Ga naar Content

Jongeren vrezen geen kans te maken op flexwoningen Tolhek

Er komen 94 flexwoningen op het terrein Tolhek-Oost in Heemskerk. Als het aan de gemeente ligt zijn de eerste woningen half 2024 klaar. Het voelt voor vele woningzoekenden nog als een druppel op de gloeiende plaat, vooral jongeren die vrezen geen enkele kans te maken. "Het is gewoon een uitzichtloze situatie." 

In het kort

  • De gemeente Heemskerk plant de bouw van 94 flexwoningen op het terrein Tolhek-Oost, met een verwachte oplevering in 2024. Deze duurzame en gemakkelijk te bouwen woningen zijn bedoeld als tijdelijke en betaalbare oplossing voor het huidige woningtekort.
  • Het project omvat 22 eengezinswoningen en 72 appartementen, waarvan een derde gereserveerd is voor Oekraïense vluchtelingen. De rest is bestemd voor woningzoekenden in Heemskerk, maar er zijn zorgen dat jongeren weinig kans maken gezien de grote vraag.
  • Er is nog geen definitief besluit over de toewijzing van de woningen. Als er geen loting wordt gebruikt, hebben jongeren zoals Pepijn, die al vijf jaar ingeschreven staat als woningzoekende, vrijwel geen kans om een woning te krijgen.

Deze samenvatting is gemaakt met AI en gecontroleerd door de redactie.

De flexwoningen zijn duurzame en gemakkelijk te bouwen woningen, bedoeld als tijdelijke en betaalbare oplossing voor het huidige woningtekort. De woningen zullen in principe tien jaar blijven staan, met de mogelijkheid tot verlenging van vijf jaar.

Het project bevat 22 eengezinswoningen en 72 appartementen, waarvan een derde gereserveerd is voor Oekraïense vluchtelingen. De rest is bestemd voor woningzoekenden in Heemskerk. 

Flexwoningen op de Van Lennepstraat in Heemskerk - Foto: NH Nieuws / Loïs Iglesias

Maar dat zijn er zoveel, dat de kans groot is dat jongeren achter het net vissen. Terwijl onder die groep de nood heel hoog is, zo benadrukt bijvoorbeeld Daniëlle van der Haagen. Zij wil dat jonge woningzoekenden een grotere kans maken op een flexwoning.

Als moeder van een 21-jarige zoon maakt zij zich namelijk ernstig zorgen over het woningaanbod. Ze vraagt zich af of haar zoon überhaupt voor zijn dertigste het ouderlijk nest kan verlaten. Het gezin houdt woningaanbieder Woonservice nauwlettend in de gaten, maar tot nu toe zonder resultaat. "Deze week stonden er slechts drie woningen in heel Kennemerland beschikbaar. Het is gewoon een uitzichtloze situatie."

Kansloos

Woonservice biedt verschillende woningen aan. Ook die van woningcorporatie Woonopmaat, waar het project op het Tolhek ook onder valt. Via Woonservice kunnen woningzoekenden reageren op advertenties. Wie het langst staat ingeschreven of een urgentieverklaring heeft, maakt dan het meeste kans. Heel soms worden woningen via een loting toegewezen, waarbij alle geïnteresseerden een gelijke kans maken.

Als er bij het Tolhek-project geen gebruik wordt gemaakt van de loting, is de kans dat de 21-jarige Pepijn een woning krijgt vrijwel 0. Hij is een hoog nummer op een lange lijst met woningzoekenden. "Het voelt een beetje oneerlijk dat ik nooit in aanmerking kom; dat is soms gewoon moeilijk. Iedereen krijgt voorrang vanwege regelingen, behalve jongeren."

Uitzichtloos

Pepijn staat inmiddels vijf jaar ingeschreven. De lijst met wachtenden voor hem is nog altijd gigantisch. En met slechts enkele nieuwe advertenties per week blijft dat voorlopig zo. De situatie is uitzichtloos is, vertelt hij. "Een huis kopen na mijn studie is vrijwel onmogelijk en in de vrije sector huren is te duur. Ik maak me echt zorgen. Ik wil niet tot mijn 27ste thuis blijven wonen."

Pepijn hoopt dat er daarom op de een of andere manier meer aandacht kan worden besteed aan jongeren. "Ik zeg niet dat anderen geen voorrang mogen krijgen, maar wellicht kan er beter gekeken worden naar welke woningen geschikt zijn om jonge mensen in te huisvesten."

Gemeente

Gemeente Heemskerk geeft aan dat er nog geen definitief besluit is genomen op welke manier de woningen op het Tolhek-Oost worden toegekend. Heel misschien maakt Pepijn, dus toch een kans als het middels een loting gaat.

Lees ook

Tips?

Stuur ons jouw tips op [email protected]