Ga naar Content

Staat doet onvoldoende om omwonenden Schiphol te beschermen, maar krimp niet nodig

Het kabinet doet onvoldoende om omwonenden van Schiphol te beschermen tegen de nadelige effecten van de luchtvaart. Dat oordeelt de rechtbank in Den Haag in een zaak die werd aangespannen door de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV). "De rechtbank is van mening dat de Staat niet binnen de bandbreedte van het Luchtvaartbesluit is gebleven door niet alle overlast mee te wegen."

Vliegtuigen van KLM en TAP op Schiphol - Foto: NH Media / Doron Sajet

De Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder vindt dat de geluidsnormen rond Schiphol het afgelopen decennia te ver zijn opgerekt, en dat de Staat de menselijke maat uit het oog is verloren. Daarom eiste de stichting een beperking van het aantal vliegbewegingen, strengere geluidsnormen en betere bescherming van omwonenden.

Daar gaat de Staat voor een belangrijk deel in mee. "De Staat handelt onrechtmatig door niet de juiste afweging te maken tussen de belangen van hen die baat hebben bij luchtverkeer van en naar Schiphol en de belangen van omwonenden van Schiphol", aldus de rechtbank. 

De Staat heeft de belangen van omwonenden onvoldoende gewicht gegeven, oordeelde de rechtbank vanochtend. Belangen van bewoners die buiten de geluidscontouren van Schiphol wonen zijn de afgelopen jaren onvoldoende meegewogen.

Geluidscontouren Schiphol - Foto: Atlas voor Leefomgeving

Volgens de Staat zijn maatregelen voor mensen binnen de geluidscontouren van de luchthaven óók gunstig voor mensen die daarbuiten wonen, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Sinds de recentste versie van het Luchtvaartbesluit (uit 2008) is er namelijk op en rond Schiphol zoveel veranderd dat die geluidscontouren geen goede graadmeter meer zijn voor te verwachten en daadwerkelijke overlast. 

Toch oordeelt de rechtbank niet dat Schiphol moet krimpen, zoals RBV had geëist. "De rechtbank oordeelt dat het anders moet, maar hoe het anders moet, dat laat de rechtbank aan de Staat", aldus een Het past niet bij de rol van de rechtbank om die beleidskeuzes te maken. Het zou dus wel kunnen zijn dat de Staat zich genoodzaakt voelt om het aantal vluchten te verminderen."

Bovendien is het aantal vluchten geen goede indicator van vliegtuigoverlast, al haast de rechter daaraan toe te voegen dat hij daarmee niet wil zeggen dat er helemaal geen verband is. 

Om de belangen van omwonenden beter te behartigen en te beschermen moet het preferentieel baangebruik worden opgeschort, oordeelt de rechtbank. Volgens de richtlijnen van preferentieel baangebruik laat Schiphol vliegtuigen nu landen en opstijgen vanaf banen die voor de omgeving de minste overlast opleveren. De indicatoren daarvoor (aantal woningen/bevolkingsdichtheid) daarvoor zijn echter dusdanig verouderd. 

Ultimatum

RBV stelde in 2021 al een ultimatum: ze gaven toenmalig demissionair minister Barbara Visser zes weken (VVD)  de tijd om de vlieghinder in te perken. Als het kabinet daar niet in zou slagen, zou de stichting naar de rechter stappen. Dat gebeurde uiteindelijk acht maanden na het ultimatum.

De nadelige effecten van de luchtvaart beperken zich niet tot verstoorde nachtrust, betoogde de stichting. Hoewel ruim tienduizenden buren van Schiphol geregeld wakker liggen van overvliegende kisten, is dat volgens de stichting nog maar een fractie van het aantal omwonenden dat 'dagelijks ernstig gehinderd' wordt door het vliegtuiggeronk. Dat zijn er volgens de stichting op z'n minst 173.000.

Lees ook

Reactie RVB op vonnis: 

De Staat moet de wet handhaven en omwonenden rechtsbescherming bieden

De rechtbank heeft geoordeeld dat de Staat géén goede belangenafweging heeft gemaakt: de economische belangen zijn hebben altijd centraal gestaan, de omwonenden waren de sluitpost. Dat mag niet langer. De Staat moet een belangenafweging maken waarin alle belangen deugdelijk worden afgewogen.

De Staat wordt verder verplicht zich aan eigen wetten te houden, op dit moment is dat het Luchthavenverkeersbesluit van 2008. Daarbinnen zijn zo’n 400.000 vliegtuigbewegingen mogelijk. Ook moet de Staat ervoor zorgen dat er praktische en effectieve rechtsbescherming wordt geboden aan alle ernstig gehinderden en slaapverstoorder.

Het bestuur van RBV en de advocaten zijn uitermate tevreden met deze uitspraak!

Meer nieuws over Schiphol
📰 Al het nieuws over Schiphol vind je op nhnieuws.nl/schiphol 
💬 Tips over Schiphol- en luchtvaartverhalen zijn welkom op [email protected]

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]