Ga naar Content

Wijdemeren blijft in Noord-Holland na duidelijke fusie-nee van Stichtse Vecht

Wijdemeren blijft na een eventuele gemeentelijke fusie hoe dan ook bij Noord-Holland horen. De Utrechtse buren van Stichtse Vecht hebben duidelijk laten weten niet open te staan voor een samengaan. Hilversum en mogelijk Gooise Meren blijven dan over als geschikte fusiepartners voor Wijdemeren. 

Waarnemend burgemeester van Wijdemeren Charlie Aptroot - Foto: NH Media

"Stichtse Vecht heeft gezegd dat zij geen fusiepartner wil zijn. Verder wensen ze ons veel succes. Dat besluit respecteren we. Ik ben blij dat ze snel een besluit hebben genomen. Voor ons jammer dat er één mogelijke partner afvalt, maar we blijven prettige buren van elkaar", zegt waarnemend burgemeester Charlie Aptroot van Wijdemeren.

Met veel belangstelling heeft hij de politieke discussie gevolgd bij de buren in de provincie Utrecht. Maar in Stichtse Vecht is geen draagvlak voor een nieuwe fusie. De gemeente bestaat zelf pas sinds 2011, toen Breukelen, Loenen en Maarssen onder dezelfde vlag verder gingen. Om nu nog eens een slag groter te gaan, is niet in het belang van de gemeente en haar inwoners, zo geeft Aptroot door.

Grenscorrectie

Ook voor een gemeentelijke grenscorrectie voelen ze in Stichtse Vecht niets. Zo zou Breukeleveen bijvoorbeeld bij die gemeente kunnen gaan behoren. Maar ook daarop is het antwoord: nee, bedankt. 

Stichtse Vecht was een gemeente waar veel Wijdemeerders wel mee zouden willen fuseren. Nu blijven er nog twee mogelijke fusiepartners over: Hilversum en Gooise Meren. Of een samengaan met één van de twee, beide of toch zelfstandig doorgaan als er onvoldoende draagvlak is voor een fusie is het al wel zeker dat Wijdemeren onderdeel blijft van het Gooi en dus ook van de provincie Noord-Holland.

Haalbare streefdatum

En zoals zo vaak heeft ieder nadeel ook zijn voordeel. De streefdatum van 1 januari 2027 blijft nu haalbaar, want Wijdemeren of dorpskernen gaan geen onderdeel zijn van de provincie Utrecht. Dat proces had geheid tot vertraging geleid. 

Wijdemeren plukt nu vruchten van preventief toezicht

Hoe gek het ook mag klinken: het financieel preventief toezicht van de provincie Noord-Holland heeft Wijdemeren volgens waarnemend burgemeester Charlie Aptroot goed gedaan. De gemeente zat in een financieel lastige positie en kreeg de begroting niet sluitend. Dat was ook reden voor 'Haarlem' om in september 2022 in te grijpen. Maar nu, dik anderhalf jaar verder, waarin de gemeente heel veel financiële maatregelen heeft genomen, ziet de bankrekening er rooskleurig uit.

Juist doordat er zoveel financieel onderzoek is gedaan, is niet alleen de begroting van 2024 sluitend, maar gaat dat ook op voor de komende jaren. Daar hangt overigens wel een prijs aan vast, namelijk dat de lasten flink zijn gestegen. Dat laat onverlet dat Wijdemeren inmiddels tot een select groepje van Noord-Hollandse gemeenten hoort, dat hun zaakjes structureel goed op orde heeft.

"Wij hebben door dat toezicht veel meer moeten uitzoeken. Dat hebben wij ook gedaan. Zo hebben wij het onderhoud van onze wegen en riolering niet voor de komende tien jaar uitgerekend, maar al voor de komende dertig. Van andere gemeenten zouden wij dat ook wel willen weten", geeft Aptroot als voorbeeld.

De Hilversumse deur staat wel open voor een verkennend gesprek over fusie. Eén ding is duidelijk: mocht Wijdemeren of diverse dorpskernen bij Hilversum gaan horen, dan wil Hilversum geen gemeentelijke naamswijziging. Tevens willen de Hilversummers ook onderzoeken wat de gevolgen zijn als Wijdemeren met een andere gemeente fuseert. 

Beperken

Gisteravond is in de Hilversumse gemeenteraad wel geprobeerd de nadelige consequenties van een mogelijke herindeling tot een minimum te beperken. Juist doordat Wijdemeren er lang financieel slecht voorstond en nu ook hoge woonlasten heeft, moeten de Hilversummers daar straks niet de gevolgen van ondervinden.

Aptroot is het eens met de Hilversumse wethouder Karin Walters dat je een gemeentelijk samengaan moet bekijken over de volledige breedte. Het financiële aspect is daar zeker een belangrijke factor in, maar zeker niet doorslaggevend.

Goed oog 

Hij denkt dat het voor een eventueel grotere gemeente vooral essentieel is dat zij al die verschillende karakters van die dorpskernen in één kan krijgen. Dat er goed oog is voor wat de inwoners van die delen van de gemeente nodig hebben. "Als je zorgt voor goede en leuke initiatieven in die dorpen, waardoor prettig toeven is, dan weet ik zeker dat men het niet erg vindt om twee procent meer te betalen aan woonlasten", is zijn voorbeeld.

Hoe Gooise Meren officieel in deze fusiewedstrijd zit, is nog niet bekend. Naar verwachting duurt dat nog een dikke maand. Als alles volgens schema verloopt, dan stelt de politiek daar hun zogeheten startnotie vast op woensdag 13 maart. 

Daarna gaan Aptroot en wethouder Gert Zagt de boer op. Wat Wijdemeren zoekt in een fusiepartner is vertrouwen hebben in elkaar. Het moet onderling klikken. "Je moet er ook een beetje zin in hebben en elkaar tijdens het proces leren vinden", stelt de waarnemend burgemeester. En voor een groot deel moet je met elkaar op één lijn zitten, zoals dat het te doorlopen fusieproces zorgvuldig, maar toch ook enigszins vlot moet kunnen verlopen. 

Lees ook