheim dat ze er zelfs geen foto's van mochten maken.

Met een bouw die lijkt op wat al in de Keucheniusstraat staat, zou het hele plan goed passen in het centrum van Huizen. Wel lijkt het onontkoombaar om de hoogte in te gaan maar dat zal tot maximaal twaalf meter zijn.

De bal ligt nu kennelijk bij de eigenaar van het vastgoed: voor een deel is dat de gemeente, maar het grootste deel is van de vastgoedtak van supermarktketen Vomar. Sanders zegt dat ‘als je iets wil van het dorp, je ook iets terug zult moeten geven aan het dorp’. Dat betekent dat de ontwikkelaar dus wel met iets moois moet komen.

Geven en nemen

En dat ‘moois’ heeft dan voornamelijk betrekking op de uitstraling van het dorp: die wil je niet aantasten en moet bij voorkeur zelfs verbeteren. Wat de gemeente nu precies verwacht van de ontwikkelaar is niet duidelijk. Een van de hangijzers is in elk geval de parkeernorm: voor een bepaald aantal woningen zijn een bepaald aantal plekken nodig. Maar als je de woningen kleiner maakt of er seniorenwoningen van maakt, kan de parkeernorm ook naar beneden en kan er sneller gebouwd worden.

Sanders vermoedt dat, gezien de enorme leegstand en de reuring die is ontstaan, dat er wel iets staat te gebeuren maar de gemeente houdt uit ‘economische belangen’ de kaarten voorlopig tegen de borst. Het tonen van een enkele tekening aan Vrienden van het Oude Dorp Huizen was strikt vertrouwelijk maar, zo zegt de gemeente, inmiddels zijn er afspraken gemaakt met de eigenaar van het pand ‘over de wijze van communiceren’. 

Daarom krijgt niemand nu nog de plannen te zien. Behalve dan weer de raadscommissie waar binnenkort nog een advies van komt. Maar dat is ook vertrouwelijk.

Lees ook