Ga naar Content

Miranda richt eetclub op, speciaal voor de vrouwen in de Zaanstreek

Miranda Nanda Maria van Dijk uit Oosthuizen start de eetclub 'Joie de Vivre' en zoekt daarvoor vrouwen uit Waterland en de Zaanstreek. "Je ziet dat veel vrouwen het zwaar hebben en eenzaam zijn in een individualistische samenleving. Samen eten bij iemand thuis kan een mooie afleiding en opsteker zijn."

Miranda wil graag vrouwen met elkaar verbinden. - Foto: NH Nieuws

Het is zeker niet voor het eerst dat Miranda activiteiten organiseert gericht voor vrouwen, dat doet ze al 25 jaar. Zo schreef ze ook verschillende boeken speciaal gericht op vrouwen en nog niet zo lang geleden richtte ze een cabrioclub en een biljartclub op voor vrouwen. Allemaal uitsluitend voor vrouwen, want voor mannen is er al genoeg, vindt ze. En vrouwen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. "Vrouwen sterker maken en verbinden, dat is mijn levensmotto."

Betaalbaar

Voor de eetclub met de passende titel 'Joi de Vivre'  zoekt Miranda vrouwen tussen de 40 en 80 jaar oud. "Het is de bedoeling dat we om de twee weken bij iemand samenkomen. Ieder neemt dan een gerecht mee. Zo blijft het ook betaalbaar want het gaat om het samenzijn."

Maar niet meer dan acht personen lacht Miranda. "Anders dan wordt het te massaal." Half september moet de club voor het eerst samenkomen.

Wijsheid

Maar Miranda wil niet alleen de inwendige vrouw versterken. Ze begint ook in september met een club voor wijsheidsontwikkeling voor vrouwen en mannen. "Dat is voor leergierige mensen. Dat wijsheid komt met de jaren, zoals het gezegde luidt, is niet vanzelfsprekend. Die moet je ontwikkelen, ervaren, er bij stilstaan." Deze club wil zes keer per jaar bij elkaar komen bij het Centraal Station in Amsterdam.

Voor meer info en aanmelden kun je op www.eetclubjoiedevivre.nl.

Lees ook