Ga naar Content

Herriemakers op de weg: veel gemeenten scharen zich achter lawaaipaal

Nu Amsterdam deze maand is begonnen met het experiment om lawaaimakers op de openbare weg te waarschuwen rijst de vraag: hoe zit dat in de rest van de provincie? Zien andere Noord-Hollandse provincies zo'n proef tegen verkeersherrie ook zitten? NH deed een rondgang. Daaruit blijken wisselende reacties: er zijn veel gemeenten die de actie steunen, maar ook enkele steden die er - vooralsnog - niks in zien. Een overzicht.

Foto:

Ronkende motoren, scheurende auto's en racende patserbakken zijn een doorn in het oog van veel mensen die aan een drukke straat of weg wonen. En daarom krijgen verkeersdeelnemers die in Amsterdam te veel geluid maken van de gemeente sinds begin deze maand een 'teleurgestelde smiley' met daarbij de tekst 'te luid'. Ter hoogte van de Jan Luijkenstraat hangen nu microfoons die daarvoor waarschuwen. 

Uiteindelijk moet zo'n berisping plaatsmaken voor een boete. Hoe dat precies werkt en of het experiment werkt, moet nog blijken. Want dat is bewijstechnisch nog een lastige. Kentekens worden bij deze proef niet genoteerd en er wordt nog gekeken hoe een geflitste motor of auto straks wél aan het geluid gekoppeld kan worden, meldt AT5. Anders dan bij een roodlichtcamera staat het bewijs namelijk niet op een foto.

Hoe zit dat bij andere gemeenten in de provincie? Zouden zij ook zo'n proef willen draaien om lawaaimakers te weren? 

CDA Zaanstad wil maatregelen

In Zaanstad heeft het CDA al aandacht gevraagd voor 'verkeersaso's'. "Het lijkt ons wenselijk dat ook gemeente Zaanstad dergelijke maatregelen (het implementeren van lawaaiflitspalen, red.) gaat nemen."

Er wordt dus door de lokale CDA gelobbyd om ook in die gemeente zulke flitspalen neer te zetten. Of dat vervolg krijgt, is niet bekend. De gemeente laat weten dat 'bij zulke vragen niet eerst de pers te woord wordt gestaan en pas later de gemeenteraad'. 

Tekst loopt na foto door.

- Foto:

Dijk en Waard herkent ook problemen

Gemeente Dijk en Waard 'herkent dat er inderdaad enkele weggebruikers zijn die exceptioneel geluid produceren', maar vervolgt dat 'de overlast in de gemeente zeer incidenteel is'.

Ze zien daarom geen reden om daar speciale handhavingsapparatuur voor neer te zetten.

Zandvoort happig op experiment

Hoewel de F1-herrie nu even is gaan liggen, gaat de gemeente de rest van het jaar ook gebukt onder luide motorrijders en harde knalpijpen onder grote auto's. Zandvoort doet 'nu al speciale handhavingsacties tegen geluidsoverlast in het begin en tijdens het seizoen'. Er wordt hiermee gegrepen naar de controles die tijdens Pinksteren worden uitgevoerd.

"Het aanbod hebben we niet gehad, maar we staan er zeker wel voor open"

Gemeente Zandvoort

Het aanbod om aan te sluiten bij het geluidflitspalen-experiment hebben ze nog niet gekregen, 'maar we staan er zeker wel voor open', meldt de gemeente.

Velsen ziet meldingen overlast

Gemeente Velsen krijgt ook 'meerdere meldingen van inwoners binnen over geluidsoverlast'. Het gaat hierbij vooral om de straten Raafstraat en Kruisberglaan. "Een inwoner attendeerde ons op de borden van de campagne Te luid, geluid is uit. We hebben eind juli de opdracht gegeven om de borden van de campagne inderdaad te plaatsen."

Maar het blijft bij deze actie. Er staat geen inzet van lawaaipalen op de planning.

Bloemendaal en Heemstede

Gemeente Bloemendaal en Heemstede 'herkent de overlast van motorvoertuigen' ook. Dit is volgens een woordvoerder een onderwerp waarbij veel wordt ingezet op bewustwording.

"Momenteel hebben we door Bloemendaal en Heemstede heen borden hangen met de tekst 'te luid geluid is uit'. Deze borden blijven in ieder geval tot in het najaar hangen." De gemeente doet volgens henzelf een oproep aan weggebruikers om rekening te houden met de omgeving en eventuele geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast voert de politie controles uit. Volgens de woordvoerder zou de optie van de flitspaal 'in feite dezelfde boodschap overbrengen'.

Tekst loopt onder kader door.

Wat vinden de 'herriemakers' zelf?

In tegenstelling tot bovenstaande gemeenten, kan de waarschuwing juist op sociale media niet echt op veel bijval rekenen onder motorrijders en autoliefhebbers. Van "Wat denken ze zelf? Een smiley werkt nooit" tot "Ik zou extra gas gaan geven."

Ze vinden het voornamelijk een vorm van betutteling en kinderachtig beleid.

Reacties op eerdere AT5-berichtgeving - Foto: NH

Heemskerk: geen prioriteit

In Heemskerk leeft het probleem niet, volgens de gemeente. "Er zijn geen signalen dat we hier op geluidsoverlast van wegverkeer moeten gaan letten. Het speelt niet zozeer in onze gemeente. Als het om handhaving gaat dan heeft het geen prioriteit bij onze eigen handhavers en bij de politie."

"Dit moet niet zomaar op ons bordje worden neergelegd"

Gemeente Heemskerk

Wel doet de gemeente, net als Velsen, via borden mee aan de bewustwordingscampagne om weggebruikers te attenderen op de geluidsoverlast. Maar de gemeente benadrukt vooral dat een landelijke oplossing noodzakelijk is en niet zozeer 'op het bordje van afzonderlijke gemeenten moet komen te liggen'.

Huizen: wel eens hinder

In Huizen is er, net als in de andere gemeenten, wel eens lokaal hinder van geluid van motoren, stelt de gemeente. Maar volgens een woordvoerder 'is dit vooralsnog geen aanleiding om proactief mee te doen met de proef met geluidsflitsers'.

Wel volgen ze naar eigen zeggen met belangstelling de uitkomsten van dergelijke pilots.

Blaricum en Laren volgen ontwikkelingen

De gemeenten Blaricum en Laren volgen de ontwikkelingen over deze proeven op de voet. "Als het goed werkt, vinden we het interessant om ervaringen uit te wisselen. Tot die tijd houden we andere maatregelen aan, zoals handhaving."

Den Helder: weinig meldingen

Eenzelfde soort geluid klinkt er vanuit Den Helder. Daar krijgen zij slechts incidenteel meldingen van geluidsoverlast door luide rijders.

"We volgen de ontwikkelingen op dit gebied, maar zien vanwege het lage aantal meldingen geen aanleiding om actief mee te doen met dit experiment."

Hoorn doet niet mee

Een tijdje geleden is Hoorn benaderd met de vraag om mee te doen aan de campagne Te luid geluid is uit, maar daarop is toen besloten niet mee te doen.

"In onze gemeente is er niet echt een noodzaak om hieraan deel te nemen", meldt de gemeente. "Laat staan om lawaaipalen neer te zetten."

Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland: herkennen overlast

"Wij herkennen de overlast en zouden graag deelnemen aan het genoemde flitspaalexperiment", laten wethouders van verkeer van Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland weten aan NH. Sinds begin juli hangen ook hier de Te luid geluid is uit-campagneborden.

"Deze borden horen bij de campagne van de motorbelangenclub om als motorrijder minder geluid te maken. Deze is club is zich bewust van geluidsoverlast door motorrijders. Daarom doet de club er alles aan om motorrijders te vragen rekening te houden met de omgeving."

Hilversum

De gemeente Hilversum herkent de overlast en zijn 'zeker' van plan om aan de gang te gaan met de lawaaipalen, het is dan ook opgenomen in het coalitieakkoord. "Echter is het op dit moment juridisch en technisch nog niet mogelijk om de veroorzaker vast te stellen en direct te bekeuren. Daartoe loopt nu deze proef in enkele steden."

Lees ook

Tip ons!

💬 Stuur een Whatsapp-bericht met een tip, foto of video naar 06-30093003 (handig om op te slaan in je telefoon)!

📧 Contacteer de redactie of journalisten bij jou in de buurt via ons tipformulier.

Op de hoogte blijven?

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.