Start van hoofdcontent

Velsen

nl

Teleurstelling over afblazen plan voor betaalbare woningen in Velsen

28 september 2023, 06.30 uur · Door Bart van Zutphen

Ap Ras, die met een burgerinitiatief kwam om in Velsen betaalbare woningen voor jongeren te realiseren, is teleurgesteld dat het plan voor flexwoningen toch niet doorgaat. "Ik vind het vooral heel erg voor al die jongeren die geen betaalbare woonruimte kunnen vinden, het is belachelijk dat er nog steeds niets aan de woningnood gedaan wordt", zegt Ras.

Ap Ras, initiatiefnemer voor betaalbare jongerenwoningen - Foto: Thomas Jak / NH Nieuws

In het kort

  • Het plan om 150 betaalbare flexwoningen voor jongeren, Oekraïners en statushouders te bouwen in Velsen is afgewezen omdat het financieel onhaalbaar bleek. De financiële garanties van de overheid waren minder gunstig dan verwacht.
  • Ap Ras, die een burgerinitiatief had ingediend voor betaalbare woningen voor jongeren in Velsen, is teleurgesteld en bekritiseert het gebrek aan actie tegen de woningnood. Zijn plan om kleine, betaalbare prefab koopwoningen op overtollige voetbalvelden te plaatsen werd ook als onhaalbaar beschouwd.
  • Wethouder Sander Smeets zal nu met de gemeenteraad zoeken naar alternatieve mogelijkheden om meer betaalbare woonruimte te creëren. Dit kan echter minstens een jaar langer duren dan gepland.

Deze samenvatting is gemaakt met AI en gecontroleerd door de redactie.

Deze week werd duidelijk dat het plan om op drie locaties in Velsen in totaal 150 flexwoningen voor jongeren, Oekraïners en statushouders te plaatsen, niet door gaat. Overleg tussen woningcorporaties, gemeente en bouwers heeft duidelijk gemaakt dat het plan financieel onhaalbaar is.

"Dat is behoorlijk zuur" zegt wethouder Sander Smeets. "In maart bleek dat de financiële garanties die we van het rijk te verwachten hadden veel minder gunstig waren dan waar we op gehoopt hadden".

Vanaf dat moment is geprobeerd een andere oplossing te zoeken om het project toch vlot te trekken, maar vorige week werd duidelijk dat dat niet zou lukken.

Burgerinitiatief

Ap Ras maakt zich al jaren druk over de woningnood, met name onder jongeren. "Ik vind het schandalig dat daar niets aan gebeurt. Toen ik trouwde in '97 was er woningnood en nu is die er nog steeds", zegt Ras fel.

Dat bracht hem ertoe vorig jaar een burgerinitiatief in te dienen wat moest leiden tot meer betaalbare woningen voor jongeren in Velsen. In het plan dat hij begin vorig jaar bij de gemeente indiende was sprake van kleine, betaalbare, prefab koopwoningen.

Voetbalvelden

De woningen zouden geplaatst moeten worden op een aantal overtollige voetbalvelden. Volgens berekeningen van Ras een veel realistischer plan. Volgens Smeets is het plan van Ras niet haalbaar omdat noch de gemeente noch Ras een projectontwikkelaar bereid vond de woningen neer te zetten.

Verder overschat Ras volgens Smeets de beschikbaarheid van voetbalvelden in de gemeente. "Er zijn eigenlijk geen sportvelden over in Velsen, de velden die er zijn worden goed gebruikt" aldus de wethouder.

Tegenvaller

Ap Ras is niet verbaasd dat het gemeentelijke plan voor 150 flexwoningen het niet gehaald heeft. Hij schetst uit zijn hoofd een eenvoudige berekening dat het niet kan om voor maximaal vijftien jaar huurwoningen van goede kwaliteit neer te zetten.

Wethouder Smeets legt uit dat er bij het ontwerp van het flexwoningen plan echter werd uitgegaan van een garantieregeling van de Rijksoverheid. Die regeling pakte ongunstig uit.

"Om het toch betaalbaar te maken, hadden we woningen van mindere kwaliteit moeten bouwen of de geplande woningen voor vijfendertig jaar neer moeten zetten, dat was geen optie", aldus Smeets.

Van koelkast naar vrieskist

De wethouder gaat nu in overleg met de gemeenteraad zoeken naar mogelijkheden om alsnog op zo kort mogelijke termijn meer betaalbare woonruimte in Velsen te realiseren. Volgens Smeets zou je kunnen denken aan woningen van lagere kwaliteit die langer, bijvoorbeeld twintig jaar, blijven staan.

Dat kan niet op de locaties die nu beschikbaar zijn. Dat betekent dat er opnieuw gezocht moet worden naar geschikte locaties. Al met al zal het minstens een jaar langer duren voordat de nieuwe flexwoningen beschikbaar komen voor jongeren, Oekraïners en statushouders. 

App Ras heeft daar weinig vertrouwen in. Hij verwacht dat er voorlopig helemaal niets gebeurt. "Ik denk dat het plan nu in de koelkast terechtgekomen is en dat het rechtstreeks doorschuift naar de vrieskist"  aldus Ras. die het hoe dan ook belachelijk vindt dat er niets aan de woningnood gebeurt

Tips?

Stuur ons jouw tips op [email protected]