Ga naar Content

Geheimzinnige zoem in Wijk aan Zee mogelijk toch veroorzaakt door transformatorstation van TenneT

De geheimzinnige zoem waar mensen in de IJmond last van hebben, wordt mogelijk veroorzaakt door het nieuwe transformatorstation van TenneT aan de Zeeweg in Wijk aan Zee. De installatie waar stroom van windmolens op zee aan land komt, staat sinds februari gedeeltelijk aan. De klachten zijn voor TenneT aanleiding om opnieuw onderzoek te doen. 

Foto: Flying Focus

Het artikel van NH over de mysterieuze zoem die Wijk aan Zee en omgeving wakker houdt, leidde tot tal nieuwe reacties uit de hele IJmond. Kennelijk wordt het geluid ook in Beverwijk en IJmuiden gehoord. Er wordt ook richting TenneT gewezen, die onderzoek gaat doen. "Als blijkt dat de transformatoren meer geluid maken dan is toegestaan, gaan we maatregelen nemen", zegt woordvoerder Jorrit de Jong tegen NH Nieuws.

Vreemde dingen

"Dit is wel waar we bang voor waren", zegt Petri Raymakers die zich met actiegroep Ban de Brom fel verzette tegen de bouw van het transformatorstation aan de Zeeweg." Het is heel moeilijk aan te tonen waar laagfrequent geluid door veroorzaakt wordt, en mensen kunnen daar heel veel last van hebben", zegt Raymakers.

"Ik hoor soms ook vreemde dingen, dan denk ik: heb ik nou last van oorsuizingen of hoor ik echt een vreemd geluid, dus het zou best kunnen dat er iets veranderd is, maar soms is dat moeilijk vast te stellen."

"Dan denk ik: heb ik nou last van oorsuizingen of hoor ik echt een vreemd geluid"

Petri Raymakers, inwoner van Wijk aan Zee

Lees ook

Ook Wijk aan Zeeër Luuth van der Scheer maakt zich zorgen over de geluidsbelasting in Wijk aan Zee. "Er treedt bij ons in het dorp een cumulatie op van allerlei geluid. We hebben last van verkeersgeluid, maar ook van industriegeluid en van vliegtuiglawaai. Ook die transformatoren maken geluid. Maar het is heel moeilijk om aan te tonen welke overlast door welk geluid veroorzaakt wordt", zegt van der Scheer. 

Meten is weten

Om veranderingen in geluidsbelasting objectief vast te kunnen stellen, heeft TenneT eerder door een onafhankelijk bureau nul-metingen laten uitvoeren, toen de transformatoren nog niet in gebruik genomen waren. Daarmee werd vastgesteld: zo klinkt Wijk aan Zee zonder transformatorstation. Om seizoensinvloeden uit te sluiten zijn er in alle seizoenen metingen verricht.   

In februari van dit jaar is één transformator aan de Zeeweg in gebruik genomen. Binnenkort gaat de tweede aan. Er zijn zes transformatoren gebouwd, maar de overige vier worden pas veel later in gebruik genomen. Eind december of begin januari, worden nieuwe metingen uitgevoerd. Die metingen duren zes weken, de resultaten van die waarnemingen zijn waarschijnlijk in mei bekend. Pas dan wordt duidelijk of er sprake is van meetbare geluidsoverlast.

Klachten

Intussen groeit de onrust over het storende zoemgeluid in Wijk aan Zee. Ook de Omgevingsdienst kreeg een nieuwe melding van geluidshinder na het artikel van woensdag. De dienst laat NH in een schriftelijke reactie weten dat metingen geen opvallende afwijkingen lieten zien: 

"We letten specifiek op geluidsklachten en geluidsoverlast en doen extra onderzoek in Wijk aan Zee. We zijn op de hoogte dat een aantal inwoners van Wijk aan Zee sinds januari een zoemend geluid horen. Sindsdien heeft de Omgevingsdienst drie keer ’s nachts geluidsmetingen gedaan, de laatste keer eind september. Daarbij is geen overschrijding geconstateerd en hebben we ook de oorzaak van de ervaren overlast niet kunnen achterhalen. Het blijft wel onze aandacht houden."

Eerder meten

Jorrit de Jong van TenneT: "Wij hadden nog niet eerder van de klachten gehoord. We gaan zeker contact opnemen met de omgevingsdienst en met onze akoestisch adviseur. Als daar aanleiding voor is zullen we zeker eerder metingen gaan verrichten om vast te stellen of onze installaties meer lawaai maken dan is toegestaan". 

Tips?

Stuur ons jouw tips op [email protected]