Ga naar Content

Advocaat over eventuele rectificatie Van Hooijdonk: "Zaak staat of valt met bewijs dat de partij die de uitspraken deed kan leveren"

Ajax-trainer Maurice Steijn wil dat tv-analist Pierre van Hooijdonk zijn uitspraken van afgelopen zondag in Studio Voetbal gaat rectificeren. Van Hooijdonk betichtte Steijn van "betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers". Dat zou zijn gebeurd toen Steijn trainer was bij NAC (2020-2021). 

Maurice Steijn (l) en Pierre van Hooijdonk (r) - Foto: Pro Shots

Om verdere reputatieschade te voorkomen wil Steijn dat Van Hooijdonk zijn uitspraken rectificeert. Mocht Van Hooijdonk dat niet doen kan de trainer van Ajax een kort geding aanspannen. NH heeft advocaat Brian van Egmond (Conway & Partners, Sportrecht.blog) gevraagd de juridische aspecten in dit artikel te duiden.

"Vaak valt of staat zo’n zaak met het bewijs dat de partij die de uitspraken deed, kan leveren ter ondersteuning van zijn of haar uitlatingen"

advocaat Brian van Egmond

Mocht het tot een kort geding komen, dan zal de voorzieningsrechter zich gaan buigen over de zaak. Steijn en zijn advocaat willen dan rectificatie. Als stok achter de deur kan de rechter een dwangsom opleggen. Dit betekent dat wanneer niet binnen de door de rechter gestelde termijn een rectificatie is geplaatst, er ook een soort boete moet worden betaald aan de persoon over wie de uitlating ging.

Advocaat Brian van Egmond - Foto: Brian van Egmond

Kans van slagen? 

Pierre van Hooijdonk is inmiddels lid van de Raad van Commissarissen van NAC. Je kan denken dat hij informatie heeft waarop hij de gedane uitspraken baseert. Tijdens de voetbaltalkshow van de NOS onderbouwde Van Hooijdonk zijn uitspraken niet en wilde hij niet echt ingaan op vragen van de presentator.

Belangrijke vraag is nu: waar zijn de beweringen van Van Hooijdonk op gebaseerd? Veel mensen zeggen dat de tv-analist rancuneus naar Steijn is. Zijn zoon, Sidney van Hooijdonk, speelde weinig onder Steijn toen hij de trainer was van NAC. Algemeen bekend is dat Van Hooijdonk en Steijn een slechte relatie met elkaar hebben.

Van Egmond: "Bij de beoordeling zal de rechtbank doorgaans de afweging maken tussen het recht op vrije meningsuiting van de één, versus het recht op bescherming van de eer en goede naam van de ander. Journalisten mogen daarin soms wat verder gaan. Vaak valt of staat zo’n zaak met het bewijs dat de partij die de uitspraken deed, kan leveren. Dit ter ondersteuning van zijn of haar uitlatingen."

Strafbaar? 

Steijn overweegt ook aangifte te doen wegens smaad en laster. Maar wat houdt dat precies in? Zijn de uitspraken van Van Hooijdonk strafbaar? Daar gaan het OM en de strafrechter over.

Van Egmond: "Van smaad is sprake wanneer iemand met zijn uitspraken de reputatie van een ander probeert te schaden. Laster is een verzwaarde vorm, waarbij degene die de beschuldigingen maakt, weet of behoort te weten dat zijn beweringen niet waar zijn. Mogelijk – ik ken de precieze feiten niet – kan in deze zaak één van deze verwijten worden gemaakt, maar dat hoeft zeker niet het geval te zijn."

Een kort geding kan op zeer korte termijn plaatsvinden. Doorgaans wordt een zitting gepland binnen zes weken nadat een kort geding is aangevraagd, maar dit kan ook binnen enkele dagen zijn. Uitspraak volgt normaal gesproken binnen twee weken.

Lees ook