Start van hoofdcontent

Noord-Holland

nl

Honderden trekkers op de weg: vandaag weer groot boerenprotest

11 februari 2024, 20.38 uur · Aangepast 12 februari 2024, 08.33 uur · Door Cintha Rood

Een grote groep boeren gaat vandaag met trekkers protesteren op de weg tussen Beverwijk en Haarlem. Ze protesteren onder andere tegen de nieuwe Europese regels die ze naar eigen zeggen het werk onmogelijk maakt. De boeren trekken met waarschijnlijk een stoet van honderden trekkers van de Beverwijkse Bazaar naar het Haarlemse provinciehuis, waar ze een pamflet met eisen overhandigen.

Boerenprotest bij Van der Valk-hotel in Hoorn - Foto: Chantal Bos/NH

Volgens René Staal, mede-organisator van het protest en boer in Zuidermeer, zouden er weleens zo'n driehonderd boeren op kunnen draven tijdens het protest, dat onder andere door de Velsertunnel heen gaat en rond het middaguur aankomt in Haarlem. Volgens Staal is het protest hard nodig. 

"Soms moet je beleidsmakers uitleggen wat er anders moet, punten die je wilt veranderen duidelijk maken", legt hij uit over de noodzaak van weer een boerenprotest. "We krijgen morgen spreektijd en we overhandigen een pamflet met daarop zaken die in het verleden vóór ons waren en de laatste jaren zijn afgepakt."

Boertje pesten

Die 'afgepakte zaken', daarmee doelt Staal onder andere op Europese maatregelen die op 1 januari 2024 zijn ingegaan en effect hebben op boeren. Daar valt bijvoorbeeld de afbouw van derogatie onder. Het is één van de maatregelen waar Staal gefrustreerd door raakt, hij spreekt over 'boertje pesten'. 

Tekst gaat door onder het pamflet, dat vandaag wordt overhandigd.

Pamflet boerenprotest - Foto: NH

Derogatie is een verruiming van de hoeveelheid dierlijke mest die op het land uitgereden mag worden, als dat geen nadelige gevolgen heeft voor het milieu. "Door afbouw van derogatie worden boeren verplicht meer tonnen mest af te voeren", vertelt Staal. "Maar dat heeft heel veel nadelen, onder andere het transport. Die stoot ook stikstof uit. En we zijn bang dat op lange termijn de grond verschraalt en de productie terugloopt, zowel kwalitatief als kwantitatief." 

Volgens Staal worden boeren vooral op kosten gejaagd en heeft het nieuwe beleid 'niks met het milieu te maken'. "Het gaat puur om boertje pesten." 

"Het is schokkend dat er zo met ondernemers omgegaan wordt"

Ad Baltus

Ad Baltus is melkveehouder in Zuidschermer en zit in het landelijk bestuur van de BBB. Hij kan zich erg vinden in de tien punten op het pamflet, onder andere de legalisering van PAS-melders, een acroniem van Programma Aanpak Stikstof. Dit zijn bedrijven die konden volstaan met een melding van de berekende stikstofbelasting op kwetsbare natuur.

Schokkend beleid

"Nu zegt de rechterlijke macht: jullie hebben wél impact op de natuur. Ineens zijn ze illegaal en dat kan voor problemen zorgen wanneer ze bijvoorbeeld naar de bank gaan voor een lening. Ik vind dat onbehoorlijk bestuur", legt Baltus uit.

Of het protest iets gaat opleveren, daar heeft Baltus een hard hoofd in. "Het gebeurt vanaf 2019 met enige regelmaat dat boeren laten horen dat ze andere regelgeving willen. Maar dat zie ik nog niet heel erg veranderen: de overheid heeft nog niks geregeld. Het is schokkend dat er zo met ondernemers omgegaan wordt."