Ga naar Content

Amstelveen wil noodlijdend Cobra Museum geen subsidie meer geven, sluiting dreigt

Het Amstelveense college van Burgemeester en Wethouders stelt voor om het Cobra Museum geen subsidie meer te geven. Twee weken geleden werd bekend dat het museum er financieel slecht voorstaat en de subsidie hard nodig heeft. De gemeenteraad moet nu over het voorstel beslissen.

Foto: Wikimedia Commons

Wethouder van kunst en cultuur Herbert Raat is klaar met het falende financiële beleid dat het museum al jaren voert. "Het gaat om publiek geld waar wij zorgvuldig mee moeten omgaan. Gelet op de verliezen en de toenemende schuldenlast vinden wij het niet meer verantwoord het museum financieel te ondersteunen."

Een onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren laat zien dat het museum sinds 2003 maar twee jaar geen verlies maakte. De prognose voor 2023 is volgens het Cobra Museum zelf een tekort van 700.000 euro.

"De financiële problemen van het museum zijn het gevolg van jarenlange riskante bedrijfsvoering"

persbericht gemeente Amstelveen

"De financiële problemen van het museum zijn het gevolg van jarenlange riskante bedrijfsvoering, waarbij problemen te laat werden onderkend en oplossingen onvoldoende werden nagestreefd", zijn de harde woorden die de gemeente in een persbericht schrijft.

Het college wil de medewerkers en vrijwilligers van het Cobra Museum sparen en daarom het resterende subsidiebedrag van 2023 wel uitbetalen. Ook krijgt het museum uitstel van betaling voor alle huidige openstaande en toekomstige vorderingen van de gemeente tot en met december 2023. Daar vallen ook de coronaschulden onder.

1,2 miljoen naar cultuur

Het college hoopt het museum zo ook de ruimte te geven om een reorganisatie op poten te zetten of het museum failliet te laten verklaren. De 1,2 miljoen euro die Amstelveen vanaf 2024 jaarlijks zou besparen als zij het Cobra Museum geen subsidie meer geeft, wil het college reserveren voor de nieuwe cultuurbegroting. 

Lees ook

Eerder deze week kwam het Cobra Museum nog met een smeekbede aan de gemeente om de subsidie niet stop te zetten, maar daar lijkt het college dus in ieder geval geen oren naar te hebben. Morgenavond vergadert de gemeenteraad vanaf half acht 's avonds in een openbaar raadsgesprek over het voorstel. Een week later geeft zij er in een extra raadsvergadering een klapt op.

Lees ook

💬 Wil je iets kwijt?

Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]